Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Staże zagraniczne we Włoszech, Hiszpanii lub Portugalii
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
Pracodawcy potrzebują pracowników z przygotowaniem zawodowym!
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
MOŻESZ ZDAĆ MATURĘ, ZDOBYĆ DOBRY ZAWÓD, ROZWIJAĆ SWOJE PASJE I ZAINTERESOWANIA
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Projekty i programy unijne
Projekty i programy unijne
Previous Next Play Pause

którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji (EGZAMIN ZAWODOWY)
w sesji styczeń-luty 2018
.

Część praktyczna egzaminu odbędzie się 10 stycznia 2018 r.,
część pisemna 11 stycznia 2018 r.

Osoby zainteresowane powinny wcześniej sprawdzić godzinę rozpoczęcia egzaminu z danej kwalifikacji (harmonogram zamieszczony na stronie internetowej szkoły lub w szkole). Zdający zgłaszają się na egzamin nie później niż na 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu. Każdy zdający oprócz dokumentu tożsamości z nr PESEL i zdjęciem, powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory wg Komunikatu dyrektora CKE z dn. 22.11.2017 w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych.

Back to top