Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Projekty i programy unijne
Projekty i programy unijne
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Previous Next Play Pause

Technik obsługi turystycznej organizuje działalność turystyczną, imprezy i usługi turystyczno-rekreacyjne, obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, prowadzi informację turystyczną, stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, posługuje się językiem obcym podczas organizacji i realizacji imprez turystycznych, organizuje prace zespołu i współpracuje z organizatorami ruchu turystycznego. Sporządza dokumentację rozliczeniową i rezerwacyjną. Wykonuje prace biurowe. Realizuje zadania w systemach rezerwacyjnych, prowadzi także działania marketingowe na rzecz turystyki.
Dba o jakość świadczonych usług i zadowolenie klienta.
 

Kierunek dla kochających turystykę, podróże, piękno świata i naturę.


Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące/w tym dwa języki obce/ oraz zawodowe teoretyczne i praktyczne:

 • język obcy zawodowy, 
 • podstawy działalności przedsiębiorstwa turystycznego,
 • podstawy turystyki,
 • planowanie i organizacja imprez turystycznych,
 • marketing usług turystycznych,
 • geografia turystyczna,
 • informacja turystyczna i sprzedaż usług,
 • pracownia informacji turystycznej,
 • pracownia turystyki,
 • obsługa informatyczna w turystyce,
 • praktyka zawodowa (w kl. II - 5h/tydz., w kl. III - 4 tygodnie).

Dobre przygotowanie zawodowe oraz uzyskanie świadectwa maturalnego pozwoli absolwentom na zdobycie konkretnego, atrakcyjnego zawodu i na kontynuowanie nauki na studiach wyższych lub kursach kwalifikacyjnych.

Aby uzyskać tytuł zawodowy - technik obsługi turystycznej - uczeń musi potwierdzić umiejętności z zakresu dwóch kwalifikacji: planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych, prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych, a także uzyskać średnie wykształcenie.

Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach szkolnych, biurach podróży, punktach informacji turystycznej oraz innych podmiotach świadczących usługi turystyczne. Na zajęciach praktycznych obowiązuje ubiór "roboczy" i "służbowy"/określony przez nauczycieli przedmiotów zawodowych i statut szkoły/.
Istnieje również możliwość odbycia 3-tygodniowych praktyk we Włoszech lub w Hiszpanii.

Możliwości zatrudnienia:

Możesz pracować zarówno w kraju jak i zagranicą jako pracownik biura podróży, izby turystyki lub punktu informacji turystycznej, organizator wyjazdów turystycznych, kierownik wycieczek, sprzedawca produktów turystycznych, przewodnik turystyczny, stewardessa/steward. Możesz pracować także w hotelach, agroturystyce, klubach, stowarzyszeniach i innych organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki.

folder reklamowy [pdf]

Back to top