Nasi uczniowie chętnie uczestniczą w różnorodnych konkursach na różnych szczeblach.
26 i 27 października 2017 r. odbyły się szkolne eliminacje do XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.
W czwartek uczniowie przystąpili do etapu pisemnego - rozwiązywali test, a w piątek zmagali się z trzeba zadaniami praktycznymi w bloku Gastronomia i Technologia żywności.

   

W dniach 1-3 czerwca w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach odbyły się eliminacje centralne XLI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach działający w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W 11 blokach tematycznych startowało 238 uczniów przybyłych z całej Polski. Naszą szkołę reprezentował Patryk Siczek, który starował w bloku - Gastronomia. Etap centralny składa się z testu pisemnego (60 pytań) i z trzech zadań praktycznych.
Uroczystość wręczania nagród i dyplomów dla finalistów i laureatów odbyła się w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Patryk zdobył TYTUŁ LAUREATA. Tytuł ten zwalnia uczniów z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz uprawnia do zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego na wybrane uczelnie.
Patrykowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

21 kwietnia 2017 roku odbył się etap okręgowy XLI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Naszą szkołę reprezentowali:

  • Monika z klasy 3Z w bloku - Technologia żywności
  • Patryk z klasy 4GA w bloku - Gastronomia

Młodzież w poszczególnych blokach tematycznych rozwiązywała test składający się z 60 pytań za który mogła otrzymać 60 punktów oraz wykonywała 3 zadania praktyczne, otrzymując także maksymalnie 60 punktów.
Rewelacyjnie w zmaganiach konkursowych poradził sobie Patryk zajmując I miejsce. Patryk będzie reprezentował szkołę w eliminacjach centralnych rywalizując o jak najlepszy wynik w finale. W tym momencie ma już uprawnienia finalisty. Monika nie zajęła punktowanego miejsca, ale wróciła zadowolona i zapewnia, że weźmie udział w kolejnej edycji olimpiady. Gratulujemy serdecznie, życzymy dalszych sukcesów!!!
Uczniowie przygotowywali się do olimpiady pod kierunkiem P. Katarzyny Kusio, P. Moniki Słabosz - blok Gastronomia, P. Anny Wachowicz - blok Technologia żywności.

W dniach 16-17 marca 2017r. odbył się etap centralny XIX Olimpiady Wiedzy o Żywności. Zakwalifikowali się do niego uczniowie klasy III w zawodzie technik technologii żywności – Magdalena i Michał.
Organizatorami Olimpiady byli: Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu. Do etapu centralnego zakwalifikowało 46 uczniów z 26 szkół z różnych regionów Polski. Zmagania uczestników polegały na rozwiązaniu testu z bloku przetwórstwa, analizy żywności, maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego oraz ekonomii. Część ustna Olimpiady odbywała się w zabytkowym budynku Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego, a w skład komisji oceniającej weszli między innymi: prof. dr hab. Jan Pikul, prof. dr hab. Zbigniew Czarnecki, prof. dr hab. Maria Małecka. Nasi reprezentanci uzyskali tytuł finalisty Olimpiady Wiedzy o Żywności. Ten dobry wynik wiąże się ze zwolnieniem z części teoretycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie T.4 i T.16 oraz po zdaniu egzaminu maturalnego, daje możliwość podjęcia studiów wyższych na wydziałach związanych z technologią żywności, towaroznawstwem, biotechnologią, żywieniem człowieka na renomowanych uczelniach.
Krótki pobyt w Poznaniu, oprócz emocji związanych z Olimpiadą, był także okazją do zwiedzenia tego pięknego miasta, o co zadbali organizatorzy.
Gratulujemy Magdzie i Michałowi!

 
 

 13 stycznia 2017 roku odbyła się XXI Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Był to etap okręgowy zorganizowany w Zespole Szkół Gastronomicznych w Warszawie, do którego zakwalifikowali się:
Patryk – kl. 4 Ga
Oliwia – kl. 3 Gb

Tematyką wiodącą były „"Produkty zbożowe - technologia i rola w żywieniu". Niestety naszym uczniom nie udało się zakwalifikować do etapu centralnego, pomimo dużego zaangażowania, ale zdobyli oni cenne doświadczenie i mieli możliwość skonfrontowania swojej wiedzy z innymi uczestnikami Olimpiady ( liczba uczestników 74 osób). Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się dostać do etapu centralnego i pokonać tak liczną konkurencję.
Opiekunowie: p. Katarzyna Kusio p. Monika Słabosz

 

11 stycznia 2017 roku odbył się w Warszawie etap okręgowy IV Olimpiada Wiedzy o Turystyce zorganizowanej przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego.
Czwarta edycja Olimpiady realizowana pod hasłem „Turystyka kulinarna – apetyt na region” ma na celu zwrócenie uwagi na szlaki kulinarne i produkty regionalne jako produkty turystyczne.
Naszą szkołę reprezentowali:
Aleksandra – kl. 3 Ot
Kacper – kl. 2 Ot
Uczestnicy rozwiązywali test składający się z części teoretycznej oraz praktycznej.
Z etapu okręgowego przeprowadzonego w całej Polsce wyłonionych zostanie 30 uczestników z najlepszymi wynikami, którzy podczas etapu centralnego powalczą o tytuł eksperta turystyki. Naszym reprezentantom życzymy zakwalifikowania się do etapu centralnego oraz dalszych sukcesów podczas trwania olimpiady.
W tym roku Członkiem Komitetu Okręgowego IV OWoT i współodpowiedzialną za przebieg etapu okręgowego w Zespole Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego była P. Agnieszka Bilska.

W dniach 3 i 4 czerwca 2016 odbył się etap centralny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. gen. D. Chłapowskiego w Trzciance (woj. wielkopolskie). W eliminacjach centralnych wzięło udział 221 uczestników, z czego 112 uzyskało tytuł laureata. W olimpiadzie uczestniczyło dwoje uczniów naszej szkoły – Agnieszka i Patryk z klasy 3Z, przygotowywanych przez p. Annę Wachowicz. Startowali oni w bloku technologia żywności. Zdaniem organizatorów oraz przewodniczącego Komitetu Głównego prof. dr hab. Andrzeja Radeckiego z SGGW, XL edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych okazała się wyjątkowa nie tylko ze względu na rekordową liczbę uczestników, ale również ich świetne przygotowanie. Najbardziej wyrównane wyniki były w bloku technologia żywności, gdzie o zajęciu kolejnego miejsca decydowały ułamki punktu. W ostatecznej klasyfikacji Patryki uzyskał tytuł laureata, Agnieszka tytuł finalisty. Uczniowie są zwolnieni z części pisemnej egzaminów potwierdzających kwalifikacje T.4. i T.16. oraz mogą ubiegać się o miejsca na wydziałach zbliżonych do bloku tematycznego w którym startowali wielu uczelni.
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniach 20-23 kwietnia 2016 roku na terenie Stacji Terenowej Uniwersytetu Łódzkiego w Spale odbyły się zawody etapu centralnego III Olimpiady Wiedzy o Turystyce. Hasło przewodnie tegorocznych zawodów brzmiało: „Szlaki turystyczne – od pomysłu do realizacji”.
Pierwszy etap zmagań, do którego przystąpiło 30 uczniów z 28 szkół, polegał na rozwiązaniu testu teoretycznego z wiedzy turystycznej i prezentacji multimedialnej dotyczącej tematu przewodniego Olimpiady. Drugi sprawdzał umiejętności praktyczne uczestników w zakresie obsługi ruchu turystycznego. 
Dodatkowo dla uczestników i ich opiekunów zorganizowano: wycieczkę krajoznawczą „Szlakiem rzeki Pilicy”, grę terenową przybliżająca atrakcje turystyczne Spały, zajęcia animacyjne „wiem skąd jesteś”, prelekcję dotyczącą szlaku turystycznego „Rowerem z Łasku na Nordkapp” prowadzoną przez Pana Grzegorza Trybuchowskiego oraz wieczór z piosenką „Na turystycznym szlaku”. 

http://www.turyzm.edu.pl/olimpiada.php

22 kwietnia 2016 roku odbył się etap okręgowy XL Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Naszą szkołę reprezentowali:

Justyna w bloku - Gastronomia 
Agnieszka w bloku - Technologia żywności
Patryk w bloku - Technologia żywności

Młodzież w poszczególnych blokach tematycznych pisała test składający się z 60 pytań, za który mogła otrzymać 60 pkt. i wykonywała 3 zadania praktyczne, otrzymując także 60 pkt.

Patryk zajął I miejsce, a Agnieszka III miejsce. Oboje będą reprezentowali szkołę w eliminacjach centralnych rywalizując o jak najlepsze miejsce w finale. W tym momencie już są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!
Uczniowie przygotowywali się do olimpiady pod kierunkiem p.Katarzyny Kusio, p.Moniki Słabosz, p.Anny Wachowicz.

ANKIETA DLA ABSOLWENTA

 Celem ankiety jest analiza losów naszych absolwentów. Wnioski posłużą nam również do podniesienia jakości pracy szkoły. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety poprzez zaznaczenie prawidłowych odpowiedzi lub wpisanie odpowiedzi w miejscu do tego przeznaczonym.  Ankieta jest anonimowa. Pobierz ankietę


efs
       

Odwiedza nas 62 gości oraz 0 użytkowników.