Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Staże zagraniczne we Włoszech, Hiszpanii lub Portugalii
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
Pracodawcy potrzebują pracowników z przygotowaniem zawodowym!
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
MOŻESZ ZDAĆ MATURĘ, ZDOBYĆ DOBRY ZAWÓD, ROZWIJAĆ SWOJE PASJE I ZAINTERESOWANIA
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Projekty i programy unijne
Projekty i programy unijne
Previous Next Play Pause

04.09.2017 godz. 9.00 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

13.09.2017 godz. 16.00 - Ślubowanie klas pierwszych Spotkania z Rodzicami

20.09.2017 godz. 15.35 - Zebranie Rady Pedagogicznej

11.10.2017 godz. 15.35 - Zebranie Zespołu Wychowawczego

07.11.2017 godz. 15.35 - Zebranie Rady Pedagogicznej (półsemestralne)

08.11.2017 godz.16.00 - Spotkania z Rodzicami

06.12.2017 godz. 16.00-17.00 - Dzień Otwarty

20.12.2017 godz. 15.35 - Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja semestralna

23-31.12.2017 - Zimowa przerwa świąteczna

03.01.2018 godz. 16.00 - Spotkania z Rodzicami

10.01.-11.01.2018 - Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - część pisemna

15.01.-28.01.2018 - Ferie zimowe

07-09.03.2018 - Rekolekcje wielkopostne, spotkania Rady Pedagogicznej, szkolenie

29.03.-03.04.2018 - Przerwa świąteczna

10.04.2018 godz.15.35 - Zebranie Rady Pedagogicznej (półsemestralne)

11.04.2018 godz.16.00 - Spotkania z Rodzicami

13.04.2018 - X Festiwal Zupy

24.04.2018 godz.15.35 - Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja klas IV

04.05, 07.05, 08.05.2018 - Część pisemna egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych

16.05.2018 godz. 15.35 - Zebranie Zespołu Wychowawczego

04.06.2018 godz. 16.00 - Dzień Otwarty, spotkania z Rodzicami

18.06.2018 - Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja roczna

19.06.2018 - Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - część pisemna

22.06.2018 godz. 9.00 - Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

Technikum: 10.01.2018, 11.01.2018, 30.04.2018, 02.05.2018, 04.05.2018, 07.05.2018, 08.05.2018, 01.06.2018

Branżowa szkoła I stopnia i zasadnicza szkoła zawodowa: 10.01.2018, 11.01.2018, 30.04.2018, 02.05.2018, 04.05.2018, 01.06.2018

Back to top