Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Previous Next Play Pause

Deklarację powtórnego przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać
(czytelnie wypełnioną, uzupełnioną o wszystkie informacje, podpisaną)
na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 8 kwietnia 2021 r.  

KLASA

OZNACZENIE
KWALIFIKACJI 

 ZAWÓD

 
3 H, 3 HK
(grupa H)

TG.12
Planowanie i realizacja
usług w recepcji

422402
Technik
hotelarstwa
deklaracja
3 HK
(grupa K)

TG.10
Wykonywanie
usług kelnerskich

513101
Kelner
deklaracja
 3 OT 

TG.14
Planowanie i realizacja
imprez i usług
turystycznych

422103
Technik obsługi turystycznej
deklaracja
 4 H 

TG.13
Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

422402
Technik hotelarstwa
deklaracja
 4 OT 

TG.15
Prowadzenie
informacji turystycznej
oraz sprzedaż usług turystycznych

422103
Technik obsługi turystycznej
deklaracja
4 GA,
4 GB,
4 GC 

TG.16
Organizacja żywienia
i usług gastronomicznych

343404
Technik
żywienia i usług gastronomicznych

deklaracja
4 KZ
(grupa K)

TG.11
Organizacja usług
gastronomicznych

513101
Kelner
deklaracja
4 KZ
(grupa Z)
TG.17
Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych 
314403
Technik technologii żywności
deklaracja

Wszystkie osoby, które złożyły deklarację maturalną mogą wprowadzić zmiany w złożonej deklaracji w zakresie dotyczącym wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów w sekretariacie szkoły do 5 lutego 2021

Maturzyści ubiegający się o szczegółowe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w maju 2021 proszeni są o zgłoszenie się do szkoły w terminie do 16 grudnia 2020 r. ze stosownymi dokumentami.

Osoby, które nie uzyskały pozytywnego wyniku z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji zima 2020 lub lato 2020 i chcą zdawać ten egzamin lub jego część  w sesji styczeń-luty 2021 proszone są o złożenie deklaracji do piątku - 11 września 2020 r. w sekretariacie szkoły.

Deklaracja dla absolwentów (kwalifikacje jednoliterowe: T.09, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16) [pdf]

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2021 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2021 r.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2021 r.

Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2021 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. – ZAŁĄCZNIKI w wersji edytowalnej

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2020/2021 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe

 

Uwaga absolwenci, przystępujący do egzaminu maturalnego w maju 2021r.

Absolwenci, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2019/2020 i chcą przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2021 , powinni złożyć deklarację maturalną (załącznik 1a) w sekretariacie szkoły najpóźniej do 7 lutego 2021 r.

Absolwenci, których szkoła macierzysta została zlikwidowana lub przekształcona, powinni złożyć deklarację maturalną (załącznik 1b) do dyrektora OKE w Warszawie najpóźniej do 31 grudnia 2020 r.

Załącznik 1c

 

Opłaty za egzamin maturalny:
Załącznik 27 - Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny
Załącznik 26 - Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny

 

Tematy na egzamin maturalny z j.polskiego dla maturzystów,
którzy ukończyli szkołę do maja 2016 r.:
Literatura
Związki sztuki i literatury
Język

  • zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 r.

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2017 – przeprowadzanego w 2021 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2017 – przeprowadzanego w 2021 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 i 2017 – przeprowadzanego w 2021 r.

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu w r. szk. 2020/2021

oraz

  • zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2012 r. (absolwenci)

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 – przeprowadzanego w 2021 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 – przeprowadzanego w 2021 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 i 2017 – przeprowadzanego w 2021 r.

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu w r. szk. 2020/2021

Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy.
W przypadku absolwentów opłata jest pobierana w przypadku trzeciego i kolejnego przystąpienia do egzaminu.
Opłata za cały egzamin wynosi 182,44. W przypadku powtarzania tylko jednej części egzaminu, opłata wynosi 60,81 zł za część pisemną i 121,63 zł za część praktyczną.
W przypadku młodocianych pracowników jest pobierana opłata w wysokości 182,44 zł. Koszty egzaminu pokrywa pracodawca.

Opłaty trzeba wnieść nie później niż na miesiąc przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej (czyli do 18.05.2018 r. na sesję letnią) na konto bankowe komisji:
80 1010 1010 0109 0822 3100 0000
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3
00-844 Warszawa
W tytule przelewu należy wpisać:
Imię, nazwisko, pesel przystępującego do egzaminu
Numer kwalifikacji

W tym samym terminie należy złożyć do Komisji dowód wniesienia opłaty za ten egzamin lub wniosek o zwolnienie z opłaty w tej sesji.

Back to top