• Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
  Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
  ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
 • Technikum i branżowa szkoła I stopnia
  Technikum i branżowa szkoła I stopnia
 • Nauka i praktyka w jednym miejscu
  Nauka i praktyka w jednym miejscu
 • Projekty i programy unijne
  Projekty i programy unijne
 • Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
  Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
  ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
 • Praktyki w szkole i w zakładach pracy
  Praktyki w szkole i w zakładach pracy

Back to top