01.09.2023  Zebrania Zespołów Przedmiotowych, szkolenie Librus

04.09.2023 godz. 9.00  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

13.09.2023 godz. 16.00-18.00 Ślubowanie klas I. Spotkania z Rodzicami klasy I-V; 

27.09.2023 godz. 16.00 Zebranie Zespołu Wychowawczego - klasy I

11.10.2023 godz. 16.00 Zebranie Zespołu Wychowawczego - klasy II-V

08.11.2023 godz. 16.00  Zebranie Rady Pedagogicznej (półsemestralne)

20.12.2023 godz. 16.00 Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja semestralna

23.12.-31.12.2023 Zimowa przerwa świąteczna

03.01.2024 godz. 16.00-18.00 Zebrania z Rodzicami 

09.01. -10.01.2024 Egzamin zawodowy

15.01.-28.01.2024 Ferie zimowe

21.02.2024 godz. 16.00 Zebranie Zespołu Wychowawczego

13.03.2024 godz. 16.00 Zebranie Zespołu Wychowawczego

22.03.2024 Festiwal Zupy

28.03.-02.04.2024 Wiosenna przerwa świąteczna

10.04.2024 godz. 16.00 Zebranie Rady Pedagogicznej (półsemestralnej)

22.04.2024 godz. 16.00 Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja V klas

26.04.2024 godz. 12.00 Uroczyste zakończenie nauki dla klas V

07.05. 08.05. 09.05.2024 Część pisemna egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych

15.05.2024 godz. 16.00 Zebranie Zespołu Wychowawczego

03.06.2024  godz. 16.00-18.00 Spotkania z Rodzicami

04.06.2024 Egzamin zawodowy - część pisemna elektroniczna

17.06.2023 godz. 14.00 Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna

21.06. 2023 godz. 9.00 Uroczyste zakończenie zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024.

21.06. 2023 godz. 12.00 Rada Plenarna

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych: 
10.11, 09.01, 10.01, 02.05, 07.05, 08.05, 09.05, 13.05, 31.05, 04.06

Back to top