Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Projekty i programy unijne
Projekty i programy unijne
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Staże zagraniczne we Włoszech, Hiszpanii lub Portugalii
Staże zagraniczne we Włoszech, Hiszpanii lub Portugalii
Rekrutacja do szkoły od 10 maja 2018
Rekrutacja do szkoły od 10 maja 2018
Previous Next Play Pause

04.09.2017 godz. 9.00 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

13.09.2017 godz. 16.00 - Ślubowanie klas pierwszych Spotkania z Rodzicami

20.09.2017 godz. 15.35 - Zebranie Rady Pedagogicznej

11.10.2017 godz. 15.35 - Zebranie Zespołu Wychowawczego

07.11.2017 godz. 15.35 - Zebranie Rady Pedagogicznej (półsemestralne)

08.11.2017 godz.16.00 - Spotkania z Rodzicami

06.12.2017 godz. 16.00-17.00 - Dzień Otwarty

20.12.2017 godz. 15.35 - Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja semestralna

23-31.12.2017 - Zimowa przerwa świąteczna

03.01.2018 godz. 16.00 - Spotkania z Rodzicami

10.01.-11.01.2018 - Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - część pisemna

15.01.-28.01.2018 - Ferie zimowe

07-09.03.2018 - Rekolekcje wielkopostne, spotkania Rady Pedagogicznej, szkolenie

29.03.-03.04.2018 - Przerwa świąteczna

10.04.2018 godz.15.35 - Zebranie Rady Pedagogicznej (półsemestralne)

11.04.2018 godz.16.00 - Spotkania z Rodzicami

13.04.2018 - X Festiwal Zupy

24.04.2018 godz.15.35 - Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja klas IV

04.05, 07.05, 08.05.2018 - Część pisemna egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych

16.05.2018 godz. 15.35 - Zebranie Zespołu Wychowawczego

04.06.2018 godz. 16.00 - Dzień Otwarty, spotkania z Rodzicami

18.06.2018 - Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja roczna

19.06.2018 - Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - część pisemna

22.06.2018 godz. 9.00 - Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

Technikum: 10.01.2018, 11.01.2018, 30.04.2018, 02.05.2018, 04.05.2018, 07.05.2018, 08.05.2018, 01.06.2018

Branżowa szkoła I stopnia i zasadnicza szkoła zawodowa: 10.01.2018, 11.01.2018, 30.04.2018, 02.05.2018, 04.05.2018, 01.06.2018

Back to top