p2a_BANER_4
p2c
p2a_BANER_3
Previous Next Play Pause


CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Technik technologii żywności (z rozszerzeniem o elementy dietetyki) zajmuje się wytwarzaniem różnorodnych produktów spożywczych. Nadzoruje przebieg produkcji na stanowiskach pracy, od przyjęcia surowców do zakładu aż do uzyskania gotowych wyrobów. Do jego zadań należy również kontrola jakości surowców i półproduktów na każdym etapie procesu technologicznego. Istotnym zadaniem technika technologii żywności jest organizowanie i nadzorowanie pracy, aby przebiegała ona zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz systemów zapewnienia jakości zdrowotnej żywności. Technik technologii żywności bierze udział w opracowywaniu receptur, instrukcji technologicznych oraz norm zakładowych dla wyrobu, wdraża je do produkcji, wykonuje także specjalistyczne analizy (fizyczne, chemiczne, mikrobiologiczne) surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w warunkach laboratoryjnych.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA

 • uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowej:
  • SPC.01.Produkcja wyrobów cukierniczych
  • SPC.07.Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
 • uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie w.w. kwalifikacji i ukończeniu szkoły
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach

W TRAKCIE ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH NAUCZYSZ SIĘ

 • wytwarzania produktów spożywczych
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych
 • organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym
 • kontrolowania pracy maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE
W zawodzie technik technologii żywności preferuje się:

 • wrażliwość estetyczną i smakową
 • dokładność
 • kreatywność – wyobraźnię, zdolności manualne
 • cierpliwość
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność utrzymania porządku i higieny w czasie wykonywania zadań zawodowych
 • zainteresowanie cukiernictwem, żywieniem i gastronomią, a także chemią, biologią, techniką oraz wiadomościami na temat różnych surowców, nowych technologii i maszyn 
 • systematyczność
 • odpowiedzialność
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji 
 • umiejętność przewidywania konsekwencji swoich działań
 • dokładność i podzielność uwagi 
 • stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań
 • umiejętność dostosowywania się do wymogów rynku pracy
 • dążenie do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia umiejętności zawodowych

Kształcenie praktyczne odbywa się w dobrze wyposażonych pracowniach technologicznych i warsztatach szkolnych oraz w różnych zakładach przemysłu spożywczego. Na zajęciach praktycznych obowiązuje ubiór "roboczy" i "służbowy" /określony przez nauczycieli przedmiotów zawodowych i statut szkoły/.
Istnieje również możliwość odbycia 3-tygodniowych praktyk we Włoszech, w Hiszpanii lub Portugalii.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Jako technik technologii żywności absolwent znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego różnych branż np. mięsnej, cukierniczej, piekarskiej, mleczarskiej; w instytucjach zajmujących się badaniem i oceną żywności i laboratoriach analizy żywności; w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż artykułów spożywczych; w firmach zajmujących się przechowaniem i dystrybucją żywności; w zakładach żywienia zbiorowego, w ośrodkach turystyczno-wypoczynkowych; może prowadzić własną działalność gospodarczą w branży spożywczej.

 

W dniu 1 marca 2023 roku odbyła się wycieczka zawodowa na Targi Expo Sweet w Warszawie. Uczestnikami wycieczki byli uczniowie z klas: 3KZ, 3 C, 2 CKB, 1 CKP pod opieką p. M . Morawskiej i p. B. Świąder.
Uczniowie zapoznali się z nowoczesnymi trendami sztuki cukierniczej oraz degustowali prezentowane wyroby lodziarskie i cukiernicze.

20230301_115708
20230301_115632
20230301_115814 (1)
20230301_115826(0)
20230301_120556
20230301_120751
20230301_122446
20230301_120556
20230301_115708
Previous Next Play Pause

20230301_124756
20230301_125220
20230301_124904
20230301_124830 (1)
20230301_125220
20230301_124904
Previous Next Play Pause

Z radością informujemy, że troje uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Żywności. Są to Karolina Rylska z kl. 4KZ oraz Aleks Kowalczyk i Jan Kundys z kl. 4Zp.
Ostatni etap olimpiady odbędzie się w marcu.
Powodzenia!

18 listopada uczniowie klasy 4 Zp w zawodzie technik technologii żywności zwiedzali browar w Warce. Były to zajęcia w rzeczywistych warunkach przemysłowych w ramach realizacji programu nauczania pracowni organizacji produkcji wyrobów spożywczych – przemysł piwowarski. Warka oznacza miarę piwa pochodzącą z jednego warzenia, czyli gotowania brzeczki. To także nazwa piwa produkowanego od lat w mieście o tej samej nazwie. Wiadomo, że dawne, rzemieślnicze browary różnią się od dzisiejszego nowoczesnego zakładu, jakim jest browar w Warce. Jednak podstawowe surowce, które są wykorzystywane do produkcji piwa – jak woda, słód, chmiel i drożdże piwowarskie – są takie same. To właśnie z tych składników, w zależności od ich proporcji – można wytworzyć kilkadziesiąt rodzajów piwa. Uczniowie poznali szczegółowo etapy warzenia, dojrzewania i rozlewu piwa, system HACCP, metody kontroli mikrobiologicznej.

IMG_3671
IMG_3666
IMG_3675
IMG_3665
IMG_3657
IMG_3680
IMG_3658
IMG_3677
IMG_3661
IMG_3664
IMG_3662
Previous Next Play Pause

W czasie Dni Otwartych uczestniczyliśmy w warsztatach:

Kolorowy świat makaronów

4
26
32
16
6
9
27
34
19
12
14
24
7
22
33
35
31
30
25
13
18
23
17
21
15
29
20
8
11
1
2
3
Previous Next Play Pause

Herbata herbacie nierówna - ocena aktywności antyoksydacyjnej

12
64
9
65
3
14
5
7
39
61
62
4
11
10
37
60
2
36
8
63
6
38
35
13
1
Previous Next Play Pause

26 listopada 2021 odbył się etap okręgowy XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności.Ze względu na sytuacje epidemiczną etap miał formę testu on-line w aplikacji Testportal.
Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Żywności. Komitet Główny ma siedzibę w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu.
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności organizowana jest dla młodzieży zainteresowanej poszerzaniem i sprawdzeniem swojej wiedzy dotyczącej przebiegu i kontroli jakości procesów technologicznych, wytwarzania różnorodnych produktów spożywczych, a także magazynowania surowców, półproduktów i gotowych wyrobów.

W etapie okręgowym uczestniczyło troje uczniów z klasy 3TZ, o profilu technik technologii żywności: Katarzyna Włosik, Daria Wosztyl, Jan Nogaj.
Dwoje z nich zakwalifikowało się do etapu centralnego olimpiady.

Back to top