Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Staże zagraniczne we Włoszech, Hiszpanii lub Portugalii
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
Pracodawcy potrzebują pracowników z przygotowaniem zawodowym!
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
MOŻESZ ZDAĆ MATURĘ, ZDOBYĆ DOBRY ZAWÓD, ROZWIJAĆ SWOJE PASJE I ZAINTERESOWANIA
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Projekty i programy unijne
Projekty i programy unijne
Previous Next Play Pause

W dniach 08-11 kwietnia 2015 r. w Spale odbył się etap centralny II Olimpiady Wiedzy o Turystyce, w którym wzięła udział Wiktoria Zażnicka z klasy trzeciej o profilu technik obsługi turystycznej.
Organizatorem zawodów był Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawowało Ministerstwo Sporu i Turystyki oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Tegoroczna Olimpiada odbywała się pod hasłem "Małe też może być piękne - potencjał turystyczny miejsc i obszarów". Miała na celu zwrócenie uwagi na atrakcje, produkty turystyczne realizowane w skali mikro. Ideą organizatorów było zainteresowanie uczestników najbliższym otoczeniem miejsca zamieszkania czy nauki.
W eliminacjach szkolnych wzięło udział ok. 3500 uczniów, w okręgowych ok. 380, a w etapie centralnym 35.
Wiktoria w części pierwszej rozwiązywała 40 zadań testowych wielokrotnego wyboru, z zakresu różnych treści i umiejętności w zawodzie technik obsługi turystycznej, a w części drugiej przedstawiła wcześniej przygotowaną prezentację multimedialną, na temat dziedzictwa przemysłowego naszego miasta.
Wiktoria zdobyła tytuł finalisty, który zwalnia ją z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz daje jej możliwość wolnego wstępu na wybrane uczelnie wyższe związane z turystyką.
Finał obfitował w liczne atrakcje, m.in.: odbyła się gra terenowa po Spale, miała miejsce wycieczka krajoznawcza po okolicy Tomaszowa Mazowieckiego, wizyta w Centralnym Ośrodku Sportu i Ośrodku Przygotowań Olimpijskich itp.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Back to top