Biblioteka szkolna znajduje się na parterze budynku szkoły w pawilonie G.
Zajmuje dwa pomieszczenia: wypożyczalnię i salę, w której mieści się czytelnia i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.

Użytkownikami biblioteki są uczniowie technikum, zasadniczej szkoły zawodowej, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

UWAGA ZMIANA 
Biblioteka udostępnia zbiory w godzinach
:
Poniedziałek 7.45 - 15.00
Wtorek 7.45 - 15.00
Środa 7.45 - 15.00
Czwartek 7.45 - 15.00
Piątek 7.45 - 15.00

W czytelni znajduje się punkt Bookcrossing, gdzie można znaleźć ciekawe pozycje pozostawione przez czytelników, oraz regały z czasopismami.
Czytelnia wyposażona jest także w odbiornik telewizyjny, odtwarzacz DVD.

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w AKCJI GŁOŚNEGO CZYTANIA w ramach obchodzonego co roku Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.
GŁOŚNE CZYTANIE odbywać się będzie w czytelni biblioteki szkolnej w każdy czwartek października o godzinie 10.35 (długa przerwa). Zapraszamy wszystkich do wspólnego głośnego czytania.

W ostatni czwartek 12 października 2017 r. Adrian z klasy 2GC zaprezentował fragmenty książki Rice Broocks Bóg nie umarł.


fot. A. Paplińska


UWAGA!
Biblioteka szkolna ogłasza II EDYCJĘ KONKURSU NA NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA w naszej szkole w roku szkolnym 2017/2018.

Cele konkursu: 

 • promocja czytelnictwa,
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
 • podnoszenie kultury czytelniczej uczniów,
 • zmotywowanie uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej.

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

Czas trwania konkursu od 18 września 2017 r. do 8 czerwca 2018 r.

Kryteria przyznania tytułu:

 • liczba wypożyczonych książek (bibliotekarz zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy na temat przeczytanej książki),
 • systematyczność wypożyczeń, 
 • dbałość o wypożyczone książki, 
 • kultura zachowania ucznia na terenie biblioteki.

Zwycięzcę konkursu wyłania jury, w skład którego wchodzą nauczyciele bibliotekarze. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 14 czerwca 2018 roku. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę oraz dyplom. Rozdanie nagród odbędzie się podczas apelu, w dniu zakończenia roku szkolnego.

Biblioteka szkolna organizuje akcję „WAKACJE Z KSIĄŻKĄ”. Celem akcji jest promocja czytelnictwa poprzez umożliwienie wypożyczenia książek na okres wakacji

Regulamin akcji:

 1. Organizatorem akcji „Wakacje z książką” jest biblioteka szkolna ZSSiH w Radomiu.
 2. Celem akcji jest promocja czytelnictwa, poprzez dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów i umożliwienie im wypożyczenia książek na czas wakacji letnich.
 3. Warunkiem wypożyczenia książek na wakacje jest
  • zwrócenie w terminie wszystkich wcześniej wypożyczonych materiałów do biblioteki oraz uregulowanie ewentualnych należności.
  • promocja do następnej klasy.
 4. Czytelnik może wypożyczyć 3 książki na okres 2 miesięcy.
 5. Książki będą wypożyczane w ostatnim tygodniu roku szkolnego, po zakończeniu klasyfikacji.
 6. Termin zwrotu wypożyczonych na wakacje książek upływa w pierwszym tygodniu września.
 7. Za książki zwrócone po tym terminie będzie naliczana kara (określona w regulaminie biblioteki).
 8. W razie zgubienia książki obowiązują zasady zawarte w regulaminie biblioteki.

Biblioteka szkolna prosi o zwrot wypożyczonych książek do 14 czerwca 2017 r.Po tym terminie listy czytelników, którzy przetrzymują książki zostaną przekazane wychowawcom klas. W stosunku do czytelników,którzy nie oddali książek mogą być zastosowane kary zgodnie z ustaleniami Rady Pedagogicznej.

List do rodziców uczniów naszej szkoły na temat wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży.

W dobie komputeryzacji życia i rozwoju cywilizacji stajemy się społeczeństwem, które czyta coraz mniej. Z badań przeprowadzonych przez Bibliotekę Narodową i TNS Polska wynika, że w 2015 roku aż 63 % Polaków nie przeczytało ani jednej książki, a tylko 37 % przeczytało 1 książkę w ciągu roku.
Systematycznie maleje liczba aktywnych czytelników w szkolnych bibliotekach. Uczniowie ograniczają swój kontakt z książką do przeczytania lektury obowiązkowej (lub tylko jej streszczenia).
Coraz częściej książka musi konkurować ze swoją filmową adaptacją. Uczniowie coraz rzadziej korzystają ze słowników i encyklopedii, ponieważ Internet całkowicie zaspakaja ich potrzeby. Coraz więcej dzieci ma problemy z opanowaniem techniki czytania oraz rozumieniem czytanego tekstu, co odbija się na wynikach sprawdzianów czy egzaminu. Nie od dziś wiadomo, że czytanie to jeden z najważniejszych czynników wpływających na rozwój emocjonalny i intelektualny dzieci i młodzieży.
Czytanie książek:

 • poszerza wiedzę
 • pobudza wrażliwość i rozwija wyobraźnię
 • wzbogaca słownictwo, kształci styl i poprawność języka ojczystego
 • rozwija myślenie
 • uczy wyrażać myśli i uczucia
 • daje wzory do naśladowania i pokazuje zachowania, które należy negować
 • dostarcza wielu wzruszeń i emocji
 • odpręża i pozwala przyjemnie spędzić czas
 • zapobiega uzależnieniu od komputera i telewizji
 • wspólne czytanie umacnia więzi rodzinne i wzajemne zaufanie oraz kształtuje na całe życie nawyk czytania i zdobywania wiedzy. Badania brytyjskich naukowców wykazały, że jeśli ktoś do 15 roku życia nie nabierze nawyku czytania, w późniejszym okresie życia ma problemy nawet ze zrozumieniem prostej instrukcji obsługi.

W celu podniesienia poziomu czytelnictwa i poprawy społecznego wizerunku książki powstał Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, który od tego roku realizowany jest w naszej szkole. W ramach realizacji programu zostały zakupione do biblioteki szkolnej książki wybrane przez uczniów w przeprowadzonych wcześniej w szkole wyborach książek (lista książek umieszczona jest na stronie internetowej szkoły). Mamy nadzieję, że zakupione nowości wpłyną na wzrost poziomu czytelnictwa w szkole.
Szanowni Państwo, pamiętajmy – nie rodzimy się z potrzebą czytania, tę potrzebę się nabywa. Dzieci, którym od najmłodszych lat czytamy i w których zaszczepiamy miłość do książek, będą mądrzejsze, znacznie lepiej poradzą sobie w życiu, będą się lepiej rozwijać emocjonalnie i intelektualnie i na pewno będą czytać w przyszłości.
Biblioteka szkolna ZSSIH
Źródło: Biblioteka Narodowa czasopismo „Biblioteka w Szkole”

Biblioteka szkolna ZSSiH posiada uniwersalne zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy, które służą kształceniu i doskonaleniu zawodowemu nauczycieli oraz realizacji programu nauczania i wychowania uczniów.

Do chwili obecnej biblioteka zgromadziła 22387 woluminów druków zwartych, w tym: 20206 książek, 2181 broszur i podręczników.

Zgromadzone zbiory udostępnia się w na miejscu i do użytkowania poza biblioteką.

Zapraszamy do szkolnej biblioteki

Czekają na was nowe książki, które Sami wybraliście na początku roku szkolnego w SZKOLNYCH WYBORACH KSIĄŻEK.
Możesz zostać najlepszym czytelnikiem w szkole.

       

ICIM służy uczniom i nauczycielom przede wszystkim jako źródło wiedzy i informacji oraz do celów związanych z działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły.

W chwili obecnej w ICIM do dyspozycji użytkowników znajduje się 16 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, 2 wielofunkcyjne urządzenia sieciowe, skanery, drukarka oraz oprogramowanie multimedialne:

 • Atlas Świata PWN,
 • Powszechna Encyklopedia Multimedialna PWN,
 • Słowniki PWN (języka polskiego, wyrazów obcych, ortograficzny, poprawnej polszczyzny).

ICIM jest czynne w czasie godzin pracy biblioteki szkolnej.

Biblioteka szkolna prenumeruje 16 czasopism:
Dzienniki:

Czasopisma fachowe:

Czasopisma metodyczne dla nauczycieli:

Czasopisma popularnonaukowe i młodzieżowe:

Czasopisma młodzieżowe:

Podkategorie

ANKIETA DLA ABSOLWENTA

 Celem ankiety jest analiza losów naszych absolwentów. Wnioski posłużą nam również do podniesienia jakości pracy szkoły. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety poprzez zaznaczenie prawidłowych odpowiedzi lub wpisanie odpowiedzi w miejscu do tego przeznaczonym.  Ankieta jest anonimowa. Pobierz ankietę


efs
       

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.