INFORMACJE DLA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ ZSSiH

1. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie /od lekarza medycyny pracy/ należy złożyć do 25 sierpnia w sekretariacie szkoły.

2. BADANIA W SANEPIDZIE /poniższe informacje nie dotyczą uczniów technikum obsługi turystycznej/
Na dzień 01 września 2014 r. musisz mieć aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych. W tym celu wykonaj:

  • badania na nosicielstwo (po 20 lipca udaj się bez skierowania do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu aby zapisać się na badania);
  • kup Pracowniczą Książeczkę Zdrowia np. w sklepie przy ul. Traugutta (DRUKI);
  • udaj się z książeczką i w/w badaniami do lekarza rejonowego i poproś o wpis potwierdzający ważność badań.

Rekrutacja do technikum i zasadniczej szkoły zawodowej

UWAGA
od 10 lipca (czwartek) do 11 lipca (piątek) do godz. 15.00
kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu oraz oryginał świadectwa, oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum i trzy zdjęcia.
Kandydaci otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (zaświadczenie należy złożyć do 25 sierpnia w sekretariacie szkoły),

„Nauczyciel zawodu – współczesne wyzwania”

Gmina Miasta Radomia realizuje Projekt edukacyjny pn. „Nauczyciel zawodu –współczesne wyzwania” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Priorytetu POKL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Projekt „Nauczyciel zawodu – współczesne wyzwania” skierowany jest do nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.

W ramach projektu prowadzone zostaną szkolenia z zakresu:
1. Pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
2. Carvingu;
3. Zdobnictwa cukierniczego;
4. Spawanie metodą TIG i MAG
5. Fryzjerstwa i perukarstwa;
6. Automatyki przemysłowej oraz programowania obrabiarek skrawających.

Zgłoszenia chętnych uczestników do udziału w szkoleniu będą przyjmowane w sekretariacie szkoły do dnia 27.06.2014 r.

Formularz rekrutacyjny oraz regulamin projektu dostępny do pobrania w sekretariacie szkoły.
Informacje o projekcie można uzyskać pod numerem 48 36-20-688 lub w Biurze Projektu (Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego, ul. Żeromskiego 53, pokój 278).

formularz rekrutacyjny

10 Zasad bezpieczeństwa młodzieży w czasie wakacji

Wakacje to dla młodzieży czas zabawy i nowych wrażeń. Korzystając z wakacyjnych przyjemności, nie zapominaj jednak o bezpieczeństwie własnym i bliskich. Zwracaj uwagę na zagrożenia podczas wypoczynku, aby po powrocie do szkoły lub na uczelnię mieć tylko dobre wspomnienia. Przyswój sobie kilka podstawowych zasad, które pozwolą Ci spędzić lato bezpiecznie oraz poradzić sobie w trakcie zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji. Jeśli stosujesz podobne reguły - to bardzo dobrze, zobacz jednak, czy nie można ich zmodyfikować.
Pamiętaj, że żadna zasada nie daje 100% szans na uniknięcie zagrożeń, ale z pewnością zmniejsza i to znacznie, możliwość stania się ofiarą.

10 Zasad bezpieczeństwa młodzieży w czasie wakacji

EGZAMINY POPRAWKOWE dla słuchaczy SZKOŁY ZAOCZNEJ

EGZAMINY POPRAWKOWE dla słuchaczy SZKOŁY ZAOCZNEJ
(semestr wiosenny, 2013/2014)
26.08.2014 - wtorek
Język polski, kl. 2kb, godz. 15.30
Język polski, kl. 2k/tż, godz. 15.30

Dodatkowe informacje