Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu
MOŻESZ ZDAĆ MATURĘ, ZDOBYĆ DOBRY ZAWÓD, ROZWIJAĆ SWOJE PASJE I ZAINTERESOWANIA
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
Pracodawcy potrzebują pracowników z przygotowaniem zawodowym!
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Staże zagraniczne we Włoszech, Hiszpanii lub Portugalii
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
Pracodawcy potrzebują pracowników z przygotowaniem zawodowym!
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
MOŻESZ ZDAĆ MATURĘ, ZDOBYĆ DOBRY ZAWÓD, ROZWIJAĆ SWOJE PASJE I ZAINTERESOWANIA
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Previous Next Play Pause

Podania z prośbą o przyjęcie do jednej klasy w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych można składać w sekretariacie szkoły do 9 sierpnia 2019 r.


KSIĄŻECZKI ZDROWIA DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH
/poniższe informacje nie dotyczą uczniów technikum obsługi turystycznej/

Na dzień 02 września 2019 r. musisz mieć aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.
W tym celu wykonaj:

 • badania na nosicielstwo (po 01 sierpnia udaj się bez skierowania do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu aby zapisać się na badania);
 • kup Pracowniczą Książeczkę Zdrowia np. w sklepie przy ul. Traugutta (DRUKI);
 • udaj się z książeczką i w/w badaniami do lekarza w rejonie (lekarz medycyny pracy) i poproś o wpis potwierdzający ważność badań.

Rekrutacja do szkoły odbywa się poprzez stronę: naborpg.oswiatawradomiu.pl

Od 6 maja można zapoznawać się z ofertą poszczególnych szkół.
Od 13 maja będzie możliwość rejestracji oraz dokonania wyborów.

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu dla klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów szkoły podstawowej

TECHNIKUM - 5 letnie

Technik hotelarstwa - 1 oddział
Technik organizacji turystyki - 1 oddział
Technik żywienia i usług gastronomicznych - 2 oddziały
Technik technologii żywności - 1 oddział
Technik usług kelnerskich - 1 oddział

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - 3 letnia

Piekarz - 0,5 oddziału
Cukiernik - 1 oddział
Przetwórca mięsa - 0,5 oddziału
Kucharz - 1 oddział

Przy przeliczaniu ocen na punkty do wszystkich oddziałów klas pierwszych technikum będą brane pod uwagę oceny z:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • języka obcego
 • najlepsza ocena z wymienionych przedmiotów: chemia, geografia, biologia, fizyka.

Przy przeliczaniu ocen na punkty do wszystkich oddziałów klas pierwszych branżowej szkoły I stopnia będą brane pod uwagę oceny z:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • języka obcego
 • najlepsza ocena z wymienionych przedmiotów: biologia, fizyka, chemia, historia, wos, geografia, informatyka.

Punkty będą przeliczane według następujących zasad, za oceny wyrażone w stopniu:

celującym – przyznaje się po 18 punktów;
bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Sposób przeliczania na punkty osiągnięć: rozporządzenie MEN [plik pdf]

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 [plik pdf]

Zasady rekrutacji po VIII klasie szkoły podstawowej

http://www.kuratorium.waw.pl

Rekrutacja do szkoły odbywa się poprzez stronę: naborpg.oswiatawradomiu.pl

Od 6 maja można zapoznawać się z ofertą poszczególnych szkół.
Od 13 maja będzie możliwość rejestracji oraz dokonania wyborów.

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu dla klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów gimnazjum

TECHNIKUM - 4 letnie

Technik hotelarstwa - 1 oddział
Technik organizacji turystyki - 1 oddział
Technik żywienia i usług gastronomicznych - 2 oddziały
Technik technologii żywności - 1 oddział
Technik usług kelnerskich - 1 oddział

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - 3 letnia

Piekarz - 0,5 oddziału
Cukiernik - 1 oddział
Przetwórca mięsa - 0,5 oddziału
Kucharz - 1 oddział

Przy przeliczaniu ocen na punkty do wszystkich oddziałów klas pierwszych technikum będą brane pod uwagę oceny z:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • języka obcego
 • najlepsza ocena z wymienionych przedmiotów: chemia, geografia, biologia, fizyka.

Przy przeliczaniu ocen na punkty do wszystkich oddziałów klas pierwszych branżowej szkoły I stopnia będą brane pod uwagę oceny z:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • języka obcego
 • najlepsza ocena z wymienionych przedmiotów: biologia, fizyka, chemia, historia, wos, geografia, informatyka.

Punkty będą przeliczane według następujących zasad, za oceny wyrażone w stopniu:

celującym – przyznaje się po 18 punktów;
bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Sposób przeliczania na punkty osiągnięć: rozporządzenie_MEN [plik pdf]

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 [plik pdf]

Zasady rekrutacji dla absolwentów gimnazjów

http://www.kuratorium.waw.pl

Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu zapraszają na XI Festiwal Zupy. Festiwal odbędzie się 22 marca 2019 r. (piątek) w godzinach 10.30-16.00 w siedzibie naszej szkoły mieszczącej się w Radomiu przy ul. Świętego Brata Alberta 1 (dawniej Armii Ludowej 1; os. Prędocinek).

Zapraszamy również na Dni Otwarte Szkoły:

 • 22 marca 2019 r. (piątek) godz. 10.30-16.00
 • 23 marca 2019 r. (sobota) godz. 9.00-12.00.

Patronem radiowym XI Festiwalu Zupy jest Radio Plus Radom.

POPRZEDNIE FESTIWALE I DNI OTWARTE SZKOŁY

Back to top