p2a_BANER_4
p2c
p2a_BANER_3
Previous Next Play Pause

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023
Formuła 2019 [plik pdf]

Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w roku szkolnym 2022/2023
Formuła 2019 [plik pdf]

Deklaracje na egzamin zawodowy - FORMUŁA 2019 oraz na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - FORMUŁA 2017 można składać do 15 września 2022 r.

Deklaracja FORMUŁA 2019

Deklaracja FORMUŁA 2017

Termin ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego dla sesji czerwiec-lipiec 2022 - 31 sierpnia 2022 r. na indywidualnym koncie pod adresem: https://warszawa.epkz.cke.edu.pl/
(w razie problemów, nowe loginy i kody aktywacyjne do odbioru w gabinecie 25 B w terminie 29-30 sierpnia 2022 r. lub u wychowawców po 31 sierpnia 2022 r.

Termin przekazania szkołom certyfikatów kwalifikacji zawodowych oraz dyplomów - 7 września 2022 r.

Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy.
W przypadku absolwentów opłata jest pobierana w przypadku trzeciego i kolejnego przystąpienia do egzaminu.
Opłata za cały egzamin wynosi 182,44. W przypadku powtarzania tylko jednej części egzaminu, opłata wynosi 60,81 zł za część pisemną i 121,63 zł za część praktyczną.
W przypadku młodocianych pracowników jest pobierana opłata w wysokości 182,44 zł. Koszty egzaminu pokrywa pracodawca.

Opłaty trzeba wnieść nie później niż na miesiąc przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej (czyli do 18.05.2018 r. na sesję letnią) na konto bankowe komisji:
80 1010 1010 0109 0822 3100 0000
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3
00-844 Warszawa
W tytule przelewu należy wpisać:
Imię, nazwisko, pesel przystępującego do egzaminu
Numer kwalifikacji

W tym samym terminie należy złożyć do Komisji dowód wniesienia opłaty za ten egzamin lub wniosek o zwolnienie z opłaty w tej sesji.

Back to top