CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Technik technologii żywności (z rozszerzeniem o elementy dietetyki) zajmuje się wytwarzaniem różnorodnych produktów spożywczych. Nadzoruje przebieg produkcji na stanowiskach pracy, od przyjęcia surowców do zakładu aż do uzyskania gotowych wyrobów. Do jego zadań należy również kontrola jakości surowców i półproduktów na każdym etapie procesu technologicznego. Istotnym zadaniem technika technologii żywności jest organizowanie i nadzorowanie pracy, aby przebiegała ona zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz systemów zapewnienia jakości zdrowotnej żywności. Technik technologii żywności bierze udział w opracowywaniu receptur, instrukcji technologicznych oraz norm zakładowych dla wyrobu, wdraża je do produkcji, wykonuje także specjalistyczne analizy (fizyczne, chemiczne, mikrobiologiczne) surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w warunkach laboratoryjnych.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA

 • uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowej:
  • SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych
  • SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
 • uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie w.w. kwalifikacji i ukończeniu szkoły
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach

W TRAKCIE ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH NAUCZYSZ SIĘ

 • wytwarzania produktów spożywczych
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych
 • organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym
 • kontrolowania pracy maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności

NAUCZANE JĘZYKI OBCE

język angielski (pierwszy, kontynuacja, 3h/3h/3h/4h/5h),
język niemiecki (drugi, początkujący, 2h/2h/2h/1h/1h)
język zawodowy niemiecki

INNOWACJE

elementy dietetyki w klasie trzeciej

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE
W zawodzie technik technologii żywności preferuje się:

 • wrażliwość estetyczną i smakową
 • dokładność
 • kreatywność – wyobraźnię, zdolności manualne
 • cierpliwość
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność utrzymania porządku i higieny w czasie wykonywania zadań zawodowych
 • zainteresowanie cukiernictwem, żywieniem i gastronomią, a także chemią, biologią, techniką oraz wiadomościami na temat różnych surowców, nowych technologii i maszyn 
 • systematyczność
 • odpowiedzialność
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji 
 • umiejętność przewidywania konsekwencji swoich działań
 • dokładność i podzielność uwagi 
 • stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań
 • umiejętność dostosowywania się do wymogów rynku pracy
 • dążenie do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia umiejętności zawodowych

Kształcenie praktyczne odbywa się w dobrze wyposażonych pracowniach technologicznych i warsztatach szkolnych oraz w różnych zakładach przemysłu spożywczego. Na zajęciach praktycznych obowiązuje ubiór "roboczy" i "służbowy" /określony przez nauczycieli przedmiotów zawodowych i statut szkoły/.
Istnieje również możliwość odbycia 3-tygodniowych praktyk we Włoszech, w Hiszpanii lub Portugalii.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Jako technik technologii żywności absolwent znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego różnych branż np. mięsnej, cukierniczej, piekarskiej, mleczarskiej; w instytucjach zajmujących się badaniem i oceną żywności i laboratoriach analizy żywności; w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż artykułów spożywczych; w firmach zajmujących się przechowaniem i dystrybucją żywności; w zakładach żywienia zbiorowego, w ośrodkach turystyczno-wypoczynkowych; może prowadzić własną działalność gospodarczą w branży spożywczej.

 

Przyszli technolodzy żywności z klas 3Z i 4Z obserwowali proces produkcji piwa w Browarze Warka. Poznali również proces technologiczny wytwarzania soków NFC i koncentratów soków w firmie Gomar sp. z o.o. w Warce.
Była to ciekawa, intensywna lekcja w rzeczywistych warunkach produkcji, konfrontacja teorii z praktyczną obserwacją wytwarzania, kontrolowania i badania żywności.

IMG_4650
IMG_4641
IMG_4680
IMG_4648
IMG_4661
IMG_4651
IMG_4643
IMG_4649
IMG_4681
IMG_4647
IMG_4662

W dniu 28 lutego 2024 roku uczniowie klas 3GbZ, 3ckb, 2ckp uczestniczyli w Targach Expo Sweet w Warszawie. Uczniowie naszej szkoły podziwiali piękne rzeźby i eksponaty wykonane przez mistrzów cukiernictwa. Na targach prezentowane były nowoczesne wyroby piekarskie i cukiernicze oraz surowce, półprodukty, sprzęt, maszyny i urządzenia. Można było również degustować lody, pieczywo i desery.

20240228_133345
20240228_101824
20240228_130256
20240228_130311
20240228_130604
20240228_130428
20240228_120013
20240228_104233
20240228_113340
20240228_104320
20240228_113519
20240228_120115

ZBYSZKO COMPANY S.A. to polska, rodzinna firma założona w 1993 roku. W dwóch zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w Radomiu i Pile, posiada 6 linii produkcyjnych, pozwalających na wytwarzanie produktów z 20% zawartością soku, bez konserwantów i sztucznych barwników. Nowoczesny park maszynowy i zastosowane innowacyjne technologie dają możliwość produkcji 140 tys. butelek 1,5 L na godzinę.

25 października 2023 r. uczniowie klasy piątej o profilu technik technologii żywności pod opieką Pani Jolanty Wardy zapoznali się zasadami funkcjonowania zakładu oraz uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych.

20231025_110633
20231025_105046
20231025_101243
20231025_103429
20231025_104856
20231025_095956
20231025_102538
20231025_110107
20231025_102542
20231025_100018
20231025_110336
20231025_101044
Previous Next Play Pause

W dniu 25.05.2023 odbyła się wycieczka klas czwartych o profilu technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie pod opieką Pani Anny Wachowicz i Pani Katarzyny Kubickiej.
Na uczelni Dni Otwarte zorganizowały wydziały technologii żywności.  Wzięliśmy udział w prezentacji kierunków:

 • Technologia Żywności i Żywienia Człowieka
 • Bezpieczeństwo Żywności
 • Towaroznawstwo i marketing żywności
 • Food Science: Technology and nutrition

Uczestniczyliśmy w warsztatach tematycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich w laboratoriach:

 • Zastosowanie technologii druku 3D w produkcji żywności
 • Wielki świat mikroorganizmów
 • Wykonywanie preparatów drożdży, omówienie znaczenia mikroorganizmów w produkcji żywności
 • Cukier ukryty w żywności. Jak go oznaczyć?
 • Wykonywanie analiz sensorycznych
 • Omówienie jakości i składu czekolady wraz z zapoznaniem z półproduktami i surowcami potrzebnymi do produkcji czekolady, metodami oceny czekolady
 • Posmakuj co wytłoczymy z ziarenka (produkcja olejów)

Dowiedzieliśmy się też jak wygląda życie studenta. Jednym słowem wiedzieć i widzieć jest warto polecamy wszystkim.

fot. K. Kubicka, A. Wachowicz

img_3941
img_3927
20230525_115740_1685105333528_1
20230525_135228_1685105058887
20230525_140555_1685042922286
20230525_115513_1685105426445
img_3948
img_3931
20230525_115743_1685105333119
Previous Next Play Pause

image0 (2)
20230525_115712_1685105333985
20230525_115513_1685105426445
20230525_115743_1685105333119
20230525_140555_1685042922286
20230525_140437_1685042922384
20230525_140842_1685042922121
IMG_3940
20230525_142238_1685042921833
IMG_3941
image1 (2)
IMG_3931
20230525_142410_1685042921397
20230525_141051_1685042921997
20230525_130311_1685105333793
20230525_135228_1685105058887
20230525_130206_1685105059544
20230525_112731_1685101783155
IMG_3937
img_3929
20230525_115740_1685105333528
20230525_112719_1685101783571
20230525_112313_1685101783690
IMG_3927
20230525_115740_1685105333528 (1)
IMG_3948
20230525_120358_1685105425963

Z radością informujemy, że Karolina Rylska z kl. 4 KZ, Aleks Kowalczyk z kl. 4 Zp, Jan Kundys z kl. 4 Zp zostali finalistami Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności.
Cele Olimpiady to podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami produkcji żywności, konfrontacja możliwości i osiągnięć uczniów z różnych szkół. Udział w olimpiadzie jest sprawdzeniem wiedzy i umiejętności nabytych podczas nauki oraz wynikających z rozwoju własnych pasji.

1
2
3
Previous Next Play Pause

W dniu 1 marca 2023 roku odbyła się wycieczka zawodowa na Targi Expo Sweet w Warszawie. Uczestnikami wycieczki byli uczniowie z klas: 3KZ, 3 C, 2 CKB, 1 CKP pod opieką p. M . Morawskiej i p. B. Świąder.
Uczniowie zapoznali się z nowoczesnymi trendami sztuki cukierniczej oraz degustowali prezentowane wyroby lodziarskie i cukiernicze.

20230301_115708
20230301_115632
20230301_115814 (1)
20230301_115826(0)
20230301_120556
20230301_120751
20230301_122446
20230301_120556
20230301_115708
Previous Next Play Pause

20230301_124756
20230301_125220
20230301_124904
20230301_124830 (1)
20230301_125220
20230301_124904
Previous Next Play Pause

Z radością informujemy, że troje uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Żywności. Są to Karolina Rylska z kl. 4KZ oraz Aleks Kowalczyk i Jan Kundys z kl. 4Zp.
Ostatni etap olimpiady odbędzie się w marcu.
Powodzenia!

Back to top