PROPOZYCJA (do zapoznania się)

Język polski
Barbara Łabęcka „Ponad słowami”. Program nauczania języka polskiego w liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.
Klasa I - technikum po szkole podstawowej
Ponad słowami 1. Małgorzata Chmiel i inni . Zakres podstawowy i rozszerzony. Część 1, numer ewidencyjny w wykazie MEN: 1014/1/2019. Wydawnictwo: Nowa Era
Ponad słowami 1. Małgorzata Chmiel, Anna Równy. Zakres podstawowy i rozszerzony. Część 2. Wydawnictwo: Nowa Era.
Klasa II, III - technikum po szkole podstawowej
Ponad słowami 2 część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Autor: Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska. Numer ewidencyjny w wykazie MEN 1014/3/2020.
Ponad słowami 2 część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.
Autor: Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska. Numer ewidencyjny w wykazie MEN: 1014/4/2020.
Klasa III, IV - technikum po gimnazjum
Ponad słowami  2 część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Autor: Małgorzata Chmiel, Ewa Mirkowska-Treugutt, Anna Równy. Numer ewidencyjny w wykazie MEN: 425/4/2013/2015.
Ponad słowami  3 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Autor: Małgorzata Chmiel, Robert Pruszczyński, Anna Równy. Numer ewidencyjny w wykazie MEN: 425/5/2014/2016.

Branżowa szkoła I stopnia po gimnazjum
Aleksandra Adamiak. „Odkrywamy na nowo”. Program nauczania języka polskiego. 
Odkrywamy na nowo. Część II. Barbara Chuderska. Numer ewidencyjny MEN: 526/2/2013. Wydawnictwo: Operon.

Branżowa szkoła I stopnia po szkole podstawowej
Krystyna Brząkalik. "To się czyta". Program nauczania języka polskiego dla szkoły branżowej I stopnia.
To się czyta! Podręcznik do języka polskiego dla klasy 1 branżowej szkoły I stopnia. Autor: A. Klimowicz, J.Ginter.  Numer ewidencyjny w wykazie MEN:  1025/1/2019.
To się czyta! Podręcznik do języka polskiego dla klasy 2 branżowej szkoły I stopnia. Autor: A. Klimowicz, J.Ginter.  Numer ewidencyjny w wykazie MEN:  1025/2/2019.
To się czyta! Podręcznik do języka polskiego dla branżowej szkoły I stopnia. Klasa 3 Autor: A. Klimowicz, J.Ginter, A. Ciesielska.  Numer ewidencyjny w wykazie MEN:  1025/3/2019.

Branżowa Szkoła II stopnia
Barbara Łabęcka „Ponad słowami” Program nauczania języka polskiego w liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.
Ponad słowami 1 część 1 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony Numer ewidencyjny w wykazie MEN: 1014/1/2019 Autorzy: Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska Małgorzata Chmiel, Anna Równy, Ewa Mirkowska-Treugutt
Ponad słowami 1 część 2 Małgorzata Chmiel, Anna Równy Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum.  Zakres podstawowy i rozszerzony Numer ewidencyjny w wykazie MEN:  425/2/2012/2015
Ponad słowami 2 część 1 Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, Małgorzata Chmiel , Anna Równy Nr dopuszczenia: 425/3/2013/2015 Ponad słowami 2 część 2 Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony,  Wyd. Nowa Era Numer ewidencyjny w wykazie MEN:  425/4/2013/2015
Ponad słowami 3 Małgorzata Chmiel, Robert Pruszczyński, Anna Równy,  Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, po gimnazjum - 3-letnie liceum i 4-letnie technikum, Wyd. Nowa Era, Numer ewidencyjny w wykazie MEN:  425/5/2014/2016

Geografia
Technikum po szkole podstawowej
Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – Oblicza geografii, Barbara Dziedzic, Barbara Korbel, Ewa Maria Tuz
Technikum – zakres podstawowy - technik żywienia i usług gastronomicznych, technik kelner, Technik technologii żywności, technik usług kelnerskich
Podręczniki:
Klasa 1
Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski
Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy. Oblicza geografii 1, Nowa era, 983/1/2019
Klasa 2
Oblicza geografii 2.Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, autorzy: Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh
Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy. Oblicza geografii 2, Nowa era, 983/2/2020
Klasa 3
Oblicza geografii 2.Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, autorzy: Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy. Oblicza geografii 2
Nowa era, 983/2/2020

Technikum po szkole podstawowej
Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – Oblicza geografii, Barbara Dziedzic Barbara Korbel Ewa Maria Tuz

Technikum – zakres rozszerzony - technik organizacji turystyki , technik hotelarstwa
Klasa 1
Oblicza geografii 1.Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski, Paweł Kroh
Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Oblicza geografii 1. Zakres rozszerzony, Nowa era, 973/1/2019
Klasa 2
Oblicza geografii 1.Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski, Paweł Kroh
Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Oblicza geografii 1. Zakres rozszerzony, Nowa era, 973/1/2019
Klasa 3
Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, autorzy: Tomasz Rachwał, Wioletta Kilar
Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Oblicza geografii 2. Zakres rozszerzony, Nowa Era, 973/2/2020

Technikum po gimnazjum
Program nauczania w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych – „Oblicza geografii” D. Szczypiński
Technikum – zakres rozszerzony - technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa dla szkół ponadgimnazjalnych
Klasa 3
Oblicza geografii. Część 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, autorzy: Tomasz Rachwał, Nowa Era, 501/2/2013/2016
Klasa 4
Oblicza geografii. Część 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski , Nowa Era, 501/3/2014
Program nauczania geografii dla branżowej szkoły I stopnia – Oblicza geografii Szkoła Branżowa I Stopnia – klasa cukiernik
Klasa 1
Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, autorzy:Roman Malarz, Marek Więckowski, Nowa Era, 983/1/2019
Klasa 2
Oblicza geografii 2.Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, autorzy: Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh, Nowa Era,983/2/2020
Klasa 3
Oblicza geografii 2.Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, autorzy: Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh, Nowa Era, 983/2/2020

Historia w klasach technikum po szkole podstawowej
klasa I Historia zakres podstawowy wyd. Wsip, autorzy: M.N Faszcza, R. Lolo, K. Wiśniewski, nazwa programu: brak (liceum i technikum zakres podstawowy)
klasa II Historia zakres podstawowy wyd Wsip, autorzy: J. Czubaty, nazwa programu: brak, jw.
klasa III Historia zakres podstawowy wyd Wsip, autorzy: J. Czubaty, P. Szlanta, nazwa programu: brak, j.w
Wykaz podręczników do przedmiotu Historia i Społeczeństwo w klasach technikum po gimnazjum
klasa III Historia i Społeczeństwo- Rządzący i rządzeni, wyd. Wsip. Autorzy: M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda, nazwa programu: brak- liceum i technikum
klasa III i IV Historia i Społeczeństwo- Europa i świat, wyd. Wsip. Autorzy: M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda, nazwa programu: brak- liceum i technikum
klasa IV Historia i Społeczeństwo- Wojna i wojskowość, wyd. Wsip. Autorzy: M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda, nazwa programu: brak- liceum i technikum
Wykaz podręczników do przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie w klasach trzecich Szkoły Branżowej
Wiedza o Społeczeństwie, zakres podstawowy, wyd. Operon, seria Odkrywamy na nowo. Autorzy: Z. Smutek i J. Malewska

Historia w klasach branżowej szkoły I stopnia po szkole podstawowej
klasa I Historia 1. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia,  Mirosław Ustrzycki, Janusz Ustrzycki, Wyd Operon. Numer dopuszczenia MEN - 1078/1/2019
klasa II Historia 2. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia,  Mirosław Ustrzycki, Janusz Ustrzycki, Wyd Operon. Numer dopuszczenia MEN - 1078/2/2020
klasa III Historia 3. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia,  Mirosław Ustrzycki, Janusz Ustrzycki, Wyd Operon. Numer sprawy - 186/2020

Religia
Religia klasa I technikum
program nr AZ-3-01/18 oraz AZ-4-01/18
podręcznik nr AZ-31-01/18-RA-3/20
W poszukiwaniu wiary i wolności, pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza
Religia klasa II technikum oraz szkoła branżowa
program nr AZ-4-01/10
podręcznik nr AZ-42-01/10-RA-11/13
Świadek Chrystusa w świecie, pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza
Religia klasa III technikum
program nr AZ-43w-01/1-5
podręcznik nr RA-63-01/10-RA-1/16 (AZ-43w-01/1-5)"Świadectwo miłości społecznej, pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza
Religia klasa III IV technikum
program nr AZ-4-01/10
podręcznik nr AZ-43-01/10-RA-3/15
Świadek Chrystusa w rodzinie, pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza

Edukacja dla bezpieczeństwa
Bogusława Breitkopf, Program nauczania Edukacja dla bezpieczeństwa Szkoła ponadpodstawowa – 4-letnie liceum, 5-letnie technikum i branżowa szkoła I stopnia 1 klasa
Podręcznik:
Edukacja dla bezpieczeństwa Bogusława Breitkopf, Mariusz Cieśla, WSiP
Podręcznik do EDB jest przeznaczony dla klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia

Etyka
Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum) Autor: Paweł Kołodziński
Podręcznik:
Etyka, Paweł Kołodziński, Jakub Kapiszewski, OPERON
Podręcznik do etyki jest przeznaczony do klas 1-4 i 1-5 technikum i 1-3 branżowej szkoły I stopnia

JĘZYK ANGIELSKI – technikum

Klasa I, II, III ( po szkole podstawowej)
Program nauczania języka angielskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum, III.1.r, Anna Kulińska, OUP, 2019
Podręcznik ‘Checkpoint’A2+/B1 i ćwiczeniówka, David Spencer, Monika Cichmińska; wydawnictwo Macmillan; klasa I i II
Podręcznik ‘Checkpoint’B1+ i ćwiczeniówka, David Spencer, Monika Cichmińska; wydawnictwo Macmillan; klasa II i III
Klasa III, IV (po gimnazjum)
Program nauczania języka angielskiego dla IV etapu edukacyjnego, poziom IV.1.p i IV.1.r
Podręczniki:
Klasa III
‘Checkpoint’B1+ i ćwiczeniówka, David Spencer, Monika Cichmińska; wydawnictwo Macmillan;
oraz Repetytorium Maturalne poziom podstawowy, Marta Umińska i in; wydawnictwo Pearson;
Klasa IV
Repetytorium Maturalne poziom podstawowy, Marta Umińska i in; wydawnictwo Pearson;
oraz Repetytorium Maturalne poziom rozszerzony, Marta Umińska i in; wydawnictwo Pearson;

JĘZYK ANGIELSKI – branżowa szkoła I stopnia
Program nauczania języka angielskiego dla branżowej szkoły I stopnia, Joanna Sosnowska, OUP, 2017
Podręczniki:
Klasa I, II
‘Checkpoint’A2+/B1, David Spencer, Monika Cichmińska; wydawnictwo Macmillan;
Klasa II, III
‘Checkpoint’B1+, David Spencer, Monika Cichmińska; wydawnictwo Macmillan;

JĘZYK ANGIELSKI – branżowa szkoła II stopnia
Klasa I, II
Program nauczania języka angielskiego dla branżowej szkoły II stopnia, Justyna Maziarska-Lesisz, Warszawa, 2019
Podręcznik: Repetytorium Maturalne poziom podstawowy, Marta Umińska i in; wydawnictwo Pearson;

JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY
technik hotelarstwa – HOW CAN I HELP YOU?, wydawnictwo WSiP
technik obsługi turystycznej – TOURISM, wydawnictwo Express Publishing
technik organizacji turystyki - TOURISM, wydawnictwo Express Publishing; Język angielski zawodowy w branży turystyczno-hotelarskiej, zeszyt ćwiczeń, wydawnictwo WSiP
technik żywienia i usług gastronomicznych – FOOD SERVICE INDUSTRIES, wydawnictwo Express Publishing
kucharz – COOKING, wydawnictwo Express Publishin

JĘZYK NIEMIECKI – technikum
Klasa I, II, III (po szkole podstawowej)
Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego w liceum ogólnokształcącym i technikum, III.2
Podręczniki:
Klasa I
‘Effekt 1’, Anna Kryczyńska Pham i in; wydawnictwo WSiP;
Klasa II
‘Effekt 2’, Anna Kryczyńska Pham i in; wydawnictwo WSiP;
Klasa III
‘Effekt 3’, Anna Kryczyńska Pham i in; wydawnictwo WSiP;
Klasa III, IV (po gimnazjum)
Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego w liceum ogólnokształcącym i technikum, IV.1.p
Podręczniki:
Klasa III
‘Effekt 3’, Anna Kryczyńska Pham i in; wydawnictwo WSiP;
Klasa IV
‘Fokus 3’, Anna Kryczyńska Pham; wydawnictwo WSiP;

JĘZYK NIEMIECKI - branżowa szkoła I stopnia
Program nauczania języka niemieckiego, podstawa programowa wariant III.2
Podręczniki:
Klasa I
‘Trends 1’, Anna Życka i in; wydawnictwo Nowa Era
Klasa II
‘Trends 2’, Anna Życka i in; wydawnictwo Nowa Era
Klasa III
‘Trends 3’, Anna Życka i in; wydawnictwo Nowa Era
Klasa III (po gimnazjum)
‘Trends 3’, Anna Życka i in; wydawnictwo Nowa Era

JĘZYK NIEMIECKI ZAWODOWY
Język niemiecki zawodowy w gastronomii, zeszyt ćwiczeń, wydawnictwo WSiP JĘZYK FRANCUSKI Program nauczania języka francuskiego C’est partii! dla uczniów szkół ponadpodstawowych, K. Hadło, A. Wasil
Podręczniki: Klasa 1 M. Piotrowska-Skrzypek, M. Gajos, M. Deckert, D. Biele, C’est parti 1( podręcznik i ćwiczenia); wydawnictwo Draco Kraków;
Klasa 2
M. Piotrowska-Skrzypek, M. Gajos, M. Deckert, D. Biele, C’est parti 2( podręcznik i ćwiczenia)
Klasa 3
M. Piotrowska-Skrzypek, M. Gajos, M. Deckert, D. Biele, C’est parti 3( podręcznik i ćwiczenia)
Klasa 3 (po gimnazjum)
M. Piotrowska-Skrzypek, M. Gajos, M. Deckert, D. Biele, C’est parti 2( podręcznik i ćwiczenia)
Klasa 4
Gallon F.,Himber C. En Action 2, Wyd. Hachette (podręcznik i ćwiczenia)

JĘZYK FRANCUSKI ZAWODOWY
Klasa 1, 2
Dołżycka Joanna, Język francuski w gastronomii
Klasa 3
En cuisine et en salle. A. Paris i inni
Klasa 3 (po gimnazjum)
Dołżycka Joanna, Język francuski w gastronomii
Klasa 4
Dołżycka Joanna, Język francuski w gastronomii

Matematyka
Szkoła Branżowa I Stopnia
Klasa 1
To się liczy! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia. Klasa pierwsza.
Autor: Wej Karolina, Babiański Wojciech, Nowa Era
Klasa 2
To się liczy! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia. Klasa druga. Autor Wej Karolina, Babiański Wojciech, Nowa Era
Klasa 3
To się liczy! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia. Klasa trzecia.
Autor Wej Karolina, Babiański Wojciech, Nowa Era
Szkoła Branżowa II Stopnia na tą chwilę żadne wydawnictwo nie oferuje programu nauczania/podręczników do tego typu szkoły
Technikum – zakres podstawowy
Klasa 1
MATeMAtyka 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.
Część 1
Autor: Babiański W., Chańko L., Janowicz J., Ponczek D., Wej K., Nowa Era
Klasa 2
MATeMAtyka 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.
Część 2
Autor: Babiański W., Chańko L., Czarnowska J., Janocha G., Ponczek D., Nowa Era
Klasa 3p
MATeMAtyka 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.
Część 3
Autor: Babiański W., Chańko L., Czarnowska J., Janocha G., Wesołowska J., Nowa Era
Klasa 3g
MATeMAtyka 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Autor: Babiański W., Chańko L., Czarnowska J., Wesołowska J., Nowa Era
Klasa 4g
MATeMAtyka 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Autor: Babiański W., Chańko L., Czarnowska J., Wesołowska J. , Nowa Era
Technikum – zakres rozszerzony nie dotyczy
Fizyka
Klasa 1
Fizyka 1 Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia
Szkoła ponadpodstawowa, Zeszyt ćwiczeń. Fizyka. Klasa 1. Szkoła branżowa I stopnia, OPERON
Klasa 2
Podręcznik Fizyka. Klasa 2. Szkoła branżowa I stopnia, OPERON
Klasa 3
Podręcznik Fizyka. Klasa 3. Szkoła branżowa I stopnia, OPERON
Szkoła Branżowa II Stopnia nie dotyczy
Technikum – zakres podstawowy
Klasa 1
Fizyka. Podręcznik. Zakres podstawowy. Klasa 1. Liceum i technikum,
Fizyka. Zbiór zadań. Liceum i technikum. Klasy 1-3. Zakres podstawowy, WSiP
Klasa 2
Fizyka podręcznik liceum i technikum zakres podstawowy klasa 2
Fizyka. Zbiór zadań. Liceum i technikum. Klasy 1-3. Zakres podstawowy, WSiP
Klasa 3
Fizyka podręcznik liceum i technikum zakres podstawowy klasa 3
Fizyka. Zbiór zadań. Liceum i technikum. Klasy 1-3. Zakres podstawowy, WSiP
Klasa 4
Fizyka podręcznik liceum i technikum zakres podstawowy klasa 3, WSiP
Technikum – zakres rozszerzony
Klasa 1
Fizyka 1 Podręcznik Zakres rozszerzony
Fizyka. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony. Klasa 1. Liceum i technikum, WSIP
Klasa 2
Fizyka liceum technikum zakres rozszerzony
Fizyka. Zbiór zadań. Liceum i technikum. Klasa 2. Zakres rozszerzony, WSIP
Klasa 3
Fizyka liceum technikum zakres rozszerzony
Fizyka. Zbiór zadań. Liceum i technikum. Klasa 3. Zakres rozszerzony, WSIP

Chemia
Szkoła Branżowa I Stopnia
Klasa 1
Chemia 1 –podręcznik dla szkół branżowych I stopnia, Artur Sikorski, Operon
Klasa 2
Chemia 2-podręcznik dla szkół branżowych I stopnia, Artur Sikorski, Operon
Szkoła Branżowa II Stopnia nie dotyczy
Technikum – zakres podstawowy
Klasa 1
To jest Chemia 1-Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Romuald Hassa, Aleksandra i Janusz Mrzigod, Nowa era
Klasa 2
To jest Chemia 1 Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Romuald Hassa, Aleksandra i Janusz Mrzigod, Nowa era
Klasa 3
To jest Chemia 2-To jest chemia 2.Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum . Zakres podstawowy. Romuald Hassa ,Aleksandra i Janusz Mrzigod, Nowa era
Technikum – zakres rozszerzony
Klasa 3 po gim.
To jest Chemia 1- Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Maria Litwin ,Szarota Styka-Wlazło. Joanna Szymońska, Nowa era
Klasa 4 po gim.
To jest Chemia 2 .Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Maria Litwin ,Szarota Styka-Wlazło. Joanna Szymońska, Nowa era
Klasa 1 po podstaw.
To jest Chemia 1- Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Maria Litwin ,Szarota Styka-Wlazło. Joanna Szymońska, Nowa era
Klasa 2 po podstaw.
To jest Chemia 1- Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Maria Litwin ,Szarota Styka-Wlazło. Joanna Szymońska, Nowa era
Klasa 3 po podstaw.
To jest Chemia 1 - Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Maria Litwin ,Szarota Styka-Wlazło. Joanna Szymońska. To jest chemia 2- To jest chemia 2.Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum . Zakres rozszerzony. Maria Litwin ,Szarota Styka-Wlazło. Joanna Szymońska, Nowa era

Biologia
Szkoła Branżowa I Stopnia
Klasa 1
Biologia 1. Podręcznik do szkoły branżowej I stopnia. Autor: Beata Jakubik, Renata Szymańska, Operon
Klasa 2
Biologia 2. Podręcznik do szkoły branżowej I stopnia. Autor: Beata Jakubik, Renata Szymańska, Operon
Klasa 3
Biologia 3. Podręcznik do szkoły branżowej I stopnia. Autor: Beata Jakubik, Renata Szymańska, Operon
Technikum – zakres podstawowy
Klasa 1
Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy. Autor: Anna Helmin, Jolanta Holeczek, Nowa era
Klasa 2
Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy. Autor: Anna Helmin, Jolanta Holeczek, Nowa era
Klasa 3
Kontynuacja podręcznika z klasy II
Technikum – zakres rozszerzony szkoła ponadpodstawowa
Klasa 1
Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony; autor: Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski, Nowa era
Klasa 2
Kontynuacja podręcznika z klasy I oraz w II semestrze : Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony; autor: Marek Guzik, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski, Nowa era
Klasa 3
Kontynuacja podręcznika z klasy II oraz w II semestrze : Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony; autor: Franciszek Dubert, Marek Guzik, Anna Helmin, Jolanta Holeczek, Stanisław Krawczyk, Władysław Zamachowski, Nowa era
Technikum – zakres rozszerzony szkoła ponadgimnazjalna
Klasa 3
Kontynuacja podręcznika z klasy II oraz w II semestrze : Biologia na czasie II. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony; autor: Franciszek Dubert, Marek Guzik, Anna Helmin, Jolanta Holeczek, Stanisław Krawczyk, Władysław Zamachowski, Nowa era
Klasa 4
Kontynuacja podręcznika z klasy III oraz w II semestrze : Biologia na czasie III. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony; autor: Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski, Nowa era

Informatyka
Szkoła Branżowa I Stopnia bez podręcznika – karty pracy
Szkoła Branżowa II Stopnia bez podręcznika – karty pracy
Technikum – zakres podstawowy
Klasa I
INFORMATYKA. KLASA 1. PODRĘCZNIK. ZAKRES PODSTAWOWY. REFORMA 2019 Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum Autor: Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka, WSiP
Klasa II
INFORMATYKA. KLASA 2. PODRĘCZNIK. ZAKRES PODSTAWOWY. REFORMA 2019 Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum Autor: Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka, WSiP
Klasa III
INFORMATYKA. KLASA 3. PODRĘCZNIK. ZAKRES PODSTAWOWY. REFORMA 2019 Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum Autor: Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka, WSiP

Plastyka
Szkoła Branżowa I Stopnia nie dotyczy
Szkoła Branżowa II Stopnia nie dotyczy
Technikum – zakres podstawowy
Klasa I
Spotkania ze sztuką. Podręcznik do plastyki dla liceum i technikum. Szkoły ponadpodstawowe. Autor: Marta Ipczyńska-Budziak, Natalia Mrozkowiak Nowa Era
Technikum – zakres rozszerzony nie dotyczy

Dopuszczone do użytku szkolnego bezpłatne e-podręczniki przygotowywane zostały w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Są dostępne na stronie www.epodreczniki.pl.

Są to m.in. podręczniki do: języka polskiego, matematyki, historii, biologii, geografii, fizyki, chemii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych.
Wzbogaca je ponad 3000 zasobów dodatkowych. To pomoce dydaktyczne, atrakcyjne dla uczniów m.in. ze względu na materiały multimedialne, ćwiczenia interaktywne, które od razu dostarczają uczniowi informację zwrotną, pozwalają na samodzielną pracę w domu.

Back to top