Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Staże zagraniczne we Włoszech, Hiszpanii lub Portugalii
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
Pracodawcy potrzebują pracowników z przygotowaniem zawodowym!
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
MOŻESZ ZDAĆ MATURĘ, ZDOBYĆ DOBRY ZAWÓD, ROZWIJAĆ SWOJE PASJE I ZAINTERESOWANIA
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Previous Next Play Pause

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

TECHNIKUM
zawód: technik hotelarstwa - 3 miejsca
zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych - 5 miejsc
zawód: technik technologii żywności - 4 miejsca
zawód: technik usług kelnerskich - 2 miejsca
zawód: technik organizacji turystyki - 5 miejsc
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
zawód: kucharz - 4 miejsca
zawód: cukiernik - 5 miejsc
zawód: piekarz - 15 miejsc
zawód: przetwórca mięsa - 15 miejsc

PO GIMNAZJUM

TECHNIKUM
zawód: technik hotelarstwa - 7 miejsc
zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych - 7 miejsc
zawód: technik technologii żywności - 6 miejsc
zawód: technik usług kelnerskich - 10 miejsc
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
zawód: kucharz - 9 miejsc
zawód: cukiernik - 14 miejsc
zawód: piekarz - 15 miejsc
zawód: przetwórca mięsa - 15 miejsc

Wnioski o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (świadectwo ukończenia gimnazjum i wyniki egzaminu gimnazjalnego) można składać w sekretariacie szkoły. 

Back to top