Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Staże zagraniczne we Włoszech, Hiszpanii lub Portugalii
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
Pracodawcy potrzebują pracowników z przygotowaniem zawodowym!
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
MOŻESZ ZDAĆ MATURĘ, ZDOBYĆ DOBRY ZAWÓD, ROZWIJAĆ SWOJE PASJE I ZAINTERESOWANIA
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Previous Next Play Pause

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu

TECHNIKUM - 4 letnie

Technik hotelarstwa [422402]
Technik obsługi turystycznej [422103]
Technik żywienia i usług gastronomicznych [343404]
Technik technologii żywności [314403]
Kelner [513101]

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA - 3 letnia /od 1 września 2017 r. branżowa szkoła I stopnia/

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego [816003]
Piekarz [751204]
Cukiernik [751201]
Wędliniarz [751107]
Kucharz [512001]

Szkoła ogłasza również nabór na kursy kwalifikacyjne
dla młodzieży i dla dorosłych
OBSZAR TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNY (T)

Pobierz kartę zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny

Kod
kwalifikacji
Nazwa kwalifikacji
Symbol
cyfrowy zawodu
Nazwa zawodu,
w którym wyodrębniono daną kwalifikację

TG.02

Produkcja wyrobów spożywczych
z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

816003 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
314403 Technik technologii żywności
314402 Technik przetwórstwa mleczarskiego
TG.03 Produkcja wyrobów piekarskich 751204 Piekarz
314403 Technik technologii żywności
TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych 751201 Cukiernik
314403 Technik technologii żywności
TG.05 Produkcja
przetworów mięsnych i tłuszczowych
751107 Wędliniarz
314403 Technik technologii żywności
TG.07 Sporządzanie
potraw i napojów
512001 Kucharz
343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych
TG.10 Wykonywanie usług kelnerskich 513101 Kelner
TG.11 Organizacja usług gastronomicznych 513101 Kelner
TG.12 Planowanie
i realizacja usług
w recepcji
422402 Technik hotelarstwa
TG.13 Obsługa gości
w obiekcie świadczącym
usługi hotelarskie
422402 Technik hotelarstwa
TG.14 Planowanie
i realizacja imprez
i usług turystycznych
422103 Technik obsługi turystycznej
TG.15 Prowadzenie informacji turystycznej
oraz sprzedaż usług turystycznych
422103 Technik obsługi turystycznej
TG.16 Organizacja żywienia
i usług gastronomicznych
343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych
TG.17 Organizacja
i nadzorowanie
produkcji wyrobów spożywczych
314403 Technik technologii żywności
TG.18 Organizacja
i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich
314402 Technik przetwórstwa mleczarskiego
 

NAUKA W TECHNIKUM I W SZKOLE BRANŻOWEJ umożliwia rozwijanie KOMPETENCJI /wiedzy, umiejętności i postaw/ OSOBISTYCH (dążenie do rezultatów, elastyczność myślenia, gotowość uczenia się, kreatywność, myślenie analityczne, organizacja pracy własnej, otwartość na zmiany, podejmowanie decyzji, radzenie sobie z niejednoznacznością, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie problemów, samodzielność, sumienność, zarządzanie czasem) i SPOŁECZNYCH (autoprezentacja, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, identyfikacja z firmą, komunikatywność, kultura osobista, negocjowanie, obsługa klienta, obycie międzykulturowe, orientacja na klienta, procedury – znajomość i stosowanie, proces sprzedaży, prowadzenie prezentacji, relacje z klientami, relacje z przełożonymi, współpraca w zespole, współpraca wewnątrzfirmowa, wywieranie wpływu).

NASZA SZKOŁA PRZYGOTUJE CIĘ DO ŻYCIA, PRACY I DALSZEGO KSZTAŁCENIA

Absolwenci naszej szkoły nie mają problemów z uzyskaniem pracy w zawodzie, który daje satysfakcję i możliwość rozwoju.
Są poszukiwani w kraju, otwarte są dla nich także rynki zagraniczne.

TECHNIK HOTELARSTWA
Technik hotelarstwa świadczy usługi kompleksowej obsługi gości w obiekcie hotelowym. Planuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie; ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich, sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową; współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie oraz zbiera opinie o preferencjach klientów, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski. Udziela informacji turystycznej. Sporządza dokumentację rozliczeniową i rezerwacyjną. Utrzymuje porządek w obiekcie hotelowym. Wykonuje prace biurowe.


Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące /w tym dwa języki obce/ oraz zawodowe teoretyczne i praktyczne:

 • język obcy zawodowy,
 • podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego,
 • podstawy pracy w hotelarstwie,
 • działalność recepcji,
 • organizacja usług hotelarskich,
 • organizacja obsługi gastronomicznej w hotelarstwie,
 • pracownia hotelarska,
 • pracownia obsługi konsumenta,
 • obsługa informatyczna w hotelarstwie,
 • praktyka zawodowa (w kl. 2 - 5h/tydz., w kl. 3 - 4 tygodnie).

Dobre przygotowanie zawodowe oraz uzyskanie świadectwa maturalnego pozwolą absolwentom na zdobycie konkretnego, atrakcyjnego zawodu i na kontynuowanie nauki na studiach wyższych lub kursach kwalifikacyjnych.

Aby uzyskać tytuł zawodowy - technik hotelarstwa - uczeń musi potwierdzić umiejętności z zakresu dwóch kwalifikacji: planowanie i realizacja usług w recepcji, obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie oraz uzyskać także średnie wykształcenie. Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach szkolnych oraz obiektach świadczących usługi hotelarskie.
Istnieje również możliwość odbycia 3-tygodniowych praktyk we Włoszech w Hiszpanii lub Portugalii.

Szansę na zatrudnienie zwiększa:

 • Dobra znajomość języków obcych branżowych w stopniu komunikatywnym
 • Doświadczenie w branży
 • Pełna Dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, lojalność
 • Miła aparycja, wysoka kultura osobista
 • Odbycie szkoleń branżowych w zakresie np. organizacji pracy w hotelu ,obsługi kasy fiskalnej, obsługi baru
 • Znajomość systemów rezerwacyjnych typu MerlinX
 • Odbycie szkoleń z zakresu skutecznej komunikacji, prowadzenia negocjacji, łagodzenia konfliktów

Informacji na temat dodatkowych uprawnień, szkoleń i certyfikatów szukaj na następujących portalach internetowych eskk.pl, akademia-hotelarza.pl, e-hotelarz.pl, vccsystem.eu

INNOWACJA „Świat bez barier” – język migowy w usługach turystycznych i hotelarskich
Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia z zakresu komunikacji niewerbalnej, gramatyki twarzy, savoir-vivre wobec głuchych, sposobów nawiązania kontaktu, znaków daktylograficznych, polskiego alfabetu palcowego, znaków ideograficznych oraz znaków związanych z zawodem. Celem innowacji jest kształcenie umiejętności zgodnych z potrzebami rynku pracy, rozwijanie specyficznych kompetencji komunikacyjnych potrzebnych w środowisku pracy, uwrażliwienie na problemy osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły.

Uczniowie korzystają z autorskich skryptów, prezentacji oraz filmów dydaktycznych. Zaplanowane są także ćwiczenia praktyczne z grupą wolontariuszy z Polskiego Związku Głuchych oraz ze SOSW dla dzieci głuchych i niedosłyszących w Radomiu.

Możliwości zatrudnienia:

Możesz pracować zarówno w kraju jak i zagranicą. Typowymi miejscami pracy technika hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak: hotele, motele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, uzdrowiska, zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne i inne, a także współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza i inne.
Masz możliwość prowadzenia własnej działalności hotelarskiej lub agroturystycznej.

folder reklamowy [pdf]

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Technik obsługi turystycznej organizuje działalność turystyczną, imprezy i usługi turystyczno-rekreacyjne, obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, prowadzi informację turystyczną, stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, posługuje się językiem obcym podczas organizacji i realizacji imprez turystycznych, organizuje prace zespołu i współpracuje z organizatorami ruchu turystycznego. Sporządza dokumentację rozliczeniową i rezerwacyjną. Wykonuje prace biurowe. Realizuje zadania w systemach rezerwacyjnych, prowadzi także działania marketingowe na rzecz turystyki.
Dba o jakość świadczonych usług i zadowolenie klienta.

Kierunek dla kochających turystykę, podróże, piękno świata i naturę.


Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące/w tym dwa języki obce/ oraz zawodowe teoretyczne i praktyczne:

 • język obcy zawodowy,
 • podstawy działalności przedsiębiorstwa turystycznego,
 • podstawy turystyki,
 • planowanie i organizacja imprez turystycznych,
 • marketing usług turystycznych,
 • geografia turystyczna,
 • informacja turystyczna i sprzedaż usług,
 • pracownia informacji turystycznej,
 • pracownia turystyki,
 • obsługa informatyczna w turystyce,
 • praktyka zawodowa (w kl. II - 5h/tydz., w kl. III - 4 tygodnie).

Dobre przygotowanie zawodowe oraz uzyskanie świadectwa maturalnego pozwoli absolwentom na zdobycie konkretnego, atrakcyjnego zawodu i na kontynuowanie nauki na studiach wyższych lub kursach kwalifikacyjnych.

Aby uzyskać tytuł zawodowy - technik obsługi turystycznej - uczeń musi potwierdzić umiejętności z zakresu dwóch kwalifikacji: planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych, prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych, a także uzyskać średnie wykształcenie.

Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach szkolnych, biurach podróży, punktach informacji turystycznej oraz innych podmiotach świadczących usługi turystyczne.
Istnieje również możliwość odbycia 3-tygodniowych praktyk we Włoszech, Portugalii lub w Hiszpanii.

INNOWACJA „Świat bez barier” – język migowy w usługach turystycznych i hotelarskich
Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia z zakresu komunikacji niewerbalnej, gramatyki twarzy, savoir-vivre wobec głuchych, sposobów nawiązania kontaktu, znaków daktylograficznych, polskiego alfabetu palcowego, znaków ideograficznych oraz znaków związanych z zawodem. Celem innowacji jest kształcenie umiejętności zgodnych z potrzebami rynku pracy, rozwijanie specyficznych kompetencji komunikacyjnych potrzebnych w środowisku pracy, uwrażliwienie na problemy osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły.

Uczniowie korzystają z autorskich skryptów, prezentacji oraz filmów dydaktycznych. Zaplanowane są także ćwiczenia praktyczne z grupą wolontariuszy z Polskiego Związku Głuchych oraz ze SOSW dla dzieci głuchych i niedosłyszących w Radomiu.

Możliwości zatrudnienia:

Możesz pracować zarówno w kraju jak i zagranicą jako pracownik biura podróży, izby turystyki lub punktu informacji turystycznej, organizator wyjazdów turystycznych, kierownik wycieczek, sprzedawca produktów turystycznych, przewodnik turystyczny, stewardessa/steward. Możesz pracować także w hotelach, agroturystyce, klubach, stowarzyszeniach i innych organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki.

folder reklamowy [pdf]

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

Technik technologii żywności (z rozszerzeniem o elementy dietetyki) zajmuje się wytwarzaniem różnorodnych produktów spożywczych. Nadzoruje przebieg produkcji na stanowiskach pracy, od przyjęcia surowców do zakładu aż do uzyskania gotowych wyrobów. Do jego zadań należy również kontrola jakości surowców i półproduktów na każdym etapie procesu technologicznego. Istotnym zadaniem technika technologii żywności jest organizowanie i nadzorowanie pracy, aby przebiegała ona zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz systemów zapewnienia jakości zdrowotnej żywności. Technik technologii żywności bierze udział w opracowywaniu receptur, instrukcji technologicznych oraz norm zakładowych dla wyrobu, wdraża je do produkcji, wykonuje także specjalistyczne analizy (fizyczne, chemiczne, mikrobiologiczne) surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w warunkach laboratoryjnych.


Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące w tym dwa języki obce oraz zawodowe teoretyczne i praktyczne:

 • język obcy zawodowy,
 • odstawy działalności przedsiębiorstwa spożywczego,
 • technologie produkcji cukierniczej,
 • podstawy technologii żywności,
 • technika w produkcji cukierniczej,
 • analiza żywności,
 • obsługa informatyczna w przemyśle spożywczym,
 • pracownia analizy żywności,
 • organizacja produkcji wyrobów spożywczych,
 • pracownia cukiernicza,
 • praktyka zawodowa (w kl. 3 - 4 tygodnie, w kl. 4 - /w I semestrze/ 8h/tydz.).

Kształcenie praktyczne odbywa się w dobrze wyposażonych pracowniach technologicznych i warsztatach szkolnych oraz w różnych zakładach przemysłu spożywczego. Istnieje również możliwość odbycia 3-tygodniowych praktyk we Włoszech, Portugalii lub w Hiszpanii. Dobre przygotowanie zawodowe oraz uzyskanie świadectwa maturalnego pozwoli absolwentom na zdobycie konkretnego, atrakcyjnego zawodu i na kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

Aby uzyskać tytuł zawodowy - technik technologii żywności - uczeń musi potwierdzić umiejętności z zakresu dwóch kwalifikacji: produkcja wyrobów cukierniczych, organizowanie i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz uzyskać średnie wykształcenie.

Od roku szkolnego 2017/2018 w klasach o profilu technik technologii żywności realizowany jest program nauczania zakładający zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności z zakresu dietetyki, zasad żywienia człowieka, analityki i bezpieczeństwa żywności.

INNOWACJA „Niech żywność będzie lekiem, a lek żywnością”
Uczniowie w trakcie realizacji innowacji zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu prawidłowego żywienia człowieka, składników pokarmowych, układania jadłospisów i stosowania diet w różnych stanach fizjologicznych i chorobowych.
Komplementarnym uzupełnieniem będą wiadomości z towaroznawstwa i technologii produkcji żywności, czyli zakresu podstawy programowej dla zawodu.
Wiedza ta rozszerzy kompetencje zawodowe absolwentów - potencjalnych pracowników przemysłu spożywczego mających wpływ na produkcję różnych produktów żywnościowych, szczególnie w mniejszych zakładach produkcyjnych.
Dzięki rozbudzeniu zainteresowań związanych z dietetyką uczniowie będą mogli kontynuować naukę na kierunkach związanych z dietetyką i żywieniem człowieka.

Możliwości zatrudnienia:

Jako technik technologii żywności absolwent znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego różnych branż np. mięsnej, cukierniczej, piekarskiej, mleczarskiej; w instytucjach zajmujących się badaniem i oceną żywności i laboratoriach analizy żywności; w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż artykułów spożywczych; w firmach zajmujących się przechowaniem i dystrybucją żywności; w zakładach żywienia zbiorowego, w ośrodkach turystyczno-wypoczynkowych; może prowadzić własną działalność gospodarczą w branży spożywczej.

folder reklamowy [pdf]

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Technik żywienia i usług gastronomicznych planuje produkcję i ustala asortyment potraw, dokonuje oceny jakości surowców i półproduktów, potraw i napojów, w tym nadzoruje proces produkcji, przebieg procesów technologicznych zgodnie z normami, obowiązującymi recepturami i wymogami sanitarno-higienicznymi. Prowadzi dokumentację dotyczącą rozliczeń produkcji gastronomicznej, obsługuje nowoczesne maszyny i urządzenia gastronomiczne, organizuje i nadzoruje obsługę konsumentów, pracę magazynu oraz organizuje i nadzoruje proces produkcyjny. Zdobyta wiedza i umiejętności stanowią podstawę prowadzenia z sukcesem własnego zakładu gastronomicznego.


Program nauczania obejmuje
przedmioty ogólnokształcące /w tym dwa języki obce/ oraz zawodowe teoretyczne i praktyczne:

 • język obcy zawodowy,
 • podstawy działalności przedsiębiorstwa gastronomicznego,
 • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
 • podstawy żywienia człowieka,
 • planowanie i organizacja żywienia,
 • wyposażenie techniczne i bezpieczeństwo pracy,
 • obsługa konsumenta,
 • pracownia gastronomiczna,
 • pracownia obsługi konsumenta,
 • obsługa informatyczna w gastronomii,
 • zajęcia praktyczne (w kl. 3 - 6h/tydz., w kl. 4 - /w I semestrze/ - 3h/tydz.),
 • praktyka zawodowa (w kl. 3 - 4 tygodnie).

Dobre przygotowanie zawodowe oraz uzyskanie świadectwa maturalnego pozwoli absolwentom na zdobycie konkretnego, atrakcyjnego zawodu i na kontynuowanie nauki na studiach wyższych lub kursach kwalifikacyjnych.

Aby uzyskać tytuł zawodowy - technik żywienia i usług gastronomicznych - uczeń musi potwierdzić umiejętności z zakresu dwóch kwalifikacji: sporządzanie potraw i napojów, organizacja żywienia i usług gastronomicznych oraz uzyskać średnie wykształcenie.

Kształcenie praktyczne odbywa się w dobrze wyposażonych pracowniach technologicznych i warsztatach szkolnych oraz u pracodawców branży gastronomicznej.
Istnieje również możliwość odbycia 3-tygodniowych praktyk we Włoszech, Portugalii lub w Hiszpanii.

Możliwości zatrudnienia:

Absolwenci szkoły w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych mogą podejmować pracę w: restauracjach, hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, na statkach, firmach cateringowych, firmach produkujących dania mrożone, punktach fast food, slow food w kraju i za granicą; zakładach zbiorowego żywienia; własnej firmie gastronomicznej; gospodarstwach agroturystycznych, prowadzić kursy gastronomiczne czy blog kulinarny.

folder reklamowy [pdf]

KELNER

Praca kelnera polega na profesjonalnej obsłudze konsumentów - gości lokalu gastronomicznego - od ich wejścia do opuszczenia go.
Zakres pracy kelnera to m.in. powitanie gości, pomoc w wyborze stolika, przedstawienie menu i udzielenie stosownych informacji odnośnie potraw i napojów będących w karcie, przyjęcie zamówienia i jego realizacja zgodnie ze standardami obsługi konsumenta.
W swojej pracy kelner stosuje różne metody obsługi np. serwis angielski, francuski, niemiecki, rosyjski. Jego profesjonalizm, przyjazne nastawienie do ludzi, życzliwość i wyrozumiałość przyczyniają się do częstego korzystania gości z usług gastronomicznych.


Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące/w tym dwa języki obce/ oraz zawodowe teoretyczne i praktyczne:

 • język obcy zawodowy,
 • podstawy działalności przedsiębiorstwa gastronomicznego,
 • obsługa konsumenta,
 • zasady żywienia,
 • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
 • usługi gastronomiczne,
 • pracownia gastronomiczna,
 • pracownia obsługi konsumenta,
 • pracownia usług gastronomicznych,
 • obsługa informatyczna w gastronomii,
 • praktyka zawodowa (w kl. 2 - 5h/tydz., w kl. 3 - 4 tygodnie).

Dobre przygotowanie zawodowe oraz uzyskanie świadectwa maturalnego pozwoli absolwentom na zdobycie konkretnego, atrakcyjnego zawodu i na kontynuowanie nauki na studiach wyższych lub kursach kwalifikacyjnych.

Aby uzyskać tytuł zawodowy - kelner - uczeń musi potwierdzić umiejętności z zakresu dwóch kwalifikacji: wykonywanie usług kelnerskich, organizacja usług gastronomicznych i uzyskać średnie wykształcenie.

Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach szkolnych oraz obiektach świadczących usługi gastronomiczne.
Istnieje również możliwość odbycia 3-tygodniowych praktyk we Włoszech, Portugalii lub w Hiszpanii.

Możliwości zatrudnienia:

Typowymi miejscami pracy kelnera są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze prowadzące działalność gastronomiczną, przede wszystkim, restauracje, kawiarnie, pensjonaty, domy wczasowe, zakłady gastronomiczne prowadzone przez hotele.
Kelner może być również zatrudniony na statkach i promach. Ponadto może prowadzić własną działalność gospodarczą na rzecz zakładów gastronomicznych i indywidualnych zleceniodawców.

folder reklamowy [pdf]

PIEKARZ

Podstawowym zadaniem piekarza jest wyprodukowanie pieczywa o jakości oczekiwanej przez konsumenta oraz wysokich walorach zdrowotnych. Do jego zadań zawodowych należy: przygotowanie ciast zgodnie z recepturą, dzielenie i kształtowanie kęsów ciasta, ich rozrost i wypiek. Praca piekarza wiąże się także z obsługą maszyn, urządzeń, pieców oraz aparatury kontrolno-pomiarowej. Piekarz powinien też umieć dokonać oceny organoleptycznej polegającej na ocenie surowców, a następnie wszystkich faz fermentacji ciasta i gotowego pieczywa. Wśród zadań zawodowych znajduje się także produkcją galanterii piekarskiej: rogali, chałek, plecionek oraz wyrobów okolicznościowych z dekoracjami na specjalne okazje. Piekarz prowadzi również dokumentację produkcyjną i rozliczenia surowców.


Celem edukacji w zasadniczej szkole zawodowej jest przygotowanie się do uzyskania kwalifikacji zawodowej - Produkcja wyrobów piekarskich. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz zawodowe teoretyczne i praktyczne:

 • język obcy zawodowy,
 • technika w produkcji piekarskiej,
 • technologie produkcji piekarskiej,
 • podstawy działalności przedsiębiorstwa spożywczego,
 • zajęcia praktyczne (w kl. 1 – 5h/tydz., w kl. 2 - 10 h/tydz., w kl. 3 – 15 h/tydz.).

Szkoła organizuje zajęcia praktyczne, które odbywają się w najbardziej znanych i cenionych piekarniach w Radomiu i jego okolicach. Uczniowie mogą również sami znaleźć miejsce odbywania zajęć praktycznych /należy zgłosić to przed rozpoczęciem roku szkolnego/.

Kształcenie w zawodzie piekarz od 1 września 2017 r. odbywać się będzie w 3-letniej branżowej szkole I stopnia dla absolwentów gimnazjów i umożliwi zdobycie zawodu piekarza po potwierdzeniu kwalifikacji przed OKE oraz wykształcenia zasadniczego branżowego.
Absolwent 3-letniej branżowej szkoły I stopnia będzie mógł kontynuować naukę w szkole II stopnia i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, a także przystąpić do matury i otrzymać świadectwo dojrzałości.
Absolwent branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będzie mógł kontynuować naukę na studiach wyższych.

Możliwości zatrudnienia:

Możesz pracować zarówno w kraju, jak i za granicą (obecnie jest największe zapotrzebowanie na piekarzy z umiejętnościami tradycyjnego wypieku pieczywa) w piekarniach, w halach produkcyjnych, magazynach wyrobów gotowych, w restauracjach, na statkach pasażerskich, w domach wczasowych i sanatoriach, w centrach biznesowych i domach wczasowych, w handlu surowcami, maszynami i wyrobami gotowymi.
Masz możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej, np. otwierając indywidualną działalność gospodarczą jako osoba fizyczna lub zakładając spółkę cywilną, spółkę prawa handlowego, prowadząc działalność piekarską, usługową, handlową.  

WĘDLINIARZ

Wędliniarz przeprowadza rozbiór i obróbkę tusz, zajmuje się przerabianiem mięsa na wędliny i wyroby wędliniarskie zgodnie z recepturami. Prowadzi procesy technologiczne związane z mechaniczną lub ręczną obróbką tusz. Ocenia przydatność tusz. Wykrawa, klasyfikuje, przecina i segreguje tusze. Obsługuje urządzenia do produkcji i kontroli jakości. Magazynuje i przygotowuje wyroby wędliniarskie do dystrybucji. Prowadzi dokumentację produkcyjną i magazynową przetworów mięsnych i tłuszczowych. Dba o stan sanitarny maszyn, urządzeń, pomieszczeń produkcyjnych.


Celem edukacji w zasadniczej szkole zawodowej jest przygotowanie się do uzyskania kwalifikacji zawodowej - Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz zawodowe teoretyczne i praktyczne:

 • język obcy zawodowy,
 • technika w produkcji wędliniarskiej,
 • technologie produkcji wędliniarskiej,
 • podstawy działalności przedsiębiorstwa spożywczego,
 • zajęcia praktyczne (w kl.1 – 5h/tydz., w kl. 2 - 10 h/tydz., w kl.3 – 15 h/tydz.).

Szkoła zorganizuje zajęcia praktyczne, które będą odbywały się w znanych i cenionych zakładach masarskich w Radomiu i jego okolicach. Uczniowie mogą również sami znaleźć miejsce odbywania zajęć praktycznych /należy zgłosić to przed rozpoczęciem roku szkolnego/. Na zajęciach obowiązuje ubiór roboczy (fartuch ochronny lub zapaska; czepek, chustka lub furażerka przykrywająca włosy; buty na płaskim obcasie zakryte).
Istnieje również możliwość odbycia 3-tygodniowych praktyk we Włoszech lub w Hiszpanii.

Kształcenie w zawodzie wędliniarz od 1 września 2017 r. odbywać się będzie w 3-letniej branżowej szkole I stopnia dla absolwentów gimnazjów i umożliwi zdobycie zawodu wędliniarza po potwierdzeniu kwalifikacji przed OKE oraz wykształcenia zasadniczego branżowego.
Absolwent 3-letniej branżowej szkoły I stopnia będzie mógł kontynuować naukę w szkole II stopnia i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, a także przystąpić do matury i otrzymać świadectwo dojrzałości.
Absolwent branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będzie mógł kontynuować naukę na studiach wyższych.

Możliwości zatrudnienia:

Możesz pracować w kraju i za granicą w przemyśle przetwórstwa mięsnego, w branży handlowej i turystycznej; w hotelach, restauracjach, firmach cateringowych, domach wczasowych, centrach biznesowych, w restauracjach tradycyjnych i regionalnych; w handlu surowcami przemysłu spożywczego.
Masz możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej, np. otwierając zakład produkujący wędliny tradycyjne i regionalne.  

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego obsługuje i nadzoruje prace urządzeń i maszyn produkcyjnych w przemyśle spożywczym. Dobiera surowce do produkcji wyrobów spożywczych. Obsługuje maszyny i urządzenia produkcyjne. Prowadzi procesy produkcyjne wyrobów spożywczych. Dokonuje oceny organoleptycznej półproduktów i gotowych produktów spożywczych

 

Celem edukacji w zasadniczej szkole zawodowej jest przygotowanie się do uzyskania kwalifikacji zawodowej - Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz zawodowe teoretyczne i praktyczne:

 • język obcy zawodowy,
 • technika w produkcji spożywczej,
 • technologie produkcji spożywczej,
 • podstawy działalności przedsiębiorstwa spożywczego,
 • zajęcia praktyczne (w kl.1 – 5h/tydz., w kl. 2 - 10 h/tydz., w kl.3 – 15 h/tydz.).

Szkoła zorganizuje zajęcia praktyczne, które będą odbywały się w Zakładzie Masarskim Krawczyk lub innych zakładach przetwórstwa spożywczego w Radomiu i jego okolicach. Uczniowie mogą również sami znaleźć miejsce odbywania zajęć praktycznych /należy zgłosić to przed rozpoczęciem roku szkolnego/. Na zajęciach obowiązuje ubiór roboczy (fartuch ochronny lub zapaska; czepek, chustka lub furażerka przykrywająca włosy; buty na płaskim obcasie zakryte).

Kształcenie w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego od 1 września 2017 r. odbywać się będzie w 3-letniej branżowej szkole I stopnia dla absolwentów gimnazjów i umożliwi zdobycie zawodu operatora maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego po potwierdzeniu kwalifikacji przed OKE oraz wykształcenia zasadniczego branżowego. 
Absolwent 3-letniej branżowej szkoły I stopnia będzie mógł kontynuować naukę w szkole II stopnia i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, a także przystąpić do matury i otrzymać świadectwo dojrzałości. 
Absolwent branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będzie mógł kontynuować naukę na studiach wyższych.

Możliwości zatrudnienia:

Możesz pracować zarówno w kraju, jak i za granicą. Nowe techniki i technologie produkcji wkraczają do wszystkich zakładów przetwórstwa spożywczego. Przetwórstwo spożywcze jest jedną z gałęzi gospodarki w naszym kraju, w której coraz większą rolę odgrywa mechanizacja i automatyzacja produkcji. Jako operator możesz znaleźć pracę w przemyśle spożywczym na stanowiskach pracy związanych z obsługą maszyn i urządzeń we wszystkich etapach procesu technologicznego.
Możesz obsługiwać i nadzorować maszyny: do przetwórstwa i konserwacji mięsa i produktów mięsnych, w browarach i wytwórniach napojów, do przetwórstwa owoców i warzyw, do wytwarzania artykułów mleczarskich, do wytwarzania produktów przemiału zbóż, do produkcji wyrobów piekarniczych, do produkcji wyrobów cukierniczych, we wszystkich zakładach produkujących środki i artykuły żywnościowe oraz artykuły pokrewne, przeznaczone do konsumpcji przez ludzi i zwierzęta.
Masz także możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.  

KUCHARZ

Kucharz sporządza różnego rodzaju potrawy, ciasta, napoje i desery z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń w zakładach gastronomicznych oraz przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych. Pobiera surowce i półprodukty do produkcji kulinarnych. Zabezpiecza przed zepsuciem surowce, półprodukty i gotowe wyroby. Wykonuje obróbkę wstępną produktów (ręczną, mechaniczną, termiczną). Wykonuje gastronomiczny rozbiór mięsa. Wykonuje różnymi technikami i metodami - zgodnie z normami surowcowymi - różne asortymenty potraw. Wykańcza, porcjuje, dekoruje i wydaje wyroby kulinarne. Sporządza potrawy dla różnych diet. Przygotowuje potrawy, napoje i desery podczas przyjęć okolicznościowych.


Celem edukacji w zasadniczej szkole zawodowej jest przygotowanie się do uzyskania kwalifikacji zawodowych - Sporządzanie potraw i napojów. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz zawodowe teoretyczne i praktyczne:

 • język obcy zawodowy,
 • przedsiębiorstwo gastronomiczne,
 • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
 • wyposażenie techniczne,
 • podstawy żywienia,
 • zajęcia praktyczne (w kl. 2 - 6 h/tydz., w kl. 3 – 12 h/tydz.),
 • pracownia gastronomiczna (w kl. 1 – 5h/tydz., w kl. 2 - 3 h/tydz., w kl. 3 – 4 h/tydz.).

Szkoła organizuje zajęcia praktyczne, które odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach technologicznych i warsztatach szkolnych oraz u prywatnych pracodawców. Uczniowie mogą również sami znaleźć miejsce odbywania zajęć praktycznych /należy zgłosić to przed rozpoczęciem roku szkolnego/. Na zajęciach obowiązuje ubiór roboczy (fartuch ochronny lub zapaska; czepek, chustka lub furażerka przykrywająca włosy; buty na płaskim obcasie zakryte).
Istnieje również możliwość odbycia 3-tygodniowych praktyk we Włoszech lub w Hiszpanii.

Kształcenie w zawodzie kucharz od 1 września 2017 r. odbywać się będzie w 3-letniej branżowej szkole I stopnia dla absolwentów gimnazjów i umożliwi zdobycie zawodu kucharza po potwierdzeniu kwalifikacji przed OKE oraz wykształcenia zasadniczego branżowego.
Absolwent 3-letniej branżowej szkoły I stopnia będzie mógł kontynuować naukę w szkole II stopnia i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, a także przystąpić do matury i otrzymać świadectwo dojrzałości. Absolwent branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będzie mógł kontynuować naukę na studiach wyższych.

W zawodzie kucharz preferuje się:

 • dużą wrażliwość estetyczną i smakową
 • dobry węch i wyczucie smaku
 • zainteresowanie sztuką kulinarną
 • dyscyplinę
 • kreatywność

Możliwości zatrudnienia:

Możesz pracować w kraju i za granicą w restauracjach, hotelach, na statkach, w firmach cateringowych, firmach produkujących dania mrożone, punktach fast food, slow food.
Masz możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej, możesz np. otworzyć pizzerię, restaurację, firmę cateringową, firmę prowadzącą kursy gastronomiczne, może też prowadzić blog kulinarny.    

CUKIERNIK

Cukiernik zajmuje się produkowaniem wyrobów cukierniczych (wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych), ich dekorowaniem, magazynowaniem i przygotowaniem do dystrybucji. Obsługuje i reguluje urządzenia do wytwarzania wyrobów cukierniczych. Ocenia przydatność surowców i wyrobów cukierniczych. Miesza surowce zgodnie z recepturami. Przygotowuje nadzienia. Prowadzi dokumentację produkcyjną i rozliczenia surowców.

 


Celem edukacji w zasadniczej szkole zawodowej jest przygotowanie się do uzyskania kwalifikacji zawodowych - Produkcja wyrobów cukierniczych. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz zawodowe teoretyczne i praktyczne:

 • język obcy zawodowy,
 • technika w produkcji cukierniczej,
 • technologie produkcji cukierniczej,
 • podstawy działalności przedsiębiorstwa spożywczego,
 • zajęcia praktyczne (w kl.1 – 5h/tydz., w kl. 2 - 10 h/tydz., w kl.3 – 15 h/tydz.).

Zajęcia praktyczne uczniowie mogą odbywać w dobrze wyposażonych pracowniach cukierniczych w szkole oraz w najbardziej znanych i cenionych cukierniach w Radomiu. Uczniowie mogą również sami znaleźć miejsce odbywania zajęć praktycznych /należy zgłosić to przed rozpoczęciem roku szkolnego/. Na zajęciach obowiązuje ubiór roboczy (fartuch ochronny lub zapaska; czepek, chustka lub furażerka przykrywająca włosy; buty na płaskim obcasie zakryte).
Istnieje również możliwość odbycia 3-tygodniowych praktyk we Włoszech lub w Hiszpanii.

Kształcenie w zawodzie cukiernik od 1 września 2017 r. odbywać się będzie w 3-letniej branżowej szkole I stopnia dla absolwentów gimnazjów i umożliwi zdobycie zawodu cukiernika po potwierdzeniu kwalifikacji przed OKE oraz wykształcenia zasadniczego branżowego.
Absolwent 3-letniej branżowej szkoły I stopnia będzie mógł kontynuować naukę w szkole II stopnia i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, a także przystąpić do matury i otrzymać świadectwo dojrzałości.
Absolwent branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będzie mógł kontynuować naukę na studiach wyższych.

Możliwości zatrudnienia:

Możesz pracować zarówno w kraju i za granicą /zawód cukiernika poszukiwany jest na całym świecie, obecnie największe zapotrzebowanie obserwuje się wśród cukierników z umiejętnościami tradycyjnego wypieku i nowoczesnych tendencji) w cukierniach, ciastkarniach, kawiarniach, na halach produkcyjnych, magazynów wyrobów gotowych, w branży hotelarskiej, restauracjach, pensjonatach, domach weselnych.
Masz możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej, np. otwierając indywidualną działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, spółkę cywilną, lub spółkę prawa handlowego, prowadząc działalność usługową, handlową, chałupniczą, np. związaną z produkcją i sprzedażą wyrobów cukierniczych (cukiernia i sklep), przygotowaniem wypieków na zlecenie – na przyjęcia lub na indywidualne zamówienia okolicznościowe, a także półproduktów cukierniczych lub dekoracji do wyrobów cukierniczych na zlecenie innych firm.

Innowacja programowo-metodyczno-organizacyjna realizowana w naszej szkole od 2014 r. jako dodatkowy przedmiot dla klas trzecich o profilu technik obsługi turystycznej i technik hotelarstwa w ilości jednej godziny tygodniowo.
Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia z zakresu komunikacji niewerbalnej, gramatyki twarzy, savoir-vivre wobec głuchych, sposobów nawiązania kontaktu, znaków daktylograficznych, polskiego alfabetu palcowego, znaków ideograficznych oraz znaków związanych z zawodem. Celem innowacji jest kształcenie umiejętności zgodnych z potrzebami rynku pracy, rozwijanie specyficznych kompetencji komunikacyjnych potrzebnych w środowisku pracy, uwrażliwienie na problemy osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły. Uczniowie korzystają z autorskich skryptów, prezentacji oraz filmów dydaktycznych. Zaplanowane są także ćwiczenia praktyczne z grupą wolontariuszy z Polskiego Związku Głuchych oraz ze SOSW dla dzieci głuchych i niedosłyszących w Radomiu.
Chcielibyśmy, aby „miganie” stało się równie powszechne, co nauka języków obcych.

Back to top