REKRUTACJA DO TECHNIKUM i BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
odbywa się poprzez stronę
: naborpg.oswiatawradomiu.pl

Wniosek wraz z dokumentami należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru

REKRUTACJA DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA zasady + harmonogram

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu dla klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

TECHNIKUM - 5 letnie

technik hotelarstwa - 1 oddział
technik organizacji turystyki - 1 oddział
technik żywienia i usług gastronomicznych - 2 oddziały
technik technologii żywności - 0,5 oddziału
SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych
SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
technik technologii żywności - 0,5 oddziału - praktyka u pracodawcy
SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
technik usług kelnerskich - 1 oddział

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - 3 letnia

cukiernik - 1 oddział
kucharz - 1 oddział
klasa wielozawodowa (praktyka u pracodawcy) - kucharz, piekarz, cukiernikoperator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego (uczeń kształci się w jednym z wymienionych zawodów) - 1 oddział

Szkoła branżowa II stopnia - 2 letnia

technik żywienia i usług gastronomicznych - 1 oddział
technik technologii żywności - 1 oddział

Przy przeliczaniu ocen na punkty do wszystkich oddziałów klas pierwszych technikum będą brane pod uwagę oceny z:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • języka obcego
 • najlepsza ocena z wymienionych przedmiotów: chemia, geografia, biologia, fizyka.

Przy przeliczaniu ocen na punkty do wszystkich oddziałów klas pierwszych branżowej szkoły I stopnia będą brane pod uwagę oceny z:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • języka obcego
 • najlepsza ocena z wymienionych przedmiotów: biologia, fizyka, chemia, historia, wos, geografia, informatyka.

Punkty będą przeliczane według następujących zasad, za oceny wyrażone w stopniu:

celującym – przyznaje się po 18 punktów;
bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Sposób przeliczania na punkty osiągnięć: rozporządzenie MEN [plik pdf]

Badania Uczniów/Studentów/Doktorantów (informacje)

Wykaz wykonujących badania uczniów na ternie Województwa Mazowieckiego w 2022 r.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - przewodnik dla Rodziców

http://www.kuratorium.waw.pl

Podania z prośbą o przyjęcie do jednej klasy w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych i technik organizacji turystyki można składać w sekretariacie szkoły do 25 sierpnia 2023 r.

Orzeczenie lekarskie DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH /nie dotyczy technika organizacji turystyki/
Na dzień 1 września 2023 r. musisz posiadać aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno epidemiologicznych.
W tym celu:

 • wykonaj badania na nosicielstwo - po 6 sierpnia 2023 r. udaj się bez skierowania do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu i zapisz się na badania
 • udaj się z wynikami badań do lekarza medycyny pracy po orzeczenie lekarskie do celów sanitarno - epidemiologicznych

DYREKCJA, GRONO PEDAGOGICZNE I UCZNIOWIE
ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU
ZAPRASZAJĄ NA XIII FESTIWAL ZUPY
POŁĄCZONY Z DNIEM OTWARTYM SZKOŁY, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ
31 MARCA 2023 ROKU /PIĄTEK/ W GODZINACH 11.00-14.30
W SIEDZIBIE NASZEJ SZKOŁY
PRZY UL. ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA 1 /OS. PRĘDOCINEK/ W RADOMIU.

Zapraszamy również na Dni Otwarte Szkoły: 31 marca 2023 r. (piątek) w godzinach 11.00-14.30 oraz 01 kwietnia 2023 r. (sobota) w godz. 9.00-13.00

Patronat radiowy  Radio Plus Radom

POPRZEDNIE FESTIWALE I DNI OTWARTE SZKOŁY

 • 56173196_793318177733971_8788881269606842368_n_1
 • 117
 • iv2
 • 5
 • 4
 • rp521
 • img_1522
 • 9-2
 • 7
 • rp401
 • img_1657
 • rp79
 • img_1240
 • 135
 • rp100
 • img_1242
 • img_1202
 • 38
 • z90
 • img_1582
 • 25
 • img_1371
 • 1-5
 • img_1465
 • rp24
 • rp20
 • 1
 • img_1386
 • p1010002
 • rp202
 • rp200
 • 12
 • p1010105
 • img_1532
 • rp26
 • 23
 • 2.2
 • rp72
 • img_1467
 • rp58
 • img_1557
 • 4 (1)
 • img_1192
 • 208
 • img_1359
 • rp157
 • img_1563
 • 2

Back to top