Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Staże zagraniczne we Włoszech, Hiszpanii lub Portugalii
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
Pracodawcy potrzebują pracowników z przygotowaniem zawodowym!
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
MOŻESZ ZDAĆ MATURĘ, ZDOBYĆ DOBRY ZAWÓD, ROZWIJAĆ SWOJE PASJE I ZAINTERESOWANIA
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Projekty i programy unijne
Projekty i programy unijne
Previous Next Play Pause

TECHNIKUM
zawód: technik hotelarstwa - 8 miejsc
zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych - 17 miejsc
zawód: technik technologii żywności - 6 miejsc
zawód: kelner - 9 miejsc
zawód: technik obsługi turystycznej - 5 miejsc

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
zawód: kucharz - 12 miejsc
zawód: cukiernik - 28 miejsc

Wnioski o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (świadectwo ukończenia gimnazjum i wyniki egzaminu gimnazjalnego) można składać w sekretariacie szkoły. 

Back to top