Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Staże zagraniczne we Włoszech, Hiszpanii lub Portugalii
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
Pracodawcy potrzebują pracowników z przygotowaniem zawodowym!
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
MOŻESZ ZDAĆ MATURĘ, ZDOBYĆ DOBRY ZAWÓD, ROZWIJAĆ SWOJE PASJE I ZAINTERESOWANIA
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Projekty i programy unijne
Projekty i programy unijne
Previous Next Play Pause

Uczeń klasy IV technikum żywienia i gospodarstwa domowego JAKUB WOŹNIAK został ZWYCIĘZCĄ XVIII OLIMPIADY WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI!!!

W dniach 20 – 22 marca 2014 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. gen. Franciszka Kamińskiego w Karolewie miał miejsce finał XVIII Edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, która odbyła się pod auspicjami Ministra Edukacji Narodowej. XVIII edycja Olimpiady była wyjątkowa, gdyż odbyła się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności jest trójstopniowa tzn. obejmuje etap szkolny, okręgowy i centralny, organizowane przez Komitet Główny pod przewodnictwem prof. dr hab. Jana Gawęckiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przygotowania do Olimpiady trwają od listopada, kończą się w marcu. W XVIII edycji wzięło udział 8600 uczestników, spośród których do eliminacji centralnych zakwalifikowało się 52 uczniów wyłonionych w 12 okręgach. Tematyką obecnej edycji było „Żywienie u progu i schyłku życia.” Finał miał 3 etapowy przebieg. Po pierwszej pisemnej części, w której uczestniczyło 52 finalistów, wyłoniono 31. Druga tura polegała na pisemnym rozwinięciu jednego z trzech tematów:
1) Uzasadnij w aspekcie żywieniowym i zdrowotnym słuszność przysłowia „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”.
2) Czy, jak i dlaczego należy podprawiać potrawy.
3) Sposoby zmniejszania wartości energetycznej żywności.

Spośród laureatów wyłoniono szóstkę do ścisłego finału, która w sobotę rano uczestniczyła w quizie ocenianym przez Komisję Konkursową pod przewodnictwem prof. dr hab. Józefa Korczaka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W pracach Komisji uczestniczyli również pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, SGGW w Warszawie, Akademii Medycznej w Krakowie i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Jakub, poza cenną nagrodą za zajęcia I miejsca, otrzymał również Puchar Ministra Edukacji Narodowej, Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , Puchar Przewodniczącego Komitetu Głównego dla Najlepszego Ucznia Szkoły Zawodowej, nagrody specjalne za : najlepiej rozwiązany test, najlepszy wynik w części pisemnej zawodów, najlepszy wynik w quizie oraz album z życzeniami dalszych sukcesów od Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych.

Tytuł laureata uprawnia Kubę do zwolnienia z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – co jest równoznaczne z uzyskaniem 100% na dyplomie oraz zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego na wybrane uczelnie przede wszystkim na kierunki związane z technologią żywności i żywieniem człowieka.

Uczniowie naszej szkoły zdobywali już TYTUŁY FINALISTY i LAUREATA w OWoŻiŻ, ale zwycięstwo Jakuba to największy sukces i ogromna radość dla całego społeczeństwa szkolnego.

Przygotowaniem uczniów do Olimpiady zajmuje się p.Katarzyna Kusio oraz p.Monika Słabosz – nauczycielki przedmiotów zawodowych.

Jakubowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!

Zapraszamy chętnych do udziału w etapie szkolnym Olimpiady już w listopadzie.

      

www.karolewo.com
www.olimpiadawiedzyozywieniu.pl

   

W dniach 14-16 marca 2013 r. w Szczecinie odbył się etap centralny XVII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Tematem tegorocznej edycji olimpiady było „Żywność tradycyjna i kuchnie narodowe”.
Naszą szkołę reprezentował Mariusz Kiraga z klasy IV technikum żywienia, który zdobył tytuł finalisty. Tytuł ten zwalnia Mariusza z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz daje uprawnienia dotyczące zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego na wyższe uczelnie (wybrane kierunki przede wszystkim technologia żywności i żywienia człowieka) Gratulujemy!

W dniach 24-26 marca 2011 r. w Szczecinie odbyły się eliminacje centralne XV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. W olimpiadzie wzięło udział 60 uczestników. Naszą szkołę reprezentował Przemysław Nowak – uczeń klasy IV ŻB. Tematyką wiodącą olimpiady była „Energia w żywności i w żywieniu”. Przygotowania do olimpiady trwały od listopada, kiedy to odbył się etap szkolny olimpiady. Przemek zdobył tytuł Finalisty XV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Tytuł ten daje mu możliwość wolnego wstępu na wybrane uczelnie wyższe kształcące na kierunkach: biotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka. Ponadto będzie on zwolniony pisemnego etapu egzaminu zawodowego.

W przerwach między poszczególnymi etapami odbyła się sesja popularno-naukowa nt. „Drogowskazów zdrowego żywienia”, prezentacja sporządzania i podawania bezalkoholowych napojów mieszanych, frambirowanie potraw, carving, a także wycieczka „Szczecin wczoraj i dziś”.
Przemkowi gratulujemy !!!
Zapraszamy uczniów zainteresowanych wiedzą o żywieniu do kolejnej edycji Olimpiady, do której eliminacje odbędą się już w nowym roku szkolnym.

W dniach 25-27 marca 2010 r. w Szczecinie odbyły się eliminacje na etapie centralnym XIV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu. Przewodniczył im prof. dr hab. Jan Gawęcki - kierownik Zakładu Podstaw Nauki o Żywieniu w Katedrze Higieny Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Naszą szkołę reprezentował Przemysław (uczeń klasy 4 Tg).
Tematyką wiodącą Olimpiady było: "Żywienie w profilaktyce i leczeniu chorób". Zagadnienia dotyczyły m.in. wpływu odżywiania na występowanie chorób, bioaktywnych składników żywności, żywności funkcjonalnej i niskokalorycznej, technologii potraw dietetycznych. Etap centralny, który odbył się w marcu poprzedzał I etap szkolny (listopad) oraz II etap okręgowy (styczeń) - w związku z tym przygotowania i nauka związana z tematyką olimpiady trwała już od listopada.
Przemysław zdobył tytuł Finalisty turnieju XIV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Tytuł ten daje mu możliwość wolnego wstępu na wybrane uczelnie wyższe związane z technologią i produkcją żywności. 
W przerwach między poszczególnymi etapami odbyła się sesja popularnonaukowa dotyczącą m.in nowinek żywieniowych ; pokaz sztuki barmańskiej oraz spacer po wałach Chrobrego zakończony wizytą w Oceanarium.
Przemkowi GRATULUJEMY!!! i zachęcamy innych uczniów do pogłębiania swojej wiedzy zawodowej! - możliwość zweryfikowania już w kolejnym roku szkolnym:-)

Back to top