XVII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Uczennica klasy III TZ Aleksandra uczestniczyła w etapie wojewódzkim XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności, który odbył się w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach. Celem olimpiady jest rozwijanie zainteresowań uczniów problemami produkcji żywności – procesami technologicznymi, analizą i oceną jakości, zagadnieniami ekonomicznymi.
Zmagania uczestników odbywały się najpierw podczas testu, a następnie dla najlepszych, rozpoczęła się część ustna. Ola ostatecznie zajęła 7 miejsce i zakwalifikowała się do etapu centralnego olimpiady, który odbędzie się w marcu w Zespole Szkół Spożywczych w Poznaniu.
Trzymamy kciuki!

EGZAMINY POPRAWKOWE dla słuchaczy SZKOŁY ZAOCZNEJ

(semestr jesienny, 2014/2015)
4.02.2015r. - środa
Język polski, kl. 2kb, godz. 15.30
Język polski, kl. 2k/tż, godz. 15.30

5.02.2015r. – czwartek
matematyka, kl. 2kb, godz. 15.30
matematyka, kl. 2k/tż, godz. 15.30
podstawy przedsiębiorczości, kl. 2kb, godz. 15.30
podstawy przedsiębiorczości, kl. 2k/tż, godz. 15.30

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY ZAOCZNEJ

rok szkolny 2014/2015 - semestr wiosenny
TERMINY ZAJĘĆ
7 / 8.02. sob./nd.
11 / 12.02. śr./czw.
18 / 19.02. śr./czw.
21 / 22.02. sob./nd.
28.02. / 1.03. sob./nd.
4 / 5.03. śr./czw.
7 / 8.03. sob./nd.
18 / 19.03. śr./czw.
21 / 22.03. sob./nd.
TERMIN ODDANIA PRAC KONTROLNYCH do 27.02.2015
OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRAC KONTROLNYCH 7 –8.03.2015
TERMIN ODDANIA PRAC POPRAWKOWYCH do 13.03.2015
RADA PEDAGOGICZNA (dop. do sesji egz.) 23.03.2015
SESJA EGZAMINACYJNA 25.03. –  1.04.2015
                                   8.04. – 18.04.2015
RADA PEDAGOGICZNA (klasyfikacyjna) 20.04.2015
ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ 24.04.2015

Staże zagraniczne

Uczniowie klas 2 i 3 TG, 2 i 3 TH, 2 i 3 TOT, 2K (kucharz) przed wami niepowtarzalna szansa udziału w 3-tygodniowym stażu we Włoszech lub Hiszpanii w ramach programu Erasmus+
Nabór do projektu odbywać się będzie w oparciu o następujące kryteria:

  • znajomość wiedzy i umiejętności zawodowych potwierdzona dobrymi ocenami z przedmiotów zawodowych,
  • znajomość języka angielskiego (włoskiego, hiszpańskiego),
  • ocena z zachowania,
  • pozytywna opinia wychowawcy.

Dodatkowe informacje oraz druk zgłoszenia do pobrania w sali 3B (p. D. Kalita)

Spotkania z rodzicami

15 stycznia 2015 r. (czwartek) o godz. 16.00 odbędą się spotkania z rodzicami.

Turnieje piekarskie - etap wojewódzki

13 stycznia 2015 odbył się etap wojewódzki Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz i Turnieju Piekarskiego.
Podobnie jak w latach poprzednich, organizatorami zmagań byli: ZSSiH, Cech Piekarzy oraz Akademia Piekarska Ireks Prokopowicz, w siedzibie której odbył się turniej. W etapie wojewódzkim uczestniczyło ośmiu uczniów: czterech z Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku oraz czterech uczniów naszej szkoły. I miejsce w Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz zajął Mateusz z ZSSiH, a w Turnieju Piekarskim Bartosz z ZSSiH.
Gratulujemy i życzymy sukcesów w etapach centralnych turniejów we Wrocławiu i Poznaniu.

Etap okręgowy XIX Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

W dniu 9 stycznia 2015 r odbył się etap okręgowy XIX Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w Zespole Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie. W etapie tym wzięło udział około 70 osób ze szkół województwa mazowieckiego.
Tematyką wiodącą tegorocznej olimpiady było "Bezpieczeństwo żywności i żywienia" - będące przedmiotem szczególnej troski Unii Europejskiej i wzbudzające duże zainteresowanie w polskim społeczeństwie. Problematyka ta jest niezwykle ważna i aktualna, ale niełatwa.
Naszą szkołę reprezentowali Maciej Brzeski z klasy IV G oraz Mikołaj Mortka z klasy IV zc. Uczniowie mieli do rozwiązania test wiedzy dotyczącej tematyki wiodącej olimpiady oraz musieli wykazać się wiedzą z zakresu towaroznawstwa, technologii, zasad żywienia i biologiczno-chemicznych aspektów żywności i żywienia. Uczniowie przygotowywali się do olimpiady pod kierunkiem p.K.Kusio i p.M.Słabosz.
Maciej i Mikołaj uzyskali wyróżnienie w tej edycji olimpiady. Gratulujemy!!!

   

Dodatkowe informacje