Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Staże zagraniczne we Włoszech, Hiszpanii lub Portugalii
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
Pracodawcy potrzebują pracowników z przygotowaniem zawodowym!
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
MOŻESZ ZDAĆ MATURĘ, ZDOBYĆ DOBRY ZAWÓD, ROZWIJAĆ SWOJE PASJE I ZAINTERESOWANIA
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Projekty i programy unijne
Projekty i programy unijne
Previous Next Play Pause

W dniach 3 i 4 czerwca 2016 odbył się etap centralny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. gen. D. Chłapowskiego w Trzciance (woj. wielkopolskie). W eliminacjach centralnych wzięło udział 221 uczestników, z czego 112 uzyskało tytuł laureata. W olimpiadzie uczestniczyło dwoje uczniów naszej szkoły – Agnieszka i Patryk z klasy 3Z, przygotowywanych przez p. Annę Wachowicz. Startowali oni w bloku technologia żywności. Zdaniem organizatorów oraz przewodniczącego Komitetu Głównego prof. dr hab. Andrzeja Radeckiego z SGGW, XL edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych okazała się wyjątkowa nie tylko ze względu na rekordową liczbę uczestników, ale również ich świetne przygotowanie. Najbardziej wyrównane wyniki były w bloku technologia żywności, gdzie o zajęciu kolejnego miejsca decydowały ułamki punktu. W ostatecznej klasyfikacji Patryki uzyskał tytuł laureata, Agnieszka tytuł finalisty. Uczniowie są zwolnieni z części pisemnej egzaminów potwierdzających kwalifikacje T.4. i T.16. oraz mogą ubiegać się o miejsca na wydziałach zbliżonych do bloku tematycznego w którym startowali wielu uczelni.
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniach 20-23 kwietnia 2016 roku na terenie Stacji Terenowej Uniwersytetu Łódzkiego w Spale odbyły się zawody etapu centralnego III Olimpiady Wiedzy o Turystyce. Hasło przewodnie tegorocznych zawodów brzmiało: „Szlaki turystyczne – od pomysłu do realizacji”.
Pierwszy etap zmagań, do którego przystąpiło 30 uczniów z 28 szkół, polegał na rozwiązaniu testu teoretycznego z wiedzy turystycznej i prezentacji multimedialnej dotyczącej tematu przewodniego Olimpiady. Drugi sprawdzał umiejętności praktyczne uczestników w zakresie obsługi ruchu turystycznego. 
Dodatkowo dla uczestników i ich opiekunów zorganizowano: wycieczkę krajoznawczą „Szlakiem rzeki Pilicy”, grę terenową przybliżająca atrakcje turystyczne Spały, zajęcia animacyjne „wiem skąd jesteś”, prelekcję dotyczącą szlaku turystycznego „Rowerem z Łasku na Nordkapp” prowadzoną przez Pana Grzegorza Trybuchowskiego oraz wieczór z piosenką „Na turystycznym szlaku”. 

http://www.turyzm.edu.pl/olimpiada.php

W dniach 28-30 maja na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyły się eliminacje centralne XXXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.
Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach działający w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwem Środowiska.
Uczestniczyliśmy w tej olimpiadzie po raz pierwszy. Nasz uczeń – Mikołaj Mortka z klasy 4 zc startował w 1 z 9 bloków – żywienie człowieka i gospodarstwo domowe. Etap centralny składa się z testu pisemnego (60 pytań) i z trzech zadań praktycznych.
Mikołaj zdobył III miejsce i TYTUŁ LAUREATA. Tytuł ten zwalnia Mikołaja z części pisemnej egzaminu zawodowego oraz uprawnia do zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego na wybrane uczelnie. Mikołajowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!

W dniach 08-11 kwietnia 2015 r. w Spale odbył się etap centralny II Olimpiady Wiedzy o Turystyce, w którym wzięła udział Wiktoria Zażnicka z klasy trzeciej o profilu technik obsługi turystycznej.
Organizatorem zawodów był Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawowało Ministerstwo Sporu i Turystyki oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Tegoroczna Olimpiada odbywała się pod hasłem "Małe też może być piękne - potencjał turystyczny miejsc i obszarów". Miała na celu zwrócenie uwagi na atrakcje, produkty turystyczne realizowane w skali mikro. Ideą organizatorów było zainteresowanie uczestników najbliższym otoczeniem miejsca zamieszkania czy nauki.
W eliminacjach szkolnych wzięło udział ok. 3500 uczniów, w okręgowych ok. 380, a w etapie centralnym 35.
Wiktoria w części pierwszej rozwiązywała 40 zadań testowych wielokrotnego wyboru, z zakresu różnych treści i umiejętności w zawodzie technik obsługi turystycznej, a w części drugiej przedstawiła wcześniej przygotowaną prezentację multimedialną, na temat dziedzictwa przemysłowego naszego miasta.
Wiktoria zdobyła tytuł finalisty, który zwalnia ją z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz daje jej możliwość wolnego wstępu na wybrane uczelnie wyższe związane z turystyką.
Finał obfitował w liczne atrakcje, m.in.: odbyła się gra terenowa po Spale, miała miejsce wycieczka krajoznawcza po okolicy Tomaszowa Mazowieckiego, wizyta w Centralnym Ośrodku Sportu i Ośrodku Przygotowań Olimpijskich itp.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

W dniach 12-13 marca 2015 r. odbywał się etap centralny XVII Olimpiady Wiedzy o Żywności. Uczestniczyła w nim uczennica klasy III w zawodzie technik technologii żywności Aleksandra. Organizatorami olimpiady byli: Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu. Do etapu centralnego zakwalifikowano 49 uczniów z 31 szkół. Zmagania uczestników polegały na rozwiązaniu testu z bloku przetwórstwa i analizy żywności, maszyn i urządzeń oraz ekonomii. Do części ustnej zakwalifikowano 11 uczestników którzy najlepiej rozwiązali test, w grupie tej znalazła się Ola. Część ustna olimpiady odbywała się w budynku Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego, a w skład komisji oceniającej weszli między innymi: prof. dr hab. Jan Pikul, prof. dr hab. Jan Michniewicz , prof. dr hab. Zbigniew Czarnecki, prof. dr hab. Maria Małecka. Ostatecznie nasza reprezentantka zajęła VII miejsce i uzyskała tytuł laureata III stopnia. Ten dobry wynik wiąże się ze zwolnieniem z części teoretycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz możliwość podjęcia studiów wyższych na wydziałach i kierunkach związanych z technologią żywności, towaroznawstwem, biotechnologią, żywieniem człowieka na renomowanych uczelniach. Gratulujemy!

Uczeń klasy IV technikum żywienia i gospodarstwa domowego JAKUB WOŹNIAK został ZWYCIĘZCĄ XVIII OLIMPIADY WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI!!!

W dniach 20 – 22 marca 2014 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. gen. Franciszka Kamińskiego w Karolewie miał miejsce finał XVIII Edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, która odbyła się pod auspicjami Ministra Edukacji Narodowej. XVIII edycja Olimpiady była wyjątkowa, gdyż odbyła się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności jest trójstopniowa tzn. obejmuje etap szkolny, okręgowy i centralny, organizowane przez Komitet Główny pod przewodnictwem prof. dr hab. Jana Gawęckiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przygotowania do Olimpiady trwają od listopada, kończą się w marcu. W XVIII edycji wzięło udział 8600 uczestników, spośród których do eliminacji centralnych zakwalifikowało się 52 uczniów wyłonionych w 12 okręgach. Tematyką obecnej edycji było „Żywienie u progu i schyłku życia.” Finał miał 3 etapowy przebieg. Po pierwszej pisemnej części, w której uczestniczyło 52 finalistów, wyłoniono 31. Druga tura polegała na pisemnym rozwinięciu jednego z trzech tematów:
1) Uzasadnij w aspekcie żywieniowym i zdrowotnym słuszność przysłowia „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”.
2) Czy, jak i dlaczego należy podprawiać potrawy.
3) Sposoby zmniejszania wartości energetycznej żywności.

Spośród laureatów wyłoniono szóstkę do ścisłego finału, która w sobotę rano uczestniczyła w quizie ocenianym przez Komisję Konkursową pod przewodnictwem prof. dr hab. Józefa Korczaka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W pracach Komisji uczestniczyli również pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, SGGW w Warszawie, Akademii Medycznej w Krakowie i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Jakub, poza cenną nagrodą za zajęcia I miejsca, otrzymał również Puchar Ministra Edukacji Narodowej, Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , Puchar Przewodniczącego Komitetu Głównego dla Najlepszego Ucznia Szkoły Zawodowej, nagrody specjalne za : najlepiej rozwiązany test, najlepszy wynik w części pisemnej zawodów, najlepszy wynik w quizie oraz album z życzeniami dalszych sukcesów od Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych.

Tytuł laureata uprawnia Kubę do zwolnienia z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – co jest równoznaczne z uzyskaniem 100% na dyplomie oraz zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego na wybrane uczelnie przede wszystkim na kierunki związane z technologią żywności i żywieniem człowieka.

Uczniowie naszej szkoły zdobywali już TYTUŁY FINALISTY i LAUREATA w OWoŻiŻ, ale zwycięstwo Jakuba to największy sukces i ogromna radość dla całego społeczeństwa szkolnego.

Przygotowaniem uczniów do Olimpiady zajmuje się p.Katarzyna Kusio oraz p.Monika Słabosz – nauczycielki przedmiotów zawodowych.

Jakubowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!

Zapraszamy chętnych do udziału w etapie szkolnym Olimpiady już w listopadzie.

      

www.karolewo.com
www.olimpiadawiedzyozywieniu.pl

   

Back to top