Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Staże zagraniczne we Włoszech, Hiszpanii lub Portugalii
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
Pracodawcy potrzebują pracowników z przygotowaniem zawodowym!
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
MOŻESZ ZDAĆ MATURĘ, ZDOBYĆ DOBRY ZAWÓD, ROZWIJAĆ SWOJE PASJE I ZAINTERESOWANIA
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Projekty i programy unijne
Projekty i programy unijne
Previous Next Play Pause

W dniach 12-13 marca 2015 r. odbywał się etap centralny XVII Olimpiady Wiedzy o Żywności. Uczestniczyła w nim uczennica klasy III w zawodzie technik technologii żywności Aleksandra. Organizatorami olimpiady byli: Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu. Do etapu centralnego zakwalifikowano 49 uczniów z 31 szkół. Zmagania uczestników polegały na rozwiązaniu testu z bloku przetwórstwa i analizy żywności, maszyn i urządzeń oraz ekonomii. Do części ustnej zakwalifikowano 11 uczestników którzy najlepiej rozwiązali test, w grupie tej znalazła się Ola. Część ustna olimpiady odbywała się w budynku Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego, a w skład komisji oceniającej weszli między innymi: prof. dr hab. Jan Pikul, prof. dr hab. Jan Michniewicz , prof. dr hab. Zbigniew Czarnecki, prof. dr hab. Maria Małecka. Ostatecznie nasza reprezentantka zajęła VII miejsce i uzyskała tytuł laureata III stopnia. Ten dobry wynik wiąże się ze zwolnieniem z części teoretycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz możliwość podjęcia studiów wyższych na wydziałach i kierunkach związanych z technologią żywności, towaroznawstwem, biotechnologią, żywieniem człowieka na renomowanych uczelniach. Gratulujemy!

Back to top