REKRUTACJA DO TECHNIKUM i BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
REKRUTACJA DO TECHNIKUM i BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
wnioski o przyjęcie do szkoły można składać od 15 czerwca od godz. 9.00 do 10 lipca do godz. 15.00
NABÓR DO KLAS PIERWSZTCH TECHNIKUM
NABÓR DO KLAS PIERWSZTCH TECHNIKUM
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH, TECHNIK HOTELARSTWA, TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI, TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI, TECHNIK USŁUG KELNERSKICH
NABÓR DO KLAS PIERWSZTCH TECHNIKUM
NABÓR DO KLAS PIERWSZTCH TECHNIKUM
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH, TECHNIK HOTELARSTWA, TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI, TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI, TECHNIK USŁUG KELNERSKICH
KUCHARZ - KLASA MUNDUROWA
KUCHARZ - KLASA MUNDUROWA
Z INNOWACJĄ - ORGANIZATOR SŁUŻB ŻYWIENIOWYCH, NASZYM PARTNEREM JEST 6 MAZOWIECKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ, 62 BATALION LEKKIEJ PIECHOTY W RADOMIU
NABÓR DO KLAS PIERWSZTCH BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
NABÓR DO KLAS PIERWSZTCH BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
CUKIERNIK, KUCHARZ (KLASA MUNDUROWA), OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, PIEKARZ, PRZETWÓRCA MIĘSA
NABÓR DO KLAS PIERWSZTCH BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
NABÓR DO KLAS PIERWSZTCH BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
CUKIERNIK, KUCHARZ (KLASA MUNDUROWA), OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, PIEKARZ, PRZETWÓRCA MIĘSA
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Staże zagraniczne we Włoszech, Hiszpanii lub Portugalii
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
MOŻESZ ZDAĆ MATURĘ, ZDOBYĆ DOBRY ZAWÓD, ROZWIJAĆ SWOJE PASJE I ZAINTERESOWANIA
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
Pracodawcy potrzebują pracowników z przygotowaniem zawodowym!
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Previous Next Play Pause

Miłość jest pierwszą
wśród nieśmiertelnych rzeczy.
Dante Alighieri  

Konkurs odbędzie się 07.02.2020 r.(piątek) o godz. 9 50 w czytelni biblioteki szkolnej.
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkoły.
Zgłoszenia należy dostarczyć do nauczycieli bibliotekarzy do 04.02.2020 r. wraz z egzemplarzem tekstu.
Każdy z uczestników konkursu przygotowuje do prezentacji utwór z epiki, liryki lub dramatu (dotyczący miłości), może być to recytacja albo fragment przeczytanego utworu, mile widziana będzie również poezja śpiewana.
Czas prezentacji utworu przez uczestnika od 2 do 4 minut.
W czasie obrad jury, publiczność weźmie udział w konkursie polegającym na wyborze prawidłowej odpowiedzi do pytań o tematyce „ walentynkowej”.

Kryteria oceny:
- dobór repertuaru,
- interpretacja utworu (emisja głosu, dykcja, artykulacja),
- kultura słowa,
- ogólne wrażenie artystyczne,
- mile widziany będzie element stroju w kolorze czerwonym lub rekwizyt walentynkowy.

Nagrody: Organizatorzy gwarantują następujące formy nagród: - nagrody niespodzianki, - dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu.

Organizatorzy konkursu: nauczyciele bibliotekarze i pani Monika Gralec,
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć i materiałów zarejestrowanych podczas przebiegu konkursu na stronie internetowej szkoły.
Przystępując do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich danych osobowych [zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)] oraz wizerunku [zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017 poz. 880)] na stronie internetowej szkoły,
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu przez uczestnika.

Back to top