Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Staże zagraniczne we Włoszech, Hiszpanii lub Portugalii
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
Pracodawcy potrzebują pracowników z przygotowaniem zawodowym!
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
MOŻESZ ZDAĆ MATURĘ, ZDOBYĆ DOBRY ZAWÓD, ROZWIJAĆ SWOJE PASJE I ZAINTERESOWANIA
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Previous Next Play Pause

Technik hotelarstwa świadczy usługi kompleksowej obsługi gości w obiekcie hotelowym. Planuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie; ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich, sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową; współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie oraz zbiera opinie o preferencjach klientów, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski. Udziela informacji turystycznej. Sporządza dokumentację rozliczeniową i rezerwacyjną. Utrzymuje porządek w obiekcie hotelowym. Wykonuje prace biurowe.

   


Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące /w tym dwa języki obce/ oraz zawodowe teoretyczne i praktyczne.

Dobre przygotowanie zawodowe oraz uzyskanie świadectwa maturalnego pozwolą absolwentom na zdobycie konkretnego, atrakcyjnego zawodu i na kontynuowanie nauki na studiach wyższych lub kursach kwalifikacyjnych.

Aby uzyskać tytuł zawodowy - technik hotelarstwa - uczeń musi potwierdzić umiejętności z zakresu dwóch kwalifikacji: planowanie i realizacja usług w recepcji, obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie oraz uzyskać także średnie wykształcenie. Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach szkolnych oraz obiektach świadczących usługi hotelarskie. 
Istnieje również możliwość odbycia 3-tygodniowych praktyk we Włoszech w Hiszpanii lub Portugalii.

Szansę na zatrudnienie zwiększa: 

  • Dobra znajomość języków obcych branżowych w stopniu komunikatywnym
  • Doświadczenie w branży
  • Pełna Dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, lojalność
  • Miła aparycja, wysoka kultura osobista
  • Odbycie szkoleń branżowych w zakresie np. organizacji pracy w hotelu ,obsługi kasy fiskalnej, obsługi baru
  • Znajomość systemów rezerwacyjnych typu MerlinX
  • Odbycie szkoleń z zakresu skutecznej komunikacji, prowadzenia negocjacji, łagodzenia konfliktów

Informacji na temat dodatkowych uprawnień, szkoleń i certyfikatów szukaj na następujących portalach internetowych eskk.pl, akademia-hotelarza.pl, e-hotelarz.plvccsystem.eu

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „Świat bez barier” – język migowy w usługach turystycznych i hotelarskich
Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia z zakresu komunikacji niewerbalnej, gramatyki twarzy, savoir-vivre wobec głuchych, sposobów nawiązania kontaktu, znaków daktylograficznych, polskiego alfabetu palcowego, znaków ideograficznych oraz znaków związanych z zawodem. Celem innowacji jest kształcenie umiejętności zgodnych z potrzebami rynku pracy, rozwijanie specyficznych kompetencji komunikacyjnych potrzebnych w środowisku pracy, uwrażliwienie na problemy osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły.

Uczniowie korzystają z autorskich skryptów, prezentacji oraz filmów dydaktycznych. Zaplanowane są także ćwiczenia praktyczne z grupą wolontariuszy z Polskiego Związku Głuchych oraz ze SOSW dla dzieci głuchych i niedosłyszących w Radomiu.


Możliwości zatrudnienia:

Możesz pracować zarówno w kraju jak i zagranicą. Typowymi miejscami pracy technika hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak: hotele, motele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, uzdrowiska, zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne i inne, a także współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza i inne.
Masz możliwość prowadzenia własnej działalności hotelarskiej lub agroturystycznej.

Film prezentujący zawód technik hotelarstwa

Back to top