Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Staże zagraniczne we Włoszech, Hiszpanii lub Portugalii
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
Pracodawcy potrzebują pracowników z przygotowaniem zawodowym!
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
MOŻESZ ZDAĆ MATURĘ, ZDOBYĆ DOBRY ZAWÓD, ROZWIJAĆ SWOJE PASJE I ZAINTERESOWANIA
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Previous Next Play Pause

Prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły w celu odebrania loginów i haseł umożliwających dostęp do wyników egzaminu maturalnego.

Absolwenci, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego powinni dokonać wpłaty za egzamin najpóźniej do 7 marca 2019 r.
Dowód wpłaty należy przesłać do OKE w Warszawie, a kopię dostarczyć do szkoły (instrukcja na stronie www.oke.waw.pl w zakładce „Opłaty za egzaminy”)

Back to top