Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Previous Next Play Pause

01.09.2020 godz. 9.00 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

09.09.2020 - Ślubowanie klas pierwszych

14.09.-22.09.2020 - Spotkania z Rodzicami

23.09.2020 godz. 17.00 - Zebranie Rady Rodziców

23.09.2020 godz. 17.00 - Zebranie Zespołu Wychowawczego

15.10.2020 godz. 17.00 - Zebranie Zespołu Wychowawczego

04.11.2020 godz. 17.00 - Zebranie Rady Pedagogicznej (półsemestralne)

05.11.2020-13.11.2020 - Spotkania z Rodzicami

09.12.2020 godz. 17.00-18.00 - Dzień Otwarty

10.12.2020 godz. 17.00 - Zebranie Zespołu Wychowawczego

18.12.2020 godz. 17.00 - Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja semestralna

23.12-31.12.2020 - Zimowa przerwa świąteczna

11.01.-12.01.2021 - Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

4.01.-15.01.2021 - Spotkania z Rodzicami

18.01.-31.01.2021 - Ferie zimowe

10.02.2021 godz. 17.00 - Zebranie Zespołu Wychowawczego

03.03.2021 godz. 17.00-18.00 - Dzień Otwarty

26.03.2021 - Festiwal Zupy

01.04.-06.04.2021 - Przerwa świąteczna

14.04.2021 godz.17.00 - Zebranie Rady Pedagogicznej (półsemestralne)

26.04.2021 godz. 17.00 - Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja klas IV

30.04.2021 godz. 12.00 - Uroczyste zakończenie nauki dla klas IV

04.05, 05.05, 06.05.2021 - Część pisemna egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych

19.05.2021 godz. 17.00 - Zebranie Zespołu Wychowawczego

02.06.2021 godz. 17.00 - Dzień Otwarty, spotkania z Rodzicami

18.06.2021 - Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja roczna

21,22.06.2021 - Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

25.06.2021 godz. 9.00 - Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

Technikum: 11.01.2021, 12.01.2021, 04-06.05.2021, 02.06.2021, 21-22.06.2021

Branżowa szkoła I stopnia: 11.01.2021, 12.01.2021, 04.05.2021, 06.05.2021, 02.06.2021, 21-22.06.2021

Back to top