Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Staże zagraniczne we Włoszech, Hiszpanii lub Portugalii
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
Pracodawcy potrzebują pracowników z przygotowaniem zawodowym!
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
MOŻESZ ZDAĆ MATURĘ, ZDOBYĆ DOBRY ZAWÓD, ROZWIJAĆ SWOJE PASJE I ZAINTERESOWANIA
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Previous Next Play Pause

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
dla ABSOLWENTÓW TECHNIKUM, którzy ukończyli szkołę 26 kwietna 2019 r.
24 maja 2019 r.

Termin przekazania szkołom wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
dla sesji czerwiec – lipiec 2019, oraz przekazania świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2019 – 30 sierpnia 2019 r.

Back to top