UWAGA!
Biblioteka szkolna ogłasza II EDYCJĘ KONKURSU NA NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA w naszej szkole w roku szkolnym 2017/2018.

Cele konkursu: 

 • promocja czytelnictwa,
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
 • podnoszenie kultury czytelniczej uczniów,
 • zmotywowanie uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej.

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

Czas trwania konkursu od 18 września 2017 r. do 8 czerwca 2018 r.

Kryteria przyznania tytułu:

 • liczba wypożyczonych książek (bibliotekarz zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy na temat przeczytanej książki),
 • systematyczność wypożyczeń, 
 • dbałość o wypożyczone książki, 
 • kultura zachowania ucznia na terenie biblioteki.

Zwycięzcę konkursu wyłania jury, w skład którego wchodzą nauczyciele bibliotekarze. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 14 czerwca 2018 roku. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę oraz dyplom. Rozdanie nagród odbędzie się podczas apelu, w dniu zakończenia roku szkolnego.

Biblioteka szkolna organizuje akcję „WAKACJE Z KSIĄŻKĄ”. Celem akcji jest promocja czytelnictwa poprzez umożliwienie wypożyczenia książek na okres wakacji

Regulamin akcji:

 1. Organizatorem akcji „Wakacje z książką” jest biblioteka szkolna ZSSiH w Radomiu.
 2. Celem akcji jest promocja czytelnictwa, poprzez dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów i umożliwienie im wypożyczenia książek na czas wakacji letnich.
 3. Warunkiem wypożyczenia książek na wakacje jest
  • zwrócenie w terminie wszystkich wcześniej wypożyczonych materiałów do biblioteki oraz uregulowanie ewentualnych należności.
  • promocja do następnej klasy.
 4. Czytelnik może wypożyczyć 3 książki na okres 2 miesięcy.
 5. Książki będą wypożyczane w ostatnim tygodniu roku szkolnego, po zakończeniu klasyfikacji.
 6. Termin zwrotu wypożyczonych na wakacje książek upływa w pierwszym tygodniu września.
 7. Za książki zwrócone po tym terminie będzie naliczana kara (określona w regulaminie biblioteki).
 8. W razie zgubienia książki obowiązują zasady zawarte w regulaminie biblioteki.

Biblioteka szkolna prosi o zwrot wypożyczonych książek do 14 czerwca 2017 r.Po tym terminie listy czytelników, którzy przetrzymują książki zostaną przekazane wychowawcom klas. W stosunku do czytelników,którzy nie oddali książek mogą być zastosowane kary zgodnie z ustaleniami Rady Pedagogicznej.

Biblioteka szkolna znajduje się na parterze budynku szkoły w pawilonie G.
Zajmuje dwa pomieszczenia: wypożyczalnię i salę, w której mieści się czytelnia i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.

Użytkownikami biblioteki są uczniowie technikum, zasadniczej szkoły zawodowej, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

UWAGA ZMIANA 
Biblioteka udostępnia zbiory w godzinach
:
Poniedziałek 7.45 - 15.00
Wtorek 7.45 - 15.00
Środa 7.45 - 15.00
Czwartek 7.45 - 15.00
Piątek 7.45 - 15.00

W czytelni znajduje się punkt Bookcrossing, gdzie można znaleźć ciekawe pozycje pozostawione przez czytelników, oraz regały z czasopismami.
Czytelnia wyposażona jest także w odbiornik telewizyjny, odtwarzacz DVD.

List do rodziców uczniów naszej szkoły na temat wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży.

W dobie komputeryzacji życia i rozwoju cywilizacji stajemy się społeczeństwem, które czyta coraz mniej. Z badań przeprowadzonych przez Bibliotekę Narodową i TNS Polska wynika, że w 2015 roku aż 63 % Polaków nie przeczytało ani jednej książki, a tylko 37 % przeczytało 1 książkę w ciągu roku.
Systematycznie maleje liczba aktywnych czytelników w szkolnych bibliotekach. Uczniowie ograniczają swój kontakt z książką do przeczytania lektury obowiązkowej (lub tylko jej streszczenia).
Coraz częściej książka musi konkurować ze swoją filmową adaptacją. Uczniowie coraz rzadziej korzystają ze słowników i encyklopedii, ponieważ Internet całkowicie zaspakaja ich potrzeby. Coraz więcej dzieci ma problemy z opanowaniem techniki czytania oraz rozumieniem czytanego tekstu, co odbija się na wynikach sprawdzianów czy egzaminu. Nie od dziś wiadomo, że czytanie to jeden z najważniejszych czynników wpływających na rozwój emocjonalny i intelektualny dzieci i młodzieży.
Czytanie książek:

 • poszerza wiedzę
 • pobudza wrażliwość i rozwija wyobraźnię
 • wzbogaca słownictwo, kształci styl i poprawność języka ojczystego
 • rozwija myślenie
 • uczy wyrażać myśli i uczucia
 • daje wzory do naśladowania i pokazuje zachowania, które należy negować
 • dostarcza wielu wzruszeń i emocji
 • odpręża i pozwala przyjemnie spędzić czas
 • zapobiega uzależnieniu od komputera i telewizji
 • wspólne czytanie umacnia więzi rodzinne i wzajemne zaufanie oraz kształtuje na całe życie nawyk czytania i zdobywania wiedzy. Badania brytyjskich naukowców wykazały, że jeśli ktoś do 15 roku życia nie nabierze nawyku czytania, w późniejszym okresie życia ma problemy nawet ze zrozumieniem prostej instrukcji obsługi.

W celu podniesienia poziomu czytelnictwa i poprawy społecznego wizerunku książki powstał Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, który od tego roku realizowany jest w naszej szkole. W ramach realizacji programu zostały zakupione do biblioteki szkolnej książki wybrane przez uczniów w przeprowadzonych wcześniej w szkole wyborach książek (lista książek umieszczona jest na stronie internetowej szkoły). Mamy nadzieję, że zakupione nowości wpłyną na wzrost poziomu czytelnictwa w szkole.
Szanowni Państwo, pamiętajmy – nie rodzimy się z potrzebą czytania, tę potrzebę się nabywa. Dzieci, którym od najmłodszych lat czytamy i w których zaszczepiamy miłość do książek, będą mądrzejsze, znacznie lepiej poradzą sobie w życiu, będą się lepiej rozwijać emocjonalnie i intelektualnie i na pewno będą czytać w przyszłości.
Biblioteka szkolna ZSSIH
Źródło: Biblioteka Narodowa czasopismo „Biblioteka w Szkole”

Biblioteka szkolna ZSSiH posiada uniwersalne zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy, które służą kształceniu i doskonaleniu zawodowemu nauczycieli oraz realizacji programu nauczania i wychowania uczniów.

Do chwili obecnej biblioteka zgromadziła 22387 woluminów druków zwartych, w tym: 20206 książek, 2181 broszur i podręczników.

Zgromadzone zbiory udostępnia się w na miejscu i do użytkowania poza biblioteką.

Zapraszamy do szkolnej biblioteki

Czekają na was nowe książki, które Sami wybraliście na początku roku szkolnego w SZKOLNYCH WYBORACH KSIĄŻEK.
Możesz zostać najlepszym czytelnikiem w szkole.

       

ICIM służy uczniom i nauczycielom przede wszystkim jako źródło wiedzy i informacji oraz do celów związanych z działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły.

W chwili obecnej w ICIM do dyspozycji użytkowników znajduje się 16 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, 2 wielofunkcyjne urządzenia sieciowe, skanery, drukarka oraz oprogramowanie multimedialne:

 • Atlas Świata PWN,
 • Powszechna Encyklopedia Multimedialna PWN,
 • Słowniki PWN (języka polskiego, wyrazów obcych, ortograficzny, poprawnej polszczyzny).

ICIM jest czynne w czasie godzin pracy biblioteki szkolnej.

Biblioteka szkolna prenumeruje 16 czasopism:
Dzienniki:

Czasopisma fachowe:

Czasopisma metodyczne dla nauczycieli:

Czasopisma popularnonaukowe i młodzieżowe:

Czasopisma młodzieżowe:

Biblioteka, książki
Dla nauczycieli Gastronomia, hotelarstwo, turystyka Hotele, które warto zobaczyć

Podkategorie

ANKIETA DLA ABSOLWENTA

 Celem ankiety jest analiza losów naszych absolwentów. Wnioski posłużą nam również do podniesienia jakości pracy szkoły. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety poprzez zaznaczenie prawidłowych odpowiedzi lub wpisanie odpowiedzi w miejscu do tego przeznaczonym.  Ankieta jest anonimowa. Pobierz ankietę


efs
       

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.