Praktyczna nauka zawodu odbywa się w pracowniach:

 • technologiczno-żywieniowych,
 • technologii gastronomicznej z obsługą konsumenta,
 • hotelarskiej,
 • produkcji i techniki cukierniczej.

Do dyspozycji uczniów oferujemy także:

 • nowoczesną pracownię matematyczną z tablicą interaktywną z dostępem do Internetu wyposażoną w różnorodne pomoce dydaktyczne,
 • pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu,
 • ekonomiczną i techniki biurowej,
 • Centrum Informacji Multimedialnej,
 • gabinety językowe i pracownie przedmiotowe,
 • sale gimnastyczne, siłownię i boisko.
Pracownie technologiczno-żywieniowe wyposażone są w:
 • maszyny, urządzenia i naczynia do przygotowywania potraw,
 • próbki surowców, półproduktów, przypraw i wyrobów gotowych,
 • zastawę i bieliznę stołową,
 • modele, atrapy i przekroje maszyn i urządzeń stosowanych w procesach technologicznych, procesach pomocniczych oraz w kontroli produkcji,
 • instrukcje obsługi i dokumentację techniczną maszyn i urządzeń.

W ramach szkolenia pracownie prowadzą działalność produkcyjną w zakresie:

 • przygotowania i wydawania posiłków obiadowych dla uczniów i konsumentów,
 • przygotowania i obsługi przyjęć okolicznościowych oraz bankietów na zamówienie,
 • wyrobu produktów garmażeryjnych,
 • organizacji wyżywienia i zakwaterowania dla gości zagranicznych goszczących w naszej szkole.

W pracowni technologii gastronomicznej z obsługą konsumenta uczniowie poznają tajniki:

 • właściwej obsługi gościa,
 • przyjmowania i rejestrowania zamówienie,
 • projektowania, aranżacji sal i pomieszczeń konsumpcyjnych,
 • oceny jakości, dekoracji i estetyki podawanych potraw.


Organizacja zajęć obsługi konsumenta odbywa się z możliwością serwowania potraw przygotowanych przez uczniów na zajęciach praktycznych.

W pracowni produkcji cukierniczej uczniowie zajmują się:

 • wypiekiem ciast i ciastek o różnych gramaturach i kształtach,
  przekładanych nadzieniami oraz różnego rodzaju polewami i kuwerturą,
 • dobieraniem surowców do produkcji określonego wyrobu cukierniczego,
 • dobieraniem, eksploatacją i konserwacją narzędzi i maszyn stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych.

W roku 2006/2007 szkoła uczestniczyła w projekcie "Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych - cz. II" współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego i otrzymała sprzęt technodydaktyczny (3 miksery planetarne 10 litrowe, 3 miksery planetarne 5 litrowe, 2 piece cukiernicze, wagę) przeznaczony do egzaminów zawodowych (zawód nr 2 - Cukiernik).

Pracownia hotelarska
posiada część recepcyjną i cztery jednostki mieszkalne z dwiema łazienkami.
Część recepcyjna wyposażona jest w ladę recepcyjną, dwa stanowiska komputerowe, aparaty telefoniczne, sprzęt audiowizualny: telewizor, magnetowid, rzutnik pisma.
Jednostki mieszkalne wyposażone są w łóżka, pościel i bieliznę pościelową, zestawy ręczników, drobne dodatkowe wyposażenie, a także wózek z wyposażeniem do sprzątania.

W czasie zajęć również o charakterze ćwiczeń uczniowie uczą się fachowej, kompleksowej obsługi gościa hotelowego (recepcja, służba piętrowa, gastronomia, usługi komplementarne), a także zbierania danych, gromadzenia informacji, kreowania rozwoju i planowania różnego rodzaju usług hotelarskich.
W pracowni prenumerowane są pisma branżowe "Świat hoteli" i "Hotelarz", dzięki czemu zdobyte informacje mogą być aktualizowane. Uczniowie mogą zapoznać się także z możliwościami przykładowych programów komputerowych do obsługi hotelu.

Pracownia turystyczna
Pracownia obsługi turystycznej podzielona jest na stanowiska związane z realizacją procesu przygotowania i sprzedaży imprezy turystycznej. Stanowiska wyposażone są w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, dzięki czemu uczniowie mają możliwość nabycia umiejętności wyszukiwania potrzebnych na zajęciach informacji (np. ofert różnego rodzaju imprez turystycznych, ubezpieczeń turystycznych, rozkładów jazdy środków transportu, wzorów dokumentów stosowanych w turystyce itp.)
Dzięki dostępnym publikacjom krajoznawczym i specjalistycznym zawodowym oraz komputerom możliwa jest również nauka przygotowywania własnych ofert turystycznych, zaś dostępne symulacyjne oprogramowanie do obsługi biur podróży, pozwala uczniom jeszcze lepiej zaznajomić się na czym polega prowadzenie przedsiębiorstwa turystycznego.
Szeroki wachlarz pomocy naukowych, jak atlasy i mapy turystyczne, umożliwia wyszukiwanie informacji na temat różnych atrakcji turystycznych w Polsce i na świecie.
Dobre wyposażenie pracowni to zasługa szkoły i biur podróży, z którymi szkoła współpracuje (zarówno tych lokalnych jak i tych o zasięgu ogólnopolskim i europejskim). 

Pracownia dietetyczna

Pracownie komputerowe
Szkoła posiada trzy pracownie komputerowe. Ich powstanie jest efektem realizacji projektów "Pracownie komputerowe dla szkół", współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W chwili obecnej w każdej pracowni znajduje się 17 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, skaner, drukarka, wideoprojektor i komputer przenośny.

W wyznaczonych godzinach uczniowie mogą korzystać z pracowni również poza zajęciami lekcyjnymi.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
ICIM powstało przy bibliotece szkolnej we wrześniu 2006 roku. Służy uczniom i nauczycielom przede wszystkim jako źródło wiedzy i informacji oraz do celów związanych z działalnością dydaktyczno-
wychowawczą szkoły.

W chwili obecnej w ICIM do dyspozycji użytkowników znajduje się 12 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, 2 wielofunkcyjne urządzenia sieciowe, skaner, drukarka oraz oprogramowanie multimedialne: Atlas Świata PWN, Powszechna Encyklopedia Multimedialna PWN, Słowniki PWN (języka polskiego, wyrazów obcych, ortograficzny, poprawnej polszczyzny).

Stanowiska komputerowe wyposażone są w: system operacyjny Windows XP i Windows Vista, pakiet Office, nagrywarki CD/DVD + program NERO.

Zasady korzystania z centrum określa regulamin wewnętrzny. Opiekę nad ICIM pełnią przeszkoleni nauczyciele bibliotekarze, którzy między innymi wspierają uczniów i nauczycieli w zakresie wyszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji. ICIM jest czynne w czasie godzin pracy biblioteki szkolnej.

Zajęcia sportowe mogą odbywać się w:

 • dużej (pełnowymiarowej) sali gimnastycznej z boiskiem do piłki siatkowej i koszykowej,
 • dwóch małych salach gimnastycznych,
 • siłowni wyposażonej w zestawy przyrządów do wzmacniania siły i muskulatury ćwiczących,
 • boisku trawiastym i asfaltowym.

Kompleks sali gimnastycznej uzupełniają dwie szatnie i węzeł sanitarny.

Back to top