Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu
MOŻESZ ZDAĆ MATURĘ, ZDOBYĆ DOBRY ZAWÓD, ROZWIJAĆ SWOJE PASJE I ZAINTERESOWANIA
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
Pracodawcy potrzebują pracowników z przygotowaniem zawodowym!
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Staże zagraniczne we Włoszech, Hiszpanii lub Portugalii
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
Pracodawcy potrzebują pracowników z przygotowaniem zawodowym!
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
MOŻESZ ZDAĆ MATURĘ, ZDOBYĆ DOBRY ZAWÓD, ROZWIJAĆ SWOJE PASJE I ZAINTERESOWANIA
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Previous Next Play Pause

13 stycznia 2011 r. w czasie spotkania z rodzicami uczniowie opowiedzieli o ostatnich wyjazdach do Francji, Niemiec i Włoszech, a Pan Dyrektor wręczył certyfikaty potwierdzające udział w stażach zagranicznych.
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich od 1998 r. uczestniczy w programie Leonardo da Vinci. Realizowane projekty z zakresu hotelarstwa i gastronomii mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, wiedzy oraz predyspozycji językowych uczestników, zwiększenie szans na zaistnienie na rynku pracy dzięki umiejętnościom i doświadczeniom zdobytym w trakcie stażu.
W wyniku realizacji projektów w ramach programu LdV na staże zawodowe do Francji, Anglii, Włoch, Niemiec, Danii i Finlandii wyjechało około 430 uczniów i 30 nauczycieli ZSSiH.

Back to top