Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Staże zagraniczne we Włoszech, Hiszpanii lub Portugalii
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
Pracodawcy potrzebują pracowników z przygotowaniem zawodowym!
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
MOŻESZ ZDAĆ MATURĘ, ZDOBYĆ DOBRY ZAWÓD, ROZWIJAĆ SWOJE PASJE I ZAINTERESOWANIA
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Previous Next Play Pause

03.09.2018 godz. 9.00 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

19.09.2018 godz. 16.00 - Ślubowanie klas pierwszych. Spotkania z Rodzicami

26.09.2018 godz. 15.35 - Zebranie Rady Pedagogicznej

17.10.2018 godz. 15.35 - Zebranie Zespołu Wychowawczego

06.11.2018 godz. 15.35 - Zebranie Rady Pedagogicznej (półsemestralne)

07.11.2018 godz.16.00 - Spotkania z Rodzicami

05.12.2018 godz. 16.00-17.00 - Dzień Otwarty

19.12.2018 godz. 15.35 - Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja semestralna

23-31.12.2018 - Zimowa przerwa świąteczna

02.01.2019 godz. 16.00 - Spotkania z Rodzicami

09.01.-10.01.2019 - Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - część pisemna

28.01.-10.02.2019 - Ferie zimowe

27.02.2019 godz. 15.35 - Zebranie Zespołu Wychowawczego

06.03.2019 godz. 16.00-17.00 - Dzień Otwarty

22.03.2019 - Festiwal Zupy

27-29.03.2019 - Rekolekcje wielkopostne, spotkania Rady Pedagogicznej, szkolenie

03.04.2019 godz.15.35 - Zebranie Rady Pedagogicznej (półsemestralne)

10.04.2019 godz.16.00 - Spotkania z Rodzicami ODWOŁANE, data spotkań podana zostanie w późniejszym terminie

17.04.2019 godz.15.35 - Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja klas IV

18.04.-23.04.2019 - Przerwa świąteczna

26.04.2019 - Uroczyste zakończenie nauki dla klas IV

06.05, 07.05, 08.05.2019 - Część pisemna egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych

15.05.2019 godz. 15.35 - Zebranie Zespołu Wychowawczego

03.06.2019 godz. 16.00 - Dzień Otwarty, spotkania z Rodzicami

17.06.2019 - Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja roczna

18.06.2019 - Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - część pisemna

22.06.2019 godz. 9.00 - Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

Technikum: 02.11.2018, 09.01.2019, 10.01.2019, 24.01.2019, 25.01.2019, 02.05.2019, 06.05.2019, 07.05.2019, 08.05.2019, 18.06.2019

Branżowa szkoła I stopnia:  02.11.2018, 09.01.2019, 10.01.2019, 02.05.2019, 08.05.2019, 18.06.2018

Back to top