p2a_BANER_4
p2c
p2a_BANER_3
Previous Next Play Pause

  

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
Technik organizacji turystyki organizuje działalność turystyczną, imprezy i usługi turystyczno-rekreacyjne, obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, prowadzi informację turystyczną, stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, posługuje się językiem obcym podczas organizacji i realizacji imprez turystycznych, organizuje prace zespołu i współpracuje z organizatorami ruchu turystycznego. Sporządza dokumentację rozliczeniową i rezerwacyjną. Wykonuje prace biurowe. Realizuje zadania w systemach rezerwacyjnych, prowadzi także działania marketingowe na rzecz turystyki. Dba o jakość świadczonych usług i zadowolenie klienta.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA

 • uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowej:
  • HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
  • HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych
 • uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie w.w. kwalifikacji i ukończeniu szkoły
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach

W TRAKCIE ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH NAUCZYSZ SIĘ

 • organizowania działalności turystycznej
 • organizowania imprez i usług turystycznych
 • obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych
 • rozliczania imprez i usług turystycznych 

NAUCZANE JĘZYKI OBCE

język angielski (pierwszy, kontynuacja, 3h/3h/3h/4h/5h)
język niemiecki (drugi, początkujący, 2h/2h/2h/1h/1h)
język zawodowy angielski
język migowy
język hiszpański podstawy

INNOWACJE

Flight attendant (stewardessa/steward) – praca personelu pokładowego
Spacerkiem po Europie - przewodnik po Europie w j. angielskim w klasie trzeciej (na zajęciach pracowni geografii turystycznej)
Dove vai udzielanie informacji w języku włoskim w klasie trzeciej (na zajęciach organizacji informacji turystycznej)

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE
Technik organizacji turystyki powinien charakteryzować się:

 • miłą aparycją, wysoką kulturą osobistą
 • otwartością i gościnnością
 • uprzejmością i cierpliwością
 • komunikatywnością
 • dobrą organizacją pracy
 • umiejętnością harmonijnego współdziałania z innymi
 • wytrwałością w działaniu
 • kreatywnością
 • asertywnością i odpornością na stres
 • znajomością języków obcych
 • znajomością obsługi komputera, urządzeń cyfrowych, stosowaniem programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań
 • dążeniem do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia umiejętności zawodowych

Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach szkolnych i obiektach świadczących usługi turystyczne. Na zajęciach praktycznych obowiązuje ubiór "roboczy" i "służbowy" /określony przez nauczycieli przedmiotów zawodowych i statut szkoły/.
Istnieje również możliwość odbycia 3-tygodniowych praktyk we Włoszech, w Hiszpanii lub Portugalii.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Możesz pracować zarówno w kraju jak i za granicą jako pracownik biura podróży, izby turystyki lub punktu informacji turystycznej, organizator wyjazdów turystycznych, kierownik wycieczek, sprzedawca produktów turystycznych, przewodnik turystyczny, pilot wycieczek, stewardessa/steward, animator czasu wolnego. Możesz pracować także w hotelach, agroturystyce, klubach, stowarzyszeniach i innych organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki.

fot. E. Miedziocha, O. Krzyczkowska, A. Słabosz, A. Górnik

345100652_1023808272363075_7213167380681604029_n
344743983_925204778594053_7284111165062896987_n
344783135_793337028990655_6093429188195204300_n
346123149_784855813341897_4303586918347268807_n
349352042_1403248840496338_3860825692147687947_n
346130740_213425068151959_1660141363388215479_n
349031079_637725961188047_7755352157567356709_n
345023844_584961253616840_1496888477783793928_n
343294361_755097759691737_4757609271609301782_n
343646655_945729163215662_3328895992179980171_n
349699729_594485232776685_3252291341862103104_n
349556745_3614937698730127_4537435063937001915_n
346158487_2044965609178045_6565641546109307510_n
350256802_638579091466325_1579913791730072043_n
343765099_1003129177725503_1360049160104002812_n
346130713_6189554451159298_6904668425698010834_n
350344900_671254018148148_9127445169942940284_n
349212758_235154295799526_9092725749593192500_n
349212300_954563429125756_8741292997990237217_n
349724003_2162461643947465_3193491947517122941_n
343726619_4218485141710248_6599096620098806223_n
343725036_259429336569420_6218304676063318067_n
349224224_250383004331304_161706069585473542_n
344789784_974702013878646_3736092963279392282_n
346131250_6400719859951505_2331896010320184110_n
343725030_204800489102281_1326855670734163051_n
349298104_282441554130943_3349057929594187008_n
345259477_2230844280444529_5971289881717226266_n
343754951_983019752709149_5297029062725710725_n
346135493_988185469018929_7194391129656622716_n
343778407_627259315990887_5106278986714126436_n
350205879_958443378824177_2943783269967553968_n
350281885_134656819622079_7388966285470875727_n
346143818_1575449796399257_3435259036763909043_n
350059260_994705115053301_7681357739264831269_n
349215119_183016531381643_658942099453114055_n
350369881_755087639678777_6792548879866539156_n
343849720_988605802140608_970316431611687329_n
350369897_977141876653065_2917109339246269204_n
345262917_1353436781880788_3108503792342287998_n
346174939_649473796514378_6484735301438317347_n
350023317_1223461908309952_8236492698410556813_n
349213696_627539019000072_281028383043150106_n
343517891_1490393748034699_4390210768019632975_n
346130719_1248368379400127_2176446682259073991_n
349254686_261672676409485_1357236849479733161_n
345048880_6572114122812429_6750928586197521410_n
349543945_176433755383298_5281063247438326879_n
349212129_643840800452547_7312921011336752268_n
346166712_152456967692142_8011160325541374085_n

Kolejna ciekawa lekcja klasy 1OTp i 2OT.
Realizując innowację "Obsługa personelu pokładowego - steward/stewardessa" zapoznaliśmy się z infrastrukturą naszego lotniska Warszawa - Radom.
W roli oprowadzającego absolwent naszej szkoły Robert - obecne pracownik LOT-u.
Dziękujemy było naprawdę inspirująco.

lotr8
lotr9
lotr6
lotr11
lotr12
lot5
lotr1
lotr2
348356532_2676393022502309_7523338787664761835_n
348356612_1415040269331934_8344030746509411036_n
348356709_1218181645507444_6755724843502957676_n
348356722_1233973284178878_6716602945352166396_n
348356425_203192965466195_3056141358514067100_n
348355358_988327648857175_2076989527284435649_n
348356609_966178384529342_8008369210043957139_n
348356589_627529755652972_5195671845682526649_n
Previous Next Play Pause

i spotkanie z ciekawymi ludźmi - Panem Dyrektorem lotniska Warszawa-Radom i Robertem - pracownikiem lotniska, absolwentem naszej szkoły.

20230428_083635
20230428_075405
20230428_082652
20230428_080906(0)
20230428_075739
20230428_083638
20230428_075232
20230428_075146
20230428_080748
20230428_082704
20230428_082346

Lewy margines - prosty wskazuje na osobę silną i zdyscyplinowaną, wąski oznacza lęk (...)
Pismo proste charakteryzuje człowieka trzeźwo myślącego, starającego się żyć zgodnie z przepisami. Ludzie piszący z lekkim nachyleniem w prawo są bardzo komunikatywni, uczciwi, mogą jednak także często zmieniać zdanie (...)
Litery rozciągające się ku górze oznaczają bardzo często, że stawia je osoba o silnym charakterze i zainteresowaniach intelektualnych (...)
Okrągłe i pełne pismo charakteryzuje ludzi o dużej fantazji, potrafiących sobie radzić w trudnych sytuacjach (...)
Przedmiot: Kaligrafia
www.muzeum-radom.pl

338018808_895748461506634_8732164464598662999_n
338015302_1021068648862040_5498029340990392470_n
20
18
5
12
330324324_705899921334804_8313203751814239672_n
17
330369714_2372397326255805_7856063193978700062_n
338040854_582809830614418_3378153425119950489_n
338042660_560245709426447_8750357604203824901_n
16
338040854_2835804149889235_3991524688108760953_n
328999213_777583173761610_2391894947584010614_n
10
23
8
338016246_744837747296255_4351333875947108546_n
25
338166409_3226399054337530_3586075578266872753_n
329404388_762508065497284_7085341510063238435_n
7
3
330045347_1426000954891915_9085788322104106628_n
9
330280285_1273222213276625_7946463488064919812_n
338044410_199100112882250_5181521261207075172_n
6
1
336677773_2218106971720995_1878197937056407892_n
338017086_1566971027130205_2328178381548370184_n
338042043_929694228233237_2695876080912590621_n
338133571_943745036820910_824408854939679429_n
336597302_960703228447762_3633856979717606311_n
338312049_1377963139662508_702549945896397101_n
4
327958836_759378238933432_4801343480932430968_n
338155116_1167690593884971_3142345800454829503_n
338153465_752976189814492_3579247798236296651_n
13
22
327958836_752191699911665_6228325396361641538_n
21
2
19
329766260_1275844099674479_7703265333694193520_n
Previous Next Play Pause

Aby oddać całą prawdę o ludziach,
trzeba poznać ziemię, na której żyją.
Tadeusz Sygietyński

Centrum Folkloru Polskiego „Karolin” powstało z pasji i szacunku do tradycyjnej kultury ludowej. To właśnie tutaj w 1948 r. rozpoczęła się historia jednego z najsłynniejszych ambasadorów polskiej kultury - Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”

Betlejem Polskie - spektakl, który zobaczyliśmy to barwny, patriotyczny obraz skomplikowanych losów naszej ojczyzny (nawiązuje do znaczących momentów w historii Polski - odsieczy wiedeńskiej, legionów Dąbrowskiego, strajku dzieci we Wrześni, zsyłek na Sybir czy Powstania Warszawskiego; pojawiają się w nim osoby ważne w historii Polski - Herodem jest car Rosji, a Trzej Królowie to władcy Polski: Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło i Jan III Sobieski).
To przepiękne rozśpiewane i roztańczone widowisko z humorem, ognistym tańcem, chórami aniołów i Świętą Rodziną, w którym bierze udział 150 wykonawców: aktorów, solistów śpiewaków, artystów baletu, chóru i orkiestry.

We wnętrzach pałacu znajduje się stała ekspozycja, w której harmonijnie przeplatają się dwa wątki. Pierwszym jest prezentacja kultury ludowej wybranych regionów Polski. Drugim ukazanie stylu, jaki przez lata wykreował Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”, prezentując stylizację polskiego folkloru w postaci barwnego widowiska zawierającego elementy muzyki i tańca. 
Pani przewodnik edukator oprowadzając nas po wystawie odpowiedziała m.in. na pytania: Czym różni się folklor w poszczególnych regionach Polski, na czym polega stylizacja i jak od kulis wygląda praca zespołu?
W czasie warsztatu tanecznego poznaliśmy podstawowe kroki i figury wybranych tańców narodowych i regionalnych.

fot. Nikola, red.

56
11
15
4
3
11
12
20
55
mm
12
12
Previous Next Play Pause

31
50
6
28
20230124_120726
48
30
21
44
22
3
20230124_120659
2
20230124_120658
14
51
4
13
47
24
38
25
20230124_140846
20230124_140852
16
20230124_095328
10
12
23
17
53
20230124_143613
34
46
15
20230124_142352(0)
37
29
11
20230124_140858
20230124_120625
26
45
19
20230124_142415
33
20230124_143615
49
20230124_100603
43
Previous Next Play Pause

52
14
51
1
50
20230124_140846
8
30
20230124_120625
20230124_140852
42
20230124_095328
21
31
20230124_142352(0)
13
20230124_142422
18
35
5
39
46
19
27
20230124_140853
20230124_120658
20230124_143613
43
34
32
44
37
4
40
33
47
25
7
20230124_120726
20230124_143553
2
16
20
17
24
10
3
41
20230124_142415
49

Jedna z wielu propozycji lekcji języka niemieckiego w klasie 4OTp w ramach innowacji pedagogicznej "Bądź TIK i naucz się niemieckiego w mig"
Opiekun Karolina Sieczkowska-Męzik

326414794_1544345659367439_224135193673700327_n
326454037_419100713732806_4806760422621232045_n
326526684_1301656820616450_7193939094341506479_n
326569833_5866640306777130_332810147876301782_n
Previous Next Play Pause

Back to top