Deklarację powtórnego przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie należy złożyć do Pani wicedyrektor Katarzyny Kusio.

KLASA
OZNACZENIE
KWALIFIKACJI 
 ZAWÓD
 
uczniowie
i absolwenci
(PP 2017)

TG.07
Sporządzanie
potraw i napojów

343404
Technik żywienia i usług gastronomicznych

deklaracja

absolwenci
BSIS
(PP 2017)

TG.07
Sporządzanie
potraw i napojów

512001
Kucharz
deklaracja

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z sesji czerwiec-lipiec 2021 dostępne będą 31 sierpnia 2021 r.

Zdający otrzymają dostęp do systemu Sioepkz w celu sprawdzenia wyników po 23 sierpnia 2021 r. (login i kod aktywacyjny przekazany zostanie wiadomością w Librusie).

Świadectwa i dyplomy przekazane będą po 8 września 2021 r. 

  • Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID – 19.
  • Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji (chyba, że jest tzw. ozdrowieńcem lub został zaszczepiony dwiema dawkami szczepionki) albo jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  • Na egzamin należy przyjść we własnej maseczce – będzie można ją zdjąć wyłącznie w sali egzaminacyjnej w trakcie pisania egzaminu.
  • Sytuacja, w której zdający nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed terminem przystępowania do egzaminu.
  • Nie można wnosić na teren szkoły żadnych zbędnych rzeczy np. smartfonu, maskotek...
  • Na terenie szkoły należy zachować odstęp 1,5 metra od drugiej osoby, a przed szkołą unikać gromadzenia się w większych grupach.

Na egzamin należy przynieść:

  • własne przybory piśmiennicze (czarny długopis, linijka, cyrkiel, ewentualnie kalkulator);
  • butelkę wody;

Na każdy egzamin należy zgłosić się o godzinie 8.20 (uczniowie zdający egzamin po raz kolejny wchodzą do szkoły głównym wejściem).

W sekretariacie szkoły do odbioru kody umożliwiające poznanie wyników egzaminów.

Back to top