Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Staże zagraniczne we Włoszech, Hiszpanii lub Portugalii
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
Pracodawcy potrzebują pracowników z przygotowaniem zawodowym!
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
MOŻESZ ZDAĆ MATURĘ, ZDOBYĆ DOBRY ZAWÓD, ROZWIJAĆ SWOJE PASJE I ZAINTERESOWANIA
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Previous Next Play Pause

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
dla ABSOLWENTÓW TECHNIKUM, którzy ukończyli szkołę 26 kwietna 2019 r.
24 maja 2019 r.

Termin przekazania szkołom wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
dla sesji czerwiec – lipiec 2019, oraz przekazania świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2019 – 30 sierpnia 2019 r.

Prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły w celu odebrania loginów i haseł umożliwających dostęp do wyników egzaminu maturalnego.

Absolwenci, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego powinni dokonać wpłaty za egzamin najpóźniej do 7 marca 2019 r.
Dowód wpłaty należy przesłać do OKE w Warszawie, a kopię dostarczyć do szkoły (instrukcja na stronie www.oke.waw.pl w zakładce „Opłaty za egzaminy”)

Deklaracje przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie można składać do 18 lutego 2019 r. [dotyczy sesji czerwiec-lipiec 2019]

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

  • przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2012 r.

oraz

  • przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 r. obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

Treść dokumentu w PDF

oke.waw.pl

Jest nam miło, że znowu możemy pochwalić się wynikami pracy naszych uczniów i nauczycieli :-)

Egzamin zawodowy w sesji czerwiec-lipiec 2018 zdawali uczniowie technikum o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych i technik technologii żywności oraz zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach: kucharz i cukiernik.

W klasach technikalnych z kwalifikacji T.6 (sporządzanie potraw i napojów) egzamin zdało 96 % zdających, a z kwalifikacji T.4 (produkcja wyrobów cukierniczych) – 94%.
W klasach zasadniczej szkoły zawodowej z kwalifikacji T.6 egzamin zdało 89 % zdających, a z kwalifikacji T.4 – 84%.
W dwóch klasach (1 technikum i 1 zasadniczej szkoły zawodowej) zdawalność wynosiła 100%.

Gratulujemy.

Back to top