CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Praca technika usług kelnerskich polega na profesjonalnej obsłudze konsumentów - gości lokalu gastronomicznego - od ich wejścia do opuszczenia go. Zakres pracy technika usług kelnerskich to m.in. powitanie gości, pomoc w wyborze stolika, przedstawienie menu i udzielenie stosownych informacji odnośnie potraw i napojów będących w karcie, przyjęcie zamówienia i jego realizacja zgodnie ze standardami obsługi konsumenta. Do jego zadań należy również przygotowanie potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego. W swojej pracy technik usług kelnerskich stosuje różne metody obsługi np. serwis angielski, francuski, niemiecki, rosyjski. Jego profesjonalizm, przyjazne nastawienie do ludzi, życzliwość i wyrozumiałość przyczyniają się do częstego korzystania gości z usług gastronomicznych. Technik usług kelnerskich może dodatkowo zdobyć zawód baristy, barmana lub sommeliera, uzupełniając wiedzę i kształcąc umiejętności na kursach.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA

 • uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowej:
  • HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich
  • HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych
 • uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie w.w. kwalifikacji i ukończeniu szkoły
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach

W TRAKCIE ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH NAUCZYSZ SIĘ

 • przygotowywania sal konsumpcyjnych do obsługi gości
 • sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego
 • wykonywania czynności związanych z obsługą gości
 • planowania i nadzorowania pracy kelnera
 • rozliczania usług kelnerskich
 • planowania i organizowania dodatkowych usług gastronomicznych
 • rozliczania usług gastronomicznych

NAUCZANE JĘZYKI OBCE

język angielski (pierwszy, kontynuacja, 3h/3h/3h/4h/5h),
język francuski (drugi, początkujący, 2h/2h/2h/1h/1h)
język zawodowy francuski

INNOWACJE

podstawy sommelierstwa w klasie trzeciej
florystyka w gastronomii w klasie czwartej

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE
Technik usług kelnerskich charakteryzuje się:

 • miłą aparycją, wysoką kulturą osobistą
 • otwartością i gościnnością
 • uprzejmością i cierpliwością
 • umiejętnością nawiązywania kontaktu z ludźmi 
 • umiejętnością współdziałania w zespole
 • myśleniem analitycznym
 • podzielnością uwagi
 • umiejętnością podejmowania szybkich decyzji
 • odpornością na stres
 • wrażliwością estetyczną i smakową
 • kreatywnością
 • umiejętnością utrzymania porządku i higieny w czasie wykonywania zadań zawodowych
 • znajomością języków obcych (w turystycznych miastach, wymagana jest minimum znajomość języka angielskiego)
 • znajomością obsługi komputera, urządzeń cyfrowych, stosowaniem programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań
 • dążeniem do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia umiejętności zawodowych

Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach szkolnych oraz obiektach świadczących usługi gastronomiczne. Na zajęciach obowiązuje ubiór "roboczy" i "służbowy" /określony przez nauczycieli przedmiotów zawodowych i statut szkoły/.
Istnieje również możliwość odbycia 3-tygodniowych praktyk we Włoszech, w Hiszpanii lub Portugalii.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Typowymi miejscami pracy technika usług kelnerskich są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze prowadzące działalność gastronomiczną, przede wszystkim restauracje, kawiarnie, pensjonaty, domy wczasowe, zakłady gastronomiczne prowadzone przez hotele, centra biznesowe i domy weselne. Technik usług kelnerskich może być również zatrudniony na statkach i promach. Ponadto może prowadzić własną działalność gospodarczą na rzecz zakładów gastronomicznych i indywidualnych zleceniodawców.

 

PROFIL UMIEJETNOŚCI I KOMPETENCJI
Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie

technik usług kelnerskich potrafi:

 • rozróżniać zakłady, usługi gastronomiczne i stosować działania marketingowe związane z ich promocją i sprzedażą
 • dobierać usługi gastronomiczne do oferty zakładów i punktów gastronomicznych z uwzględnieniem segmentacji rynku i działań marketingowych promocyjno-sprzedażowych
 • sporządzać zamówienia, zlecenia/umowy na obsługę kelnerską i usługi gastronomiczne w oparciu o diagnozę potrzeb klienta polsko- i obcojęzycznego
 • tworzyć karty menu, ofertę usług gastronomicznych na potrzeby rozmowy diagnozującej zamówienia
 • przygotować zasoby materialne i osobowe do sporządzania potraw i napojów oraz miejsca dla gości indywidualnych i uczestników usług gastronomicznych zgodnie z normami fakultatywnymi i wskaźnikami, potrzebami gości, zakładowymi standardami, poczuciem estetyki i zachowaniem czystości, porządku
 • kalkulować ceny potraw, napojów, kart menu i usług gastronomicznych
 • planować, organizować stanowiska pracy i działania podejmowane w procesach technologicznych, organizacyjnych i usługowych w gastronomii zgodnie z zasadami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • sporządzać potrawy i napoje części produkcyjnej i usługowej zakładu w oparciu o receptury z wykorzystaniem wyposażenia produkcyjnego i restauracyjnego zgodnie z zasadami technologiczno-technicznymi
 • organizować obsługę kelnerską i obsługiwać gości zgodnie z zamówieniem indywidualnym i zleceniem na usługę gastronomiczną z zastosowaniem różnych metod, technik i stylów obsługi oraz zasadami savoir vivre i protokołem dyplomatycznym
 • posługiwać się językiem obcym w komunikacji z gościem usług gastronomicznych
 • rozliczać usługę kelnerską i gastronomiczną z gościem zleceniodawcą i zakładem zgodnie z zasadami rachunkowości
 • badać jakość i rentowność usług gastronomicznych za pomocą ankiet i wskaźników
 • dobierać i stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej zgodnie z potrzebami wykonywanych zadań w gastronomii
 • stosować zasady etyki, komunikacji interpersonalnej w relacjach z gośćmi, współpracownikami i przełożonymi
 • stosować akty prawne z zakresu żywienia, bezpieczeństwa zakładu gastronomicznego, jego pracowników, klientów i gości oraz ochrony danych osobowych
 • przestrzegać zasad kultury i etyki zawodowej w komunikacji z innymi osobami
 • organizować pracę małego zespołu i nią kierować

20 lutego 2024 roku uczniowie naszej szkoły (Dagmara 4H, Kinga 4H, Marcel 4H, Wiktoria 4H, Aleksandra 4H, Amelia 4OT, Mikołaj 3OTK, Klaudia 3OTK, Zuzanna 3OTK, Oliwia 2KZ, Agata 2GcH, Wiktoria 2GcH) uczestniczyli w szkoleniu MONIN Master Polska w Warszawie. 
Podczas szkolenia zaznajomili się z produktami MONIN i Vitamix, zdegustowali również lemoniady i koktajle stworzone przez prowadzącego szkolenie Pana Marcina.
Uczniowie otrzymali certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu.

423619449_414460644585041_7520411379150965492_n
423221327_3617429271859142_7972636504607019655_n
423063029_1438410793740524_4106001804784254029_n
423619357_2167001443654340_5574531951759005260_n
423062672_362030403339435_8816634116848664789_n
423455135_235666929617197_88945731797912898_n
423105885_1061524764916988_347179570417664267_n
423105491_396910859653678_1113045772738134169_n
423105765_1425071598121859_6587153163001368243_n
423147716_930268241616280_6843501437051708846_n
423062972_1078515610113777_6349901539608615636_n
423105536_387180953922558_6313253870774239431_n
423422736_916165173630887_6576351982957545944_n
423568605_905070224439525_1172700949678817689_n
423686777_361758146775273_3880891295368113264_n
423542143_773645708036939_3872304729982435465_n
423568423_921410642641045_4870937811843622266_n
423599926_1461949368086719_4198182413870397092_n
423619464_933356604869295_4766291066224874245_n
423105678_1121665582189408_1919475676496339795_n
423062889_922057022527314_8448177661706508253_n
423600088_1353050878696158_3439507118185360147_n
423541703_421169853815481_8048401400342766493_n
423455230_954573906087134_256127059617537828_n
423686876_408697501681981_4554120945283939235_n
420518003_276519968671055_8550820347034057910_n
423063121_417447030738483_2630566175255030652_n
423454231_1348177462524598_405522139764899909_n
423422289_1634256897402659_5234385438431893343_n
423062664_957367582574369_3600014976736324737_n
423147594_6654442377995394_5093425203396106142_n
423454299_1054857548962511_107214253521004404_n
Previous Next Play Pause

423599910_718787057105726_6018944973957344160_n
423221522_1446210102637905_1830461640612521827_n
423472080_1199681044343037_8874724691898184747_n
423735814_1043104720089405_4419392241302813757_n
423105681_1222880619100001_1185932635745531_n
423686624_748310163911962_7954095499219975187_n
423619315_1096337928174423_5358004878171033036_n
423619654_412108211293945_5278317344181996623_n
423619245_771635831654519_579636304343988873_n
423944354_1564297857727132_1019086592980255535_n
423541630_913347893766384_7592396059234601094_n
423600111_924129419494045_8574910681976684898_n
423147284_1549249722527263_9200640757844823493_n
423147753_696896629307185_2846516470228384040_n
423686941_3698620927134622_9712135009047056_n
423599863_1892344257852246_338860126583704478_n
423147340_1321003111919143_2781924872065656216_n
423944354_1564297857727132_1019086592980255535_n (1)
423541821_1481049659115137_7488182190431703504_n
423062851_373602185471188_2491649494473437698_n
423686782_935621651428782_1076110043200776962_n
423686653_1080267813306034_5029976159524921870_n
423147483_922757906066729_2731297228931105729_n
423062593_295211676912098_5443141998477491807_n
423455069_3645896935677568_4554875013705903172_n
423541684_923367589514173_201632092383235560_n
423422256_859184152629651_7660630391761486492_n
423147252_2240153469650128_4075413020208811046_n
423737799_1685196805340894_2664719608518623691_n
423422597_920521029513963_6065289137377783747_n
425420439_922786602971639_847362361262634750_n
423619671_260010987144379_5334106693021925438_n
423455132_408814551831060_503213167429652682_n
423147633_1119537522532408_5086051234276943820_n
423063121_261902566854135_4676583588368854138_n
423766310_3689501451328968_3910081190650039431_n
423568712_1070811854201075_4372476351011886728_n
423619438_378290121613480_2983144051468514910_n
423147368_412457741306447_8160467320981237431_n
423619284_708594414724000_3771851349552340779_n
423619572_701902485163911_3673561388725964028_n
423738029_244023552098949_578268178494560364_n
423686723_1065977891331991_312332558199575889_n
423619654_369444042551160_4549706954262928117_n
423568354_874570054469758_2472366757999360371_n
423062804_1122150708796309_5831603543684531365_n
423105730_588895260125087_766754571999468576_n
423541827_339613949067331_4395532119635487125_n

 

WYOBRAŹNIA, UMIEJĘTNOŚCI, PROFESJONALIZM prezentacja naszej szkoły i umiejętności uczniów wśród radomskich placówek i szkół artystycznych

fot. K. Kusio, M. Miedzińska, B. Świąder,  A. Kulikowska

a
343765103_674227111197889_5488148552838470975_n
343743433_677442430856689_4611255367828545424_n
343582587_242998941741161_5519693993460698428_n
343305420_150919227955799_1578037564658763864_n
345248046_1333391343877680_1927787527548304439_n
344776574_573884108208652_2586910140334359497_n
343557998_1028760471863515_8799781321180861972_n
344749163_1409231593208518_6968335162917822951_n
343401425_6204135266369212_2147634553387184376_n
343054372_1207999533209700_4579550628269152317_n
Previous Next Play Pause

koszyk z kwiatami z masy cukrowej i opłatka
koszyk z kwiatami z masy cukrowej i opłatka
343582587_242998941741161_5519693993460698428_n
monoporcje z musem owocowym i żelką
storczyk z karmelu
storczyk z karmelu
serwis synchroniczny
serwis synchroniczny
343095807_160142136823520_1904162570910658513_n
tort piętrowy obłożony masą cukrową, udekorowany żywymi kwiatami
monoporcje z musem owocowym i żelką
monoporcje z musem owocowym i żelką
345248046_1333391343877680_1927787527548304439_n
kompozycja kwiatowa z żywych roślin
tort wykończony masą cukrową
tort wykończony masą cukrową
monoporcje z musem owocowym i żelką
monoporcje z musem owocowym i żelką
342997960_2318311991685148_4675645817013181992_n
dekoracyjne wycinanie owoców i warzyw (carving)
348448432_1448855542318808_871329946151549122_n
jajko czekoladowe w koszyku z czekolady plastycznej
345007878_123592440731096_2304519862506335878_n
monoporcje z musem owocowym i żelką
Previous Next Play Pause

img,gcsi,51b07592451203577205179d046BA6c38916E2Fe,mpid,7,maxwidth,1322,maxheight,680
343569693_240732461881894_5168732009419033163_n
IMG20230519093622
343603200_1713771925720836_7228854436646570548_n
344776574_573884108208652_2586910140334359497_n
343438266_1326226784775631_5767590235412712556_n
343438274_1252637292281981_6085576052915541649_n
d
343401425_6204135266369212_2147634553387184376_n
img,gcsi,14928f74ceaCe0F51F082478bD4F727b9f6b59E7,mpid,7,maxwidth,1322,maxheight,680
343054372_1207999533209700_4579550628269152317_n
IMG20230519093420
f
343557998_1028760471863515_8799781321180861972_n
343765103_674227111197889_5488148552838470975_n
343394551_762827852153770_8210938487049814385_n
b
c
343295299_250523987559025_8432370088470510927_n
343582587_242998941741161_5519693993460698428_n
343082296_766671395125520_4601567795604354067_n
343095807_160142136823520_1904162570910658513_n
342997960_2318311991685148_4675645817013181992_n
IMG20230519093442
343305420_150919227955799_1578037564658763864_n
343658389_613727894028674_597917870760103510_n
343374892_1425984061518907_1490215207641805671_n
a
k
343334099_1385458455626165_1366420046357019368_n
343301332_205934832330135_2716702186558465018_n
343743433_677442430856689_4611255367828545424_n
343261904_1046511426754157_8249147502069708791_n
h
e
343062879_3610812479163723_7123366336962298045_n
345248046_1333391343877680_1927787527548304439_n
343322553_794242961962636_5508826415389104750_n
343591848_213491911461745_861474664791959137_n
g
i
345007878_123592440731096_2304519862506335878_n
343265899_1386959028816806_5299419328313487901_n
344749163_1409231593208518_6968335162917822951_n
j
343572421_577509241117695_6378662239888856210_n

W ramach zajęć z obsługi kelnerskie młodzi adepci klasy pierwszej filetowali owoce tworząc piękne desery.

1684158472448
1684158472465
1684158472482
1684158472448
Previous Next Play Pause

Dnia 19.01.2023 roku klasy czwarte (technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik usług kelnerskich) pod opieką Pana Zbigniewa Nowocienia wzięły udział w szkoleniu barmańskim  w Warszawie. Ambasador marki Monin Pan Paweł Jaworski zaprezentował nam ofertę  firmy i z jego pomocą przygotowywaliśmy drinki, lemoniady, kawy oraz herbaty.
Na zakończenie pokazów każdy spróbował swoich sił w byciu barmanem.
Na zakończenie szkolenia odbył się konkurs, w którym mogliśmy wygrać produkty marki Monin. Po krótkim egzaminie każdy otrzymał certyfikat.

Dnia 01.12.2022 r. brałem udział w Olimpiadzie Barmańskiej Monin Cup 2022, która dobywała się szkole gastronomicznej w Warszawie.
Konkurs składał się z dwóch etapów:
w pierwszym był blint test, w którym trzeba było spróbować i rozpoznać 10 smaków syropów z oferty firmy Monin,
w drugim w ciągu 7 minut należało sporządzić 4 porcje własnego koktajlu.
Do konkursu przez miesiąc przygotowywałem się z Panem Nowocieniem. Był to długi okres chwil wesołych ale i trudnych  (nie jest to takie łatwe jak się wydaje).
Na olimpiadzie panowała bardzo miła atmosfera, wszyscy wzajemnie wspieraliśmy się.
Polecam każdemu udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, jest to bardzo fajne przeżycie i doświadczenie, którego możemy już nigdy więcej nie powtórzyć :)

Patryk Rojek

1669983864299
1669983749301
1669983830282
1669983812213
1669983728394
1669983702986
1669983881089
1669983768376

 

Back to top