CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
Technik organizacji turystyki organizuje działalność turystyczną, imprezy i usługi turystyczno-rekreacyjne, obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, prowadzi informację turystyczną, stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, posługuje się językiem obcym podczas organizacji i realizacji imprez turystycznych, organizuje prace zespołu i współpracuje z organizatorami ruchu turystycznego. Sporządza dokumentację rozliczeniową i rezerwacyjną. Wykonuje prace biurowe. Realizuje zadania w systemach rezerwacyjnych, prowadzi także działania marketingowe na rzecz turystyki. Dba o jakość świadczonych usług i zadowolenie klienta.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA

 • uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowej:
  • HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
  • HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych
 • uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie w.w. kwalifikacji i ukończeniu szkoły
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach

W TRAKCIE ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH NAUCZYSZ SIĘ

 • organizowania działalności turystycznej
 • organizowania imprez i usług turystycznych
 • obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych
 • rozliczania imprez i usług turystycznych 

NAUCZANE JĘZYKI OBCE

język angielski (pierwszy, kontynuacja, 3h/3h/3h/4h/5h)
język niemiecki (drugi, początkujący, 2h/2h/2h/1h/1h)
język zawodowy angielski
język migowy
język hiszpański podstawy

INNOWACJE

Flight attendant (stewardessa/steward) – praca personelu pokładowego
Spacerkiem po Europie - przewodnik po Europie w j. angielskim w klasie trzeciej (na zajęciach pracowni geografii turystycznej)
Dove vai udzielanie informacji w języku włoskim w klasie trzeciej (na zajęciach organizacji informacji turystycznej)

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE
Technik organizacji turystyki powinien charakteryzować się:

 • miłą aparycją, wysoką kulturą osobistą
 • otwartością i gościnnością
 • uprzejmością i cierpliwością
 • komunikatywnością
 • dobrą organizacją pracy
 • umiejętnością harmonijnego współdziałania z innymi
 • wytrwałością w działaniu
 • kreatywnością
 • asertywnością i odpornością na stres
 • znajomością języków obcych
 • znajomością obsługi komputera, urządzeń cyfrowych, stosowaniem programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań
 • dążeniem do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia umiejętności zawodowych

Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach szkolnych i obiektach świadczących usługi turystyczne. Na zajęciach praktycznych obowiązuje ubiór "roboczy" i "służbowy" /określony przez nauczycieli przedmiotów zawodowych i statut szkoły/.
Istnieje również możliwość odbycia 3-tygodniowych praktyk we Włoszech, w Hiszpanii lub Portugalii.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Możesz pracować zarówno w kraju jak i za granicą jako pracownik biura podróży, izby turystyki lub punktu informacji turystycznej, organizator wyjazdów turystycznych, kierownik wycieczek, sprzedawca produktów turystycznych, przewodnik turystyczny, pilot wycieczek, stewardessa/steward, animator czasu wolnego. Możesz pracować także w hotelach, agroturystyce, klubach, stowarzyszeniach i innych organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki.

 W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie szkół średnich biorą udział w XI Olimpiadzie Wiedzy o Turystyce, której tematem przewodnim jest niematerialne dziedzictwo kulturowe w turystyce. Pretekstem do podjęcia takiego tematu są obchodzone w 2023 r. dwa jubileusze: 20-lecia przyjęcia Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i 10-lecia Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wydarzeniom tym towarzyszy wędrująca po Polsce plenerowa wystawa czasowa Tradycje od pokoleń. Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce, podczas której organizowane są liczne wydarzenia dodatkowe.
Celem organizatorów XI Olimpiady Wiedzy o Turystyce, która zostanie zorganizowana pod hasłem „W poszukiwaniu tradycji – dziedzictwo niematerialne w turystyce”, jest zainteresowanie uczestników poznaniem dziedzictwa, zwłaszcza własnego regionu, jak również zaangażowanie ich w przekaz międzypokoleniowy poprzez bezpośredni kontakt ze wspólnotami depozytariuszy tradycji oraz dbałość o pamięć i zachowanie lokalnych zwyczajów. Uczestnicy XI Olimpiady będą mieli możliwość podzielenia się swoją wiedzą oraz doświadczeniem z zakresu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w tym z tradycjami, zwyczajami, obrzędami czy też umiejętnościami. W etapie okręgowym, który odbył się w Warszawie w dniu 04.01.2024 roku naszą szkołę reprezentowały Maja z klasy 2OT i Julia z klasy 3OT.
Opiekun mgr Ewa Guść

404600243_334026832932788_8853478265860898120_n
404522886_1348037722540933_2203747352461747330_n
Previous Next Play Pause

fot. E. Miedziocha, O. Krzyczkowska, A. Słabosz, A. Górnik

350365407_204068479186025_2569632610366552195_n
345257830_1004014927634363_2866901157225444216_n
349212300_954563429125756_8741292997990237217_n
349212129_1626972474490696_165831688757532901_n
349248945_795410535131074_508919071595819895_n
345023844_584961253616840_1496888477783793928_n
349239036_927314871904618_2024663968878790142_n
350356989_813906013078599_4101510581812101191_n
344771379_625307002822557_7788776666444298029_n
344783135_793337028990655_6093429188195204300_n
349224224_250383004331304_161706069585473542_n
350059260_994705115053301_7681357739264831269_n
343756347_919294192513177_7798026900820004785_n
343725036_259429336569420_6218304676063318067_n
349699729_594485232776685_3252291341862103104_n
349384147_635384234810815_6587620693329747057_n
350356442_936071134176695_4842124736398251776_n
346162480_562393056071707_3094368114491539316_n
350341924_1005105537514325_9103575605571253871_n
350281885_134656819622079_7388966285470875727_n
350369881_755087639678777_6792548879866539156_n
349224355_224572593657884_388779159006556548_n
350095106_1399041724212052_4614992511258340894_n
350355827_635374568153850_99648616304641138_n
349578138_226123940133883_184885653540636724_n
350386238_1227343101296434_3957775269112203538_n
346123149_784855813341897_4303586918347268807_n
349352042_1403248840496338_3860825692147687947_n
344790511_1304728367060850_2439075064928761529_n
349520032_1983623615306170_7610441233748751788_n
349285013_790826665962310_7989138801274426020_n
349724003_2162461643947465_3193491947517122941_n
346155118_628827562488805_4439806226216048099_n
350356419_980940746264738_3218528752187359025_n
349215119_183016531381643_658942099453114055_n
350382869_242179101764535_1794769413277233638_n
350369897_977141876653065_2917109339246269204_n
344789784_974702013878646_3736092963279392282_n
345259477_2230844280444529_5971289881717226266_n
350208039_781027920323868_14510062740666369_n
344799540_719710876573676_9010905470724650283_n
343442883_998106794687153_876806649482603627_n
350090894_3456392817961118_3226194784877068326_n
344711204_1033946957566885_4189115796465150295_n
346163470_266486985839219_7067409260305205244_n
343600904_994036988707765_3608595005443414986_n
349212758_235154295799526_9092725749593192500_n
343725030_204800489102281_1326855670734163051_n
349611047_6213073312140390_2326798076726684848_n
350362149_793877372099248_6968175474427780234_n

Kolejna ciekawa lekcja klasy 1OTp i 2OT.
Realizując innowację "Obsługa personelu pokładowego - steward/stewardessa" zapoznaliśmy się z infrastrukturą naszego lotniska Warszawa - Radom.
W roli oprowadzającego absolwent naszej szkoły Robert - obecne pracownik LOT-u.
Dziękujemy było naprawdę inspirująco.

lotr8
lotr9
lotr6
lotr11
lotr12
lot5
lotr1
lotr2
348356532_2676393022502309_7523338787664761835_n
348356612_1415040269331934_8344030746509411036_n
348356709_1218181645507444_6755724843502957676_n
348356722_1233973284178878_6716602945352166396_n
348356425_203192965466195_3056141358514067100_n
348355358_988327648857175_2076989527284435649_n
348356609_966178384529342_8008369210043957139_n
348356589_627529755652972_5195671845682526649_n
Previous Next Play Pause

i spotkanie z ciekawymi ludźmi - Panem Dyrektorem lotniska Warszawa-Radom i Robertem - pracownikiem lotniska, absolwentem naszej szkoły.

20230428_082346
20230428_080748
20230428_083635
20230428_082704
20230428_075232
20230428_083638
20230428_075405
20230428_082652
20230428_075739
20230428_080906(0)
20230428_075146

Lewy margines - prosty wskazuje na osobę silną i zdyscyplinowaną, wąski oznacza lęk (...)
Pismo proste charakteryzuje człowieka trzeźwo myślącego, starającego się żyć zgodnie z przepisami. Ludzie piszący z lekkim nachyleniem w prawo są bardzo komunikatywni, uczciwi, mogą jednak także często zmieniać zdanie (...)
Litery rozciągające się ku górze oznaczają bardzo często, że stawia je osoba o silnym charakterze i zainteresowaniach intelektualnych (...)
Okrągłe i pełne pismo charakteryzuje ludzi o dużej fantazji, potrafiących sobie radzić w trudnych sytuacjach (...)
Przedmiot: Kaligrafia
www.muzeum-radom.pl

5
338312049_1377963139662508_702549945896397101_n
338042660_560245709426447_8750357604203824901_n
20
330324324_705899921334804_8313203751814239672_n
4
7
327958836_752191699911665_6228325396361641538_n
336597302_960703228447762_3633856979717606311_n
338040854_2835804149889235_3991524688108760953_n
8
338016246_744837747296255_4351333875947108546_n
330280285_1273222213276625_7946463488064919812_n
338133571_943745036820910_824408854939679429_n
25
12
328999213_777583173761610_2391894947584010614_n
18
2
16
330369714_2372397326255805_7856063193978700062_n
3
13
23
338040854_582809830614418_3378153425119950489_n
338017086_1566971027130205_2328178381548370184_n
338042043_929694228233237_2695876080912590621_n
338153465_752976189814492_3579247798236296651_n
1
329766260_1275844099674479_7703265333694193520_n
338015302_1021068648862040_5498029340990392470_n
336677773_2218106971720995_1878197937056407892_n
338044410_199100112882250_5181521261207075172_n
338166409_3226399054337530_3586075578266872753_n
17
329404388_762508065497284_7085341510063238435_n
327958836_759378238933432_4801343480932430968_n
22
21
338018808_895748461506634_8732164464598662999_n
10
330045347_1426000954891915_9085788322104106628_n
6
19
338155116_1167690593884971_3142345800454829503_n
9
Previous Next Play Pause

Back to top