p2a_BANER_4
p2c
p2a_BANER_3
Previous Next Play Pause

  

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
Technik organizacji turystyki organizuje działalność turystyczną, imprezy i usługi turystyczno-rekreacyjne, obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, prowadzi informację turystyczną, stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, posługuje się językiem obcym podczas organizacji i realizacji imprez turystycznych, organizuje prace zespołu i współpracuje z organizatorami ruchu turystycznego. Sporządza dokumentację rozliczeniową i rezerwacyjną. Wykonuje prace biurowe. Realizuje zadania w systemach rezerwacyjnych, prowadzi także działania marketingowe na rzecz turystyki. Dba o jakość świadczonych usług i zadowolenie klienta.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA

 • uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowej:
  • HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
  • HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych
 • uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie w.w. kwalifikacji i ukończeniu szkoły
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach

W TRAKCIE ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH NAUCZYSZ SIĘ

 • organizowania działalności turystycznej
 • organizowania imprez i usług turystycznych
 • obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych
 • rozliczania imprez i usług turystycznych 

NAUCZANE JĘZYKI OBCE

język angielski (pierwszy, kontynuacja, 3h/3h/3h/4h/5h)
język niemiecki (drugi, początkujący, 2h/2h/2h/1h/1h)
język zawodowy angielski
język migowy
język hiszpański podstawy

INNOWACJE

Flight attendant (stewardessa/steward) – praca personelu pokładowego
Spacerkiem po Europie - przewodnik po Europie w j. angielskim w klasie trzeciej (na zajęciach pracowni geografii turystycznej)
Dove vai udzielanie informacji w języku włoskim w klasie trzeciej (na zajęciach organizacji informacji turystycznej)

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE
Technik organizacji turystyki powinien charakteryzować się:

 • miłą aparycją, wysoką kulturą osobistą
 • otwartością i gościnnością
 • uprzejmością i cierpliwością
 • komunikatywnością
 • dobrą organizacją pracy
 • umiejętnością harmonijnego współdziałania z innymi
 • wytrwałością w działaniu
 • kreatywnością
 • asertywnością i odpornością na stres
 • znajomością języków obcych
 • znajomością obsługi komputera, urządzeń cyfrowych, stosowaniem programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań
 • dążeniem do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia umiejętności zawodowych

Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach szkolnych i obiektach świadczących usługi turystyczne. Na zajęciach praktycznych obowiązuje ubiór "roboczy" i "służbowy" /określony przez nauczycieli przedmiotów zawodowych i statut szkoły/.
Istnieje również możliwość odbycia 3-tygodniowych praktyk we Włoszech, w Hiszpanii lub Portugalii.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Możesz pracować zarówno w kraju jak i za granicą jako pracownik biura podróży, izby turystyki lub punktu informacji turystycznej, organizator wyjazdów turystycznych, kierownik wycieczek, sprzedawca produktów turystycznych, przewodnik turystyczny, pilot wycieczek, stewardessa/steward, animator czasu wolnego. Możesz pracować także w hotelach, agroturystyce, klubach, stowarzyszeniach i innych organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki.

fot. E. Miedziocha, O. Krzyczkowska, A. Słabosz, A. Górnik

349213696_627539019000072_281028383043150106_n
349556745_3614937698730127_4537435063937001915_n
344799540_719710876573676_9010905470724650283_n
349248945_795410535131074_508919071595819895_n
349699729_594485232776685_3252291341862103104_n
343287410_1199373980774372_8764314814257093728_n
350088368_637857558209684_3949042409784908511_n
345048880_6572114122812429_6750928586197521410_n
346169774_1370575656849369_7917116041010253355_n
350372270_6367469413299976_1229625509088150052_n
343725030_204800489102281_1326855670734163051_n
349212300_954563429125756_8741292997990237217_n
345259477_2230844280444529_5971289881717226266_n
349212129_1626972474490696_165831688757532901_n
349215119_183016531381643_658942099453114055_n
350356989_813906013078599_4101510581812101191_n
343442883_998106794687153_876806649482603627_n
349560737_913191656426550_5301176111367016417_n (1)
a
345257830_1004014927634363_2866901157225444216_n
345262917_1353436781880788_3108503792342287998_n
346130740_213425068151959_1660141363388215479_n
349031079_637725961188047_7755352157567356709_n
344789784_974702013878646_3736092963279392282_n
350341924_1005105537514325_9103575605571253871_n
344955309_6252524144861067_615863050738117365_n
350256802_638579091466325_1579913791730072043_n
345156385_581651383854931_5761812568360205282_n
344777602_195606416760038_3627201024568531320_n
349298104_282441554130943_3349057929594187008_n
343517891_1490393748034699_4390210768019632975_n
350358020_891790532521919_8299859457717343948_n
344775220_1621296071684513_3994757580168398354_n
349212129_643840800452547_7312921011336752268_n
343690949_801293251238836_8130241788981211003_n
350023317_1223461908309952_8236492698410556813_n
350382869_242179101764535_1794769413277233638_n
349520032_1983623615306170_7610441233748751788_n
349724003_2162461643947465_3193491947517122941_n
345100652_1023808272363075_7213167380681604029_n
349314046_1007119640184870_5544665732680544416_n
346158487_2044965609178045_6565641546109307510_n
343778407_627259315990887_5106278986714126436_n
343778719_728288969047476_1465480054978093553_n
349578138_226123940133883_184885653540636724_n
346163470_266486985839219_7067409260305205244_n
350208039_781027920323868_14510062740666369_n
350356442_936071134176695_4842124736398251776_n
349543945_176433755383298_5281063247438326879_n
346134836_634950041485056_3713300113202443176_n

Kolejna ciekawa lekcja klasy 1OTp i 2OT.
Realizując innowację "Obsługa personelu pokładowego - steward/stewardessa" zapoznaliśmy się z infrastrukturą naszego lotniska Warszawa - Radom.
W roli oprowadzającego absolwent naszej szkoły Robert - obecne pracownik LOT-u.
Dziękujemy było naprawdę inspirująco.

lotr8
lotr9
lotr6
lotr11
lotr12
lot5
lotr1
lotr2
348356532_2676393022502309_7523338787664761835_n
348356612_1415040269331934_8344030746509411036_n
348356709_1218181645507444_6755724843502957676_n
348356722_1233973284178878_6716602945352166396_n
348356425_203192965466195_3056141358514067100_n
348355358_988327648857175_2076989527284435649_n
348356609_966178384529342_8008369210043957139_n
348356589_627529755652972_5195671845682526649_n
Previous Next Play Pause

i spotkanie z ciekawymi ludźmi - Panem Dyrektorem lotniska Warszawa-Radom i Robertem - pracownikiem lotniska, absolwentem naszej szkoły.

20230428_075146
20230428_083635
20230428_075739
20230428_080906(0)
20230428_082346
20230428_075405
20230428_080748
20230428_075232
20230428_083638
20230428_082652
20230428_082704

Lewy margines - prosty wskazuje na osobę silną i zdyscyplinowaną, wąski oznacza lęk (...)
Pismo proste charakteryzuje człowieka trzeźwo myślącego, starającego się żyć zgodnie z przepisami. Ludzie piszący z lekkim nachyleniem w prawo są bardzo komunikatywni, uczciwi, mogą jednak także często zmieniać zdanie (...)
Litery rozciągające się ku górze oznaczają bardzo często, że stawia je osoba o silnym charakterze i zainteresowaniach intelektualnych (...)
Okrągłe i pełne pismo charakteryzuje ludzi o dużej fantazji, potrafiących sobie radzić w trudnych sytuacjach (...)
Przedmiot: Kaligrafia
www.muzeum-radom.pl

8
338153465_752976189814492_3579247798236296651_n
338312049_1377963139662508_702549945896397101_n
21
338015302_1021068648862040_5498029340990392470_n
17
330324324_705899921334804_8313203751814239672_n
336677773_2218106971720995_1878197937056407892_n
338155116_1167690593884971_3142345800454829503_n
3
338018808_895748461506634_8732164464598662999_n
18
338133571_943745036820910_824408854939679429_n
9
20
4
329404388_762508065497284_7085341510063238435_n
25
12
338017086_1566971027130205_2328178381548370184_n
10
330045347_1426000954891915_9085788322104106628_n
6
1
22
2
13
338042660_560245709426447_8750357604203824901_n
336597302_960703228447762_3633856979717606311_n
330369714_2372397326255805_7856063193978700062_n
23
338040854_2835804149889235_3991524688108760953_n
338042043_929694228233237_2695876080912590621_n
330280285_1273222213276625_7946463488064919812_n
327958836_759378238933432_4801343480932430968_n
16
19
338044410_199100112882250_5181521261207075172_n
338040854_582809830614418_3378153425119950489_n
5
329766260_1275844099674479_7703265333694193520_n
7
338166409_3226399054337530_3586075578266872753_n
328999213_777583173761610_2391894947584010614_n
338016246_744837747296255_4351333875947108546_n
327958836_752191699911665_6228325396361641538_n
Previous Next Play Pause

Aby oddać całą prawdę o ludziach,
trzeba poznać ziemię, na której żyją.
Tadeusz Sygietyński

Centrum Folkloru Polskiego „Karolin” powstało z pasji i szacunku do tradycyjnej kultury ludowej. To właśnie tutaj w 1948 r. rozpoczęła się historia jednego z najsłynniejszych ambasadorów polskiej kultury - Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”

Betlejem Polskie - spektakl, który zobaczyliśmy to barwny, patriotyczny obraz skomplikowanych losów naszej ojczyzny (nawiązuje do znaczących momentów w historii Polski - odsieczy wiedeńskiej, legionów Dąbrowskiego, strajku dzieci we Wrześni, zsyłek na Sybir czy Powstania Warszawskiego; pojawiają się w nim osoby ważne w historii Polski - Herodem jest car Rosji, a Trzej Królowie to władcy Polski: Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło i Jan III Sobieski).
To przepiękne rozśpiewane i roztańczone widowisko z humorem, ognistym tańcem, chórami aniołów i Świętą Rodziną, w którym bierze udział 150 wykonawców: aktorów, solistów śpiewaków, artystów baletu, chóru i orkiestry.

We wnętrzach pałacu znajduje się stała ekspozycja, w której harmonijnie przeplatają się dwa wątki. Pierwszym jest prezentacja kultury ludowej wybranych regionów Polski. Drugim ukazanie stylu, jaki przez lata wykreował Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”, prezentując stylizację polskiego folkloru w postaci barwnego widowiska zawierającego elementy muzyki i tańca. 
Pani przewodnik edukator oprowadzając nas po wystawie odpowiedziała m.in. na pytania: Czym różni się folklor w poszczególnych regionach Polski, na czym polega stylizacja i jak od kulis wygląda praca zespołu?
W czasie warsztatu tanecznego poznaliśmy podstawowe kroki i figury wybranych tańców narodowych i regionalnych.

fot. Nikola, red.

mm
12
12
4
3
11
55
11
56
12
15
20
Previous Next Play Pause

20230124_143613
49
43
10
52
25
33
12
13
36
20230124_140853
31
18
20230124_095328
20230124_120625
53
28
16
14
29
5
27
39
20230124_142415
19
20
2
20230124_121053
7
20230124_142352(0)
41
22
6
51
42
11
20230124_142422
20230124_143553
38
20230124_100603
45
20230124_140858
20230124_143615
30
24
4
8
20230124_140852
47
21
Previous Next Play Pause

15
9
23
6
42
48
20230124_142422
20230124_140846
39
40
36
29
20230124_120625
20230124_143553
51
8
44
34
47
41
20230124_121053
32
27
20230124_095328
46
3
4
30
28
33
11
1
53
43
38
25
17
10
20230124_120659
20230124_142352(0)
20230124_100603
21
2
49
45
20230124_120726
52
19
20230124_140852
20230124_140858

Jedna z wielu propozycji lekcji języka niemieckiego w klasie 4OTp w ramach innowacji pedagogicznej "Bądź TIK i naucz się niemieckiego w mig"
Opiekun Karolina Sieczkowska-Męzik

326569833_5866640306777130_332810147876301782_n
326454037_419100713732806_4806760422621232045_n
326414794_1544345659367439_224135193673700327_n
326526684_1301656820616450_7193939094341506479_n
Previous Next Play Pause

Back to top