W listopadzie 2012 r. uczniowie naszej szkoły pod opieką P. Miłosławy Juszkiewicz i P. Moniki Pawlak brali udział w warsztatach językowych w stolicy Wielkiej Brytanii.
W ciągu dnia zwiedzali Londyn: Tower Bridge, Tower of London, St. Paul’s Cathedral, Millennium Bridge; zwiedzali Muzeum Historii Naturalnej, Science Museum, Houses of Parliament, Big Ben, Buckingham Palace, St. James Park.
Zakwaterowani byli w rodzinach angielskich. Mogli obserwować codzienne życie Anglików, ich zwyczaje oraz, co najważniejsze, doskonalili znajomość języka angielskiego.

W dniu 17.06.2012 na zaproszenie Szkolnego Koła Europejskiego naszą szkołę odwiedził wolontariusz Fundacji Schumana Witalij Czorhoryz . Przeprowadził on dwa warsztaty w języku angielskim. Podczas spotkań z młodzieżą przedstawił w prezentacji multimedialnej swój kraj ojczysty, czyli Ukrainę. Starał się przełamać stereotypy dotyczącego jego ojczyzny. Pokazywał wiele podobieństw pomiędzy Polską a Ukrainą. Druga część prezentacji dotyczyła programów europejskich, a szczególnie programu „Młodzież w działaniu”

Dnia 14.06.2012 członkowie Szkolnego Koła Europejskiego uczestniczyli w warsztatach prowadzonych w języku angielskim w Fundacji Schumana w Warszawie. Wolontariusze Vitaliy Czornoryz i Guénolé Ridoux przedstawili zasady działalności fundacji. Podczas prezentacji multimedialnej uczniowie dowiedzieli się o realizowanych projektach europejskich. Mogli również dowiedzieć się, jak zostać wolontariuszem. Spotkanie zakończyło się zaprezentowaniem pomysłów na poszerzenie wiedzy o wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wszystkie pomysły zostały nagrodzone grami europejskimi.

Back to top