Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Staże zagraniczne we Włoszech, Hiszpanii lub Portugalii
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
Pracodawcy potrzebują pracowników z przygotowaniem zawodowym!
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
MOŻESZ ZDAĆ MATURĘ, ZDOBYĆ DOBRY ZAWÓD, ROZWIJAĆ SWOJE PASJE I ZAINTERESOWANIA
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Projekty i programy unijne
Projekty i programy unijne
Previous Next Play Pause

W sekretariacie szkoły są do odebrania dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dla osób, które zdały egzaminy z obydwu kwalifikacji w swoim zawodzie.

Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy.
W przypadku absolwentów opłata jest pobierana w przypadku trzeciego i kolejnego przystąpienia do egzaminu.
Opłata za cały egzamin wynosi 182,44. W przypadku powtarzania tylko jednej części egzaminu, opłata wynosi 60,81 zł za część pisemną i 121,63 zł za część praktyczną.
W przypadku młodocianych pracowników jest pobierana opłata w wysokości 182,44 zł. Koszty egzaminu pokrywa pracodawca.

Opłaty trzeba wnieść nie później niż na miesiąc przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej (czyli do 18.05.2018 r. na sesję letnią) na konto bankowe komisji:
80 1010 1010 0109 0822 3100 0000
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3
00-844 Warszawa
W tytule przelewu należy wpisać:
Imię, nazwisko, pesel przystępującego do egzaminu
Numer kwalifikacji

W tym samym terminie należy złożyć do Komisji dowód wniesienia opłaty za ten egzamin lub wniosek o zwolnienie z opłaty w tej sesji.

EGZAMIN PISEMNY – 19 czerwca 2018 r.
EGZAMINY PRAKTYCZNE [w] – 25 czerwca 2018 r. – 2 lipca 2018 r.
EGZAMIN PRAKTYCZNY [d] – 26 czerwca 2018 r. (dotyczy tylko osób, które będą powtarzały egzamin z sesji zimowej)

Harmonogram egzaminów w 2018 r.

Informacja o egzaminie maturalnym

Komunikat o dostosowaniach – egzamin maturalny

Komunikat o przyborach

Maturzyści, którzy ukończą szkołę w 2018 r. lub ukończyli w latach 2016-2018:
Załącznik 1a_N Deklaracja Standard

Maturzyści, którzy ukończyli szkołę do roku 2014/2015 (włącznie):
Załącznik 1d_S_Deklaracja SF Standard

Opłaty za egzamin maturalny:
Załącznik 26a – Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny
Załącznik 26b Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny

Tematy na egzamin maturalny z j.polskiego dla maturzystów,
którzy ukończyli szkołę do maja 2016 r.:
Literatura
Związki sztuki i literatury
Język

Back to top