Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Technikum i branżowa szkoła I stopnia
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Projekty i programy unijne
Projekty i programy unijne
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Previous Next Play Pause

Technik technologii żywności (z rozszerzeniem o elementy dietetyki) zajmuje się wytwarzaniem różnorodnych produktów spożywczych. Nadzoruje przebieg produkcji na stanowiskach pracy, od przyjęcia surowców do zakładu aż do uzyskania gotowych wyrobów. Do jego zadań należy również kontrola jakości surowców i półproduktów na każdym etapie procesu technologicznego. Istotnym zadaniem technika technologii żywności jest organizowanie i nadzorowanie pracy, aby przebiegała ona zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz systemów zapewnienia jakości zdrowotnej żywności. Technik technologii żywności bierze udział w opracowywaniu receptur, instrukcji technologicznych oraz norm zakładowych dla wyrobu, wdraża je do produkcji, wykonuje także specjalistyczne analizy (fizyczne, chemiczne, mikrobiologiczne) surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w warunkach laboratoryjnych.


Program nauczania obejmuje 
przedmioty ogólnokształcące /w tym dwa języki obce/ oraz zawodowe teoretyczne i praktyczne:

 • język obcy zawodowy,
 • odstawy działalności przedsiębiorstwa spożywczego,
 • technologie produkcji cukierniczej,
 • podstawy technologii żywności,
 • technika w produkcji cukierniczej,
 • analiza żywności,
 • obsługa informatyczna w przemyśle spożywczym,
 • pracownia analizy żywności,
 • organizacja produkcji wyrobów spożywczych,
 • pracownia cukiernicza,
 • praktyka zawodowa (w kl. 3 - 4 tygodnie, w kl. 4 - /w I semestrze/ 8h/tydz.).

Od roku szkolnego 2017/2018 w klasach o  profilu technik technologii żywności będzie realizowany program nauczania zakładający zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności z zakresu dietetyki, zasad żywienia człowieka, analityki i bezpieczeństwa żywności.

Dobre przygotowanie zawodowe oraz uzyskanie świadectwa maturalnego pozwoli absolwentom na zdobycie konkretnego, atrakcyjnego zawodu i na kontynuowanie nauki na studiach wyższych np.na Wydziale Technologii Żywności lub Biotechnologii.

Aby uzyskać tytuł zawodowy - technik technologii żywności - uczeń musi potwierdzić umiejętności z zakresu dwóch kwalifikacji: produkcja wyrobów cukierniczych, organizowanie i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz uzyskać średnie wykształcenie.

Kształcenie praktyczne odbywa się w dobrze wyposażonych pracowniach technologicznych i warsztatach szkolnych oraz w różnych zakładach przemysłu spożywczego. Na zajęciach praktycznych obowiązuje ubiór "roboczy" i "służbowy"/określony przez nauczycieli przedmiotów zawodowych i statut szkoły/.
Istnieje również możliwość odbycia 3-tygodniowych praktyk we Włoszech lub w Hiszpanii.

Szansę zatrudnienia zwiększa:

 • umiejętność dostosowywania się do wymogów rynku pracy
 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym
 • prawo jazdy

Najnowszych informacji z zakresu przemysłu spożywczego, informacji na temat dodatkowych uprawnień i szkoleń oraz informacji na temat zatrudnienia szukaj na branżowych portalach internetowych: portalspozywczy.pl, przeglad-spozywczy.pl, norwegia-pracabc.pl, eufic.org.
Warto wiedzieć, że zawód technik technologii żywności wiąże się z ciągłym podnoszeniem swoich kwalifikacji i zdobywaniem nowych umiejętności. Warto śledzić informacje na temat targów, sympozjów czy konferencji tematycznych, gdyż uczestnictwo w takich imprezach pozwala na bieżąco uzupełnić wiedzę z zakresu nowoczesnych technik i technologii, maszyn i urządzeń, surowców i dodatków do żywności, nowych wyrobów oraz tendencji rozwojowych przemysłu spożywczego.

Możliwości zatrudnienia:

Jako technik technologii żywności absolwent znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego różnych branż np. mięsnej, cukierniczej, piekarskiej, mleczarskiej; w instytucjach zajmujących się badaniem i oceną żywności i laboratoriach analizy żywności; w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż artykułów spożywczych; w firmach zajmujących się przechowaniem i dystrybucją żywności; w zakładach żywienia zbiorowego, w ośrodkach turystyczno-wypoczynkowych; może prowadzić własną działalność gospodarczą w branży spożywczej.

folder reklamowy [pdf]

Back to top