Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Projekty i programy unijne
Projekty i programy unijne
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Previous Next Play Pause

Harmonogram egzaminów w 2018 r.

Informacja o egzaminie maturalnym

Komunikat o dostosowaniach – egzamin maturalny

Komunikat o przyborach

Maturzyści, którzy ukończą szkołę w 2018 r. lub ukończyli w latach 2016-2018:
Załącznik 1a_N Deklaracja Standard

Maturzyści, którzy ukończyli szkołę do roku 2014/2015 (włącznie):
Załącznik 1d_S_Deklaracja SF Standard

Opłaty za egzamin maturalny:
Załącznik 26a – Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny
Załącznik 26b Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny

Tematy na egzamin maturalny z j.polskiego dla maturzystów,
którzy ukończyli szkołę do maja 2016 r.:
Literatura
Związki sztuki i literatury
Język

Back to top