Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Staże zagraniczne we Włoszech, Hiszpanii lub Portugalii
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
Pracodawcy potrzebują pracowników z przygotowaniem zawodowym!
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
MOŻESZ ZDAĆ MATURĘ, ZDOBYĆ DOBRY ZAWÓD, ROZWIJAĆ SWOJE PASJE I ZAINTERESOWANIA
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Previous Next Play Pause

Przez cały rok szkolny nauczyciele biblioteki gromadzą czasopisma z zakresu doradztwa zawodowego: Food service, Przegląd gastronomiczny, Przemysł spożywczy, Przegląd piekarski i cukierniczy, Szef kuchni, Gospodarka mięsna. Czasopisma są udostępniane uczniom oraz nauczycielom w czytelni i na zajęcia edukacyjne.
Gromadzone i udostępniane są również materiały informacyjne z zakresu doradztwa zawodowego nauczycielom:
- przykłady propozycji zajęć warsztatowych,
- scenariusze zajęć edukacyjnych,
- poradniki metodyczne.
W czytelni znajduje się tablica z informacją o stronach internetowych, na temat ścieżek kariery zawodowej oraz możliwościach dalszego kształcenia.
Nauczyciele- bibliotekarze

IMG_6716
IMG_6719
IMG_6718
IMG_6717
IMG_6725

Back to top