Technik żywienia i usług gastronomicznych planuje produkcję i ustala asortyment potraw, dokonuje oceny jakości surowców i półproduktów, potraw i napojów, w tym nadzoruje proces produkcji, przebieg procesów technologicznych zgodnie z normami, obowiązującymi recepturami i wymogami sanitarno-higienicznymi. Prowadzi dokumentację dotyczącą rozliczeń produkcji gastronomicznej, obsługuje nowoczesne maszyny i urządzenia gastronomiczne, organizuje i nadzoruje obsługę konsumentów, pracę magazynu oraz organizuje i nadzoruje proces produkcyjny. Zdobyta wiedza i umiejętności stanowią podstawę prowadzenia z sukcesem własnego zakładu gastronomicznego


Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące /w tym dwa języki obce/ oraz zawodowe teoretyczne i praktyczne:

 • język obcy zawodowy, 
 • podstawy działalności przedsiębiorstwa gastronomicznego,
 • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
 • podstawy żywienia człowieka,
 • planowanie i organizacja żywienia,
 • wyposażenie techniczne i bezpieczeństwo pracy,
 • obsługa konsumenta,
 • pracownia gastronomiczna,
 • pracownia obsługi konsumenta,
 • obsługa informatyczna w gastronomii,
 • zajęcia praktyczne (w kl. 3 - 6h/tydz, w kl. 4 - /w I semestrze/ - 3h/tydz.),
 • praktyka zawodowa (w kl. 3 - 4 tygodnie).

Dobre przygotowanie zawodowe oraz uzyskanie świadectwa maturalnego pozwoli absolwentom na zdobycie konkretnego, atrakcyjnego zawodu i na kontynuowanie nauki na studiach wyższych lub kursach kwalifikacyjnych.

Aby uzyskać tytuł zawodowy - technik żywienia i usług gastronomicznych - uczeń musi potwierdzić umiejętności z zakresu dwóch kwalifikacji: sporządzanie potraw i napojów, organizacja żywienia i usług gastronomicznych oraz uzyskać średnie wykształcenie.

Kształcenie praktyczne odbywa się w dobrze wyposażonych pracowniach technologicznych i warsztatach szkolnych oraz u pracodawców branży gastronomicznej.Na zajęciach obowiązuje ubiór "roboczy" i "służbowy"/określony przez nauczycieli przedmiotów zawodowych i statut szkoły/.
Istnieje również możliwość odbycia 3-tygodniowych praktyk we Włoszech lub w Hiszpanii.

Możliwości zatrudnienia:

Absolwenci szkoły w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych mogą podejmować pracę w: restauracjach, hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, na statkach, firmach cateringowych, firmach produkujących dania mrożone, punktach fast food, slow food w kraju i za granicą; zakładach zbiorowego żywienia; własnej firmie gastronomicznej; gospodarstwach agroturystycznych, prowadzić kursy gastronomiczne czy blog kulinarny.

folder reklamowy [pdf]

ANKIETA DLA ABSOLWENTA

 Celem ankiety jest analiza losów naszych absolwentów. Wnioski posłużą nam również do podniesienia jakości pracy szkoły. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety poprzez zaznaczenie prawidłowych odpowiedzi lub wpisanie odpowiedzi w miejscu do tego przeznaczonym.  Ankieta jest anonimowa. Pobierz ankietę


efs
       

Odwiedza nas 61 gości oraz 0 użytkowników.