Deklarację powtórnego przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie należy złożyć do Pani wicedyrektor Katarzyny Kusio.

KLASA
OZNACZENIE
KWALIFIKACJI 
 ZAWÓD
 
uczniowie
i absolwenci
(PP 2017)

TG.07
Sporządzanie
potraw i napojów

343404
Technik żywienia i usług gastronomicznych

deklaracja

absolwenci
BSIS
(PP 2017)

TG.07
Sporządzanie
potraw i napojów

512001
Kucharz
deklaracja

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z sesji czerwiec-lipiec 2021 dostępne będą 31 sierpnia 2021 r.

Zdający otrzymają dostęp do systemu Sioepkz w celu sprawdzenia wyników po 23 sierpnia 2021 r. (login i kod aktywacyjny przekazany zostanie wiadomością w Librusie).

Świadectwa i dyplomy przekazane będą po 8 września 2021 r. 

Deklarację powtórnego przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać
(czytelnie wypełnioną, uzupełnioną o wszystkie informacje, podpisaną)
na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 8 kwietnia 2021 r.  

KLASA

OZNACZENIE
KWALIFIKACJI 

 ZAWÓD

 
3 H, 3 HK
(grupa H)

TG.12
Planowanie i realizacja
usług w recepcji

422402
Technik
hotelarstwa
deklaracja
3 HK
(grupa K)

TG.10
Wykonywanie
usług kelnerskich

513101
Kelner
deklaracja
 3 OT 

TG.14
Planowanie i realizacja
imprez i usług
turystycznych

422103
Technik obsługi turystycznej
deklaracja
 4 H 

TG.13
Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

422402
Technik hotelarstwa
deklaracja
 4 OT 

TG.15
Prowadzenie
informacji turystycznej
oraz sprzedaż usług turystycznych

422103
Technik obsługi turystycznej
deklaracja
4 GA,
4 GB,
4 GC 

TG.16
Organizacja żywienia
i usług gastronomicznych

343404
Technik
żywienia i usług gastronomicznych

deklaracja
4 KZ
(grupa K)

TG.11
Organizacja usług
gastronomicznych

513101
Kelner
deklaracja
4 KZ
(grupa Z)
TG.17
Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych 
314403
Technik technologii żywności
deklaracja

Osoby, które nie uzyskały pozytywnego wyniku z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji zima 2020 lub lato 2020 i chcą zdawać ten egzamin lub jego część  w sesji styczeń-luty 2021 proszone są o złożenie deklaracji do piątku - 11 września 2020 r. w sekretariacie szkoły.

Deklaracja dla absolwentów (kwalifikacje jednoliterowe: T.09, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16) [pdf]

Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy.
W przypadku absolwentów opłata jest pobierana w przypadku trzeciego i kolejnego przystąpienia do egzaminu.
Opłata za cały egzamin wynosi 182,44. W przypadku powtarzania tylko jednej części egzaminu, opłata wynosi 60,81 zł za część pisemną i 121,63 zł za część praktyczną.
W przypadku młodocianych pracowników jest pobierana opłata w wysokości 182,44 zł. Koszty egzaminu pokrywa pracodawca.

Opłaty trzeba wnieść nie później niż na miesiąc przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej (czyli do 18.05.2018 r. na sesję letnią) na konto bankowe komisji:
80 1010 1010 0109 0822 3100 0000
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3
00-844 Warszawa
W tytule przelewu należy wpisać:
Imię, nazwisko, pesel przystępującego do egzaminu
Numer kwalifikacji

W tym samym terminie należy złożyć do Komisji dowód wniesienia opłaty za ten egzamin lub wniosek o zwolnienie z opłaty w tej sesji.

Back to top