Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego - 9 lipca 2024 r.

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem, że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych oraz przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i żaden z ww. egzaminów nie został mu unieważniony.

W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 16 lipca 2024 r.) absolwent składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną.
Absolwent składa oświadczenie do dyrektora szkoły albo dyrektora OKE, do którego składał deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.
Część pisemna egzaminu w terminie poprawkowym odbędzie się 20 sierpnia 2024 r. Część ustna egzaminu w terminie poprawkowym odbędzie się 21 sierpnia 2024 r.

EM_2024_Zalacznik_7

Termin ogłoszenia wyników – 27 marca 2024 r. – na indywidualnym koncie zdającego.

Termin przekazania certyfikatów – po 8 kwietnia 2024 r. - informacja kiedy dokładnie i jak odbierać będzie podana przez Librusa.

4 kwietnia 2024 r. - termin składania deklaracji na sesję LATO 2024, w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji ZIMA 2024 W sprawie egzaminu zawodowego oraz składania deklaracji należy zgłosić się do wicedyrektor Katarzyny Kusio – p. 25b.

Harmonogram lato 2024

Deklaracje na egzamin zawodowy w sesji ZIMA 2024 należy złożyć do 15 września 2023 r. u Pani wicedyrektor Katarzyny Kusio (p. 25 B).

Termin ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego dla sesji czerwiec-lipiec 2023 - 31 sierpnia 2023 r. na indywidualnym koncie pod adresem: https://warszawa.epkz.cke.edu.pl/
(w razie problemów, nowe loginy i kody aktywacyjne do odbioru u Pani wicedyrektor Katarzyny Kusio 30 sierpnia 2023 r.)

Odbiór dyplomów i certyfikatów po 11 września 2023 r.

do 7 lutego 2023 r.
do 7 kwietnia 2023 r. - w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji ZIMA 2023

Back to top