CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego przygotowuje surowce do produkcji wyrobów spożywczych; prowadzi proces produkcji półproduktów i wyrobów gotowych z zastosowaniem maszyn i urządzeń przemysłowych; magazynuje i przygotowuje gotowe wyroby do wysyłki; przestrzega wymaganych prawem przepisów i systemów jakości podczas procesów przygotowawczych i produkcyjnych.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA

 • uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowej:
  • SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
 • uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie w.w. kwalifikacji i ukończeniu szkoły
 • kontynuowanie nauki w branżowej szkole II stopnia
 • nabywanie umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy (szczególny nacisk kładziemy na zajęcia praktyczne)

W TRAKCIE ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH POZNASZ

 • surowce wykorzystywane do produkcji wyrobów spożywczych
 • obsługę maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych
 • zasady wytwarzania półproduktów i wyrobów gotowych z zastosowaniem maszyn i urządzeń
 • zasady magazynowania wyrobów spożywczych z wykorzystaniem urządzeń magazynowych
 • środki transportu wewnętrznego w zakładach spożywczych

NAUCZANE JĘZYKI OBCE

język angielski (pierwszy, początkujący, 2h/2h/1h)
język zawodowy angielski

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE
Cechami niezbędnymi w tym zawodzie są:

 • dokładność
 • spostrzegawczość
 • odpowiedzialność
 • podzielność i koncentracja uwagi
 • zręczność
 • zainteresowania techniczne, zainteresowania chemiczne

Zajęcia praktyczne uczniowie mogą odbywać w zakładach przetwórstwa spożywczego w Radomiu i jego okolicach. Na zajęciach obowiązuje ubiór roboczy (fartuch ochronny lub zapaska; czepek, chustka lub furażerka przykrywająca włosy; buty na płaskim obcasie zakryte).

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Możesz pracować zarówno w kraju, jak i za granicą. Nowe techniki i technologie produkcji wkraczają do wszystkich zakładów przetwórstwa spożywczego. Przetwórstwo spożywcze jest jedną z gałęzi gospodarki w naszym kraju, w której coraz większą rolę odgrywa mechanizacja i automatyzacja produkcji. Jako operator możesz znaleźć pracę w przemyśle spożywczym na stanowiskach pracy związanych z obsługą maszyn i urządzeń we wszystkich etapach procesu technologicznego.
Możesz obsługiwać i nadzorować maszyny: do przetwórstwa i konserwacji mięsa i produktów mięsnych, w browarach i wytwórniach napojów, do przetwórstwa owoców i warzyw, do wytwarzania artykułów mleczarskich, do wytwarzania produktów przemiału zbóż, do produkcji wyrobów piekarniczych, do produkcji wyrobów cukierniczych, we wszystkich zakładach produkujących środki i artykuły żywnościowe oraz artykuły pokrewne, przeznaczone do konsumpcji przez ludzi i zwierzęta.
Masz także możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.  

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA
Po ukończeniu nauki w branżowej szkole I stopnia absolwenci mogą kontynuować naukę w dwuletniej szkole branżowej II stopnia w celu uzyskania dyplomu technika technologii żywności, mogą również w toku dalszej nauki przystąpić do matury, bądź kształcić się zdobywając kolejne kwalifikacje dzięki kwalifikacyjnym kursom zawodowym.

Back to top