Książka to magiczny dywan, który odlatuje w inne miejsce, kiedy przez chwilę nie możesz znieść tego, gdzie jesteś. – Kate Atkinson
Organizatorzy: Anna Durlak, Milena Kaniowska, Monika Stępniewska, Wojciech Murawski
Cele konkursu:

 • rozwijanie wyobraźni twórczej poprzez prace plastyczne,
 • rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej u młodzieży,
 • promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie,
 • integracja środowiska szkolnego,
 • promowanie czytelnictwa wśród młodzieży.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły,
 • każdy uczestnik przynosi jedną własnoręcznie wykonaną pracę konkursową,
 • zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu warunków niniejszego regulaminu,
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac plastycznych w celu popularyzacji konkursu oraz publikacji wyróżnionych prac na stronie szkoły.

Warunki dotyczące prac konkursowych:

 • praca plastyczna powinna przedstawiać tematykę związaną z hasłem: „NAJCIEKAWSZA KSIĄŻKA”
 • praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną (np. rysunek, malarstwo, grafika, collage, wycinanka, itp.) w formacie A3,
 • do pracy powinna być dołączona informacja dotycząca jej autora: imię i nazwisko oraz klasa,
 • prace konkursowe należy składać do p. Wojciecha Murawskiego lub do biblioteki szkolnej do 6 czerwca 2024.

Wyniki konkursu oraz nagrody:

 • prace uczestników będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatora,
 • komisja konkursowa ocenia prace plastyczne i ustala listę laureatów oraz wyróżnionych w konkursie,
 • prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów: zgodności z tematem konkursu, inwencji, pomysłowości oraz wrażenia estetycznego,
 • ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 10 czerwca 2024 na stronie internetowej szkoły oraz poprzez dziennik librus,
 • w konkursie przewidziane są nagrody.

Zachęcamy do udziału w konkursie

Back to top