• Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
  Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
  ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
 • Technikum i branżowa szkoła I stopnia
  Technikum i branżowa szkoła I stopnia
 • Nauka i praktyka w jednym miejscu
  Nauka i praktyka w jednym miejscu
 • Projekty i programy unijne
  Projekty i programy unijne
 • Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
  Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
  ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
 • Praktyki w szkole i w zakładach pracy
  Praktyki w szkole i w zakładach pracy

Dopuszczone do użytku szkolnego bezpłatne e-podręczniki przygotowywane zostały w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Są dostępne na stronie www.epodreczniki.pl.

Są to m.in. podręczniki do: języka polskiego, matematyki, historii, biologii, geografii, fizyki, chemii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych.
Wzbogaca je ponad 3000 zasobów dodatkowych. To pomoce dydaktyczne, atrakcyjne dla uczniów m.in. ze względu na materiały multimedialne, ćwiczenia interaktywne, które od razu dostarczają uczniowi informację zwrotną, pozwalają na samodzielną pracę w domu.

Back to top