Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Projekty i programy unijne
Projekty i programy unijne
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Staże zagraniczne we Włoszech, Hiszpanii lub Portugalii
Staże zagraniczne we Włoszech, Hiszpanii lub Portugalii
Rekrutacja do szkoły od 10 maja 2018
Rekrutacja do szkoły od 10 maja 2018
Previous Next Play Pause

23 marca 2018 TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE w ZAWODZIE dla sesji styczeń – luty 2018

            *dotyczy kwalifikacji T.9, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16

Osoby, które nie zdały egzaminu z kwalifikacji lub nie zgłosiły się na egzamin, mogą złożyć deklaracje na sesję letnią (czerwiec – lipiec 2018).
Deklaracje będą przyjmowali wychowawcy do poniedziałku – 26 marca 2018 r.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW z kwalifikacji
             w sesji czerwiec – lipiec 2018

EGZAMIN PISEMNY – 19 czerwca 2018 r.
EGZAMINY PRAKTYCZNE [w] – 25 czerwca 2018 r. – 2 lipca 2018 r.
EGZAMIN PRAKTYCZNY [d] – 26 czerwca 2018 r. (dotyczy tylko osób, które będą powtarzały egzamin z sesji zimowej)

Harmonogram egzaminów w 2018 r.

Informacja o egzaminie maturalnym

Komunikat o dostosowaniach – egzamin maturalny

Komunikat o przyborach

Maturzyści, którzy ukończą szkołę w 2018 r. lub ukończyli w latach 2016-2018:
Załącznik 1a_N Deklaracja Standard

Maturzyści, którzy ukończyli szkołę do roku 2014/2015 (włącznie):
Załącznik 1d_S_Deklaracja SF Standard

Opłaty za egzamin maturalny:
Załącznik 26a – Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny
Załącznik 26b Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny

Tematy na egzamin maturalny z j.polskiego dla maturzystów,
którzy ukończyli szkołę do maja 2016 r.:
Literatura
Związki sztuki i literatury
Język

Back to top