Podania z prośbą o przyjęcie do jednej klasy w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych można składać w sekretariacie szkoły do 11 sierpnia 2021 r.


KSIĄŻECZKI ZDROWIA DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH
/poniższe informacje nie dotyczą uczniów technikum obsługi turystycznej/

Na dzień 01 września 2021 r. musisz mieć aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.
W tym celu wykonaj:

 • badania na nosicielstwo (po 04 sierpnia 2021 r. udaj się bez skierowania do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu aby zapisać się na badania);
 • kup Pracowniczą Książeczkę Zdrowia np. w sklepie przy ul. Traugutta (DRUKI);
 • udaj się z książeczką i w/w badaniami do lekarza w rejonie (lekarz medycyny pracy) i poproś o wpis potwierdzający ważność badań.

REKRUTACJA DO TECHNIKUM i BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
odbywa się poprzez stronę
: naborpg.oswiatawradomiu.pl

Wniosek wraz z dokumentami należy dostarczyć w wersji papierowej do szkoły pierwszego wyboru (zapakowane w dużą kopertę).

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

REKRUTACJA DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA zasady + harmonogram

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu dla klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

TECHNIKUM - 5 letnie

Technik hotelarstwa - 1 oddział
Technik organizacji turystyki - 1 oddział
Technik żywienia i usług gastronomicznych - 2 oddziały
Technik technologii żywności - 1 oddział
Technik usług kelnerskich - 1 oddział

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - 3 letnia

Piekarz - 0,5 oddziału
Cukiernik - 1 oddział
Przetwórca mięsa - 0,5 oddziału
Kucharz - 1 oddział
Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego - 1 oddział

Szkoła branżowa II stopnia - 2 letnia

Technik żywienia i usług gastronomicznych - 1 oddział
Technik technologii żywności - 1 oddział

Przy przeliczaniu ocen na punkty do wszystkich oddziałów klas pierwszych technikum będą brane pod uwagę oceny z:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • języka obcego
 • najlepsza ocena z wymienionych przedmiotów: chemia, geografia, biologia, fizyka.

Przy przeliczaniu ocen na punkty do wszystkich oddziałów klas pierwszych branżowej szkoły I stopnia będą brane pod uwagę oceny z:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • języka obcego
 • najlepsza ocena z wymienionych przedmiotów: biologia, fizyka, chemia, historia, wos, geografia, informatyka.

Punkty będą przeliczane według następujących zasad, za oceny wyrażone w stopniu:

celującym – przyznaje się po 18 punktów;
bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Sposób przeliczania na punkty osiągnięć: rozporządzenie MEN [plik pdf]

Badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodzie – wykaz podmiotów

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - przewodnik dla Rodziców

http://www.kuratorium.waw.pl

Back to top