Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Staże zagraniczne we Włoszech, Hiszpanii lub Portugalii
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
Pracodawcy potrzebują pracowników z przygotowaniem zawodowym!
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
MOŻESZ ZDAĆ MATURĘ, ZDOBYĆ DOBRY ZAWÓD, ROZWIJAĆ SWOJE PASJE I ZAINTERESOWANIA
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Previous Next Play Pause

Kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych dla absolwentów gimnazjum trwa cztery lata.
Absolwent uzyska dobre przygotowanie ogólnokształcące ze znajomością dwóch języków obcych, oraz gruntowne przygotowanie zawodowe w zakresie: oceny jakości żywności oraz jej przechowywania; sporządzana oraz wydawania potraw i napojów; organizowania produkcji gastronomicznej; planowania i realizacji usług gastronomicznych; przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Cykl kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będzie obejmował dwie kwalifikacje zawodowe:

  • sporządzanie potraw i napojów
  • organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Kwalifikacje zawodowe będą potwierdzone egzaminem zewnętrznym w trakcie trwania nauki. Uczeń z potwierdzonym pozytywnym wynikiem kwalifikacji zawodowych i ukończoną szkołą uzyska tytuł zawodowy technika.
Absolwenci szkoły w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych mogą podejmować pracę w: restauracjach, hotelach, pensjonatach, domach wczasowych,firmach cateringowych w kraju i za granicą; zakładach zbiorowego żywienia; własnej firmie gastronomicznej; gospodarstwach agroturystycznych.

Back to top