UWAGA MATURZYŚCI

Data wydania wyników matur 2015 przez CKE to 30 czerwca 2015. (ok. godz.12.00 w szkole). Tego dnia Okręgowe Komisje Egzaminacyjne przekażą do placówek świadectwa wraz z wynikami egzaminów maturalnych. Jeśli nie chcecie sprawdzać wyników w szkole, możecie zobaczyć je online, na stronie CKE (https://hermes.oke.waw.pl/egzaminy) - powinny być na niej dostępne już po godzinie 0.01 30 czerwca 2015.

„Świat bez barier” – język migowy w usługach turystycznych i hotelarskich

Innowacja programowo-metodyczno-organizacyjna realizowana w naszej szkole od 2014 r. jako dodatkowy przedmiot dla klas trzecich o profilu technik obsługi turystycznej i technik hotelarstwa w ilości jednej godziny tygodniowo.
Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia z zakresu komunikacji niewerbalnej, gramatyki twarzy, savoir-vivre wobec głuchych, sposobów nawiązania kontaktu, znaków daktylograficznych, polskiego alfabetu palcowego, znaków ideograficznych oraz znaków związanych z zawodem. Celem innowacji jest kształcenie umiejętności zgodnych z potrzebami rynku pracy, rozwijanie specyficznych kompetencji komunikacyjnych potrzebnych w środowisku pracy, uwrażliwienie na problemy osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły. Uczniowie korzystają z autorskich skryptów, prezentacji oraz filmów dydaktycznych. Zaplanowane są także ćwiczenia praktyczne z grupą wolontariuszy z Polskiego Związku Głuchych oraz ze SOSW dla dzieci głuchych i niedosłyszących w Radomiu.
Chcielibyśmy, aby „miganie” stało się równie powszechne, co nauka języków obcych.

"Matematyka Bez Granic"

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Mathématiques sans frontières” (Matematyka bez Granic) jest konkursem bezpłatnym, interdyscyplinarnym, uczestniczą w nim całe klasy, które tego samego dnia w prawie 30 krajach świata rozwiązują te same zestawy zadań matematycznych o charakterze aplikacyjnym (częściowo w językach obcych).

Celem konkursu „Matematyka bez Granic” jest zbliżenie między krajami i miastami Unii Europejskiej, szkołami publicznymi i niepublicznymi, matematyką i językami obcymi. Konkurs ten ma za zadanie zwiększenie zainteresowania matematyką poprzez pokazanie jej zastosowań w życiu codziennym. Pozwala on na wykorzystanie własnej inicjatywy w rozwiązywaniu zadań oraz na rozwijanie twórczej aktywności uczniów. Ponadto wyrabia on umiejętność pracy w zespole i zachęca do nauki języków obcych. Daje on również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz porównanie jej z wiedzą swoich rówieśników z Europy oraz zachęca do pokonywania barier językowych w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami z krajów Unii Europejskiej.

W bieżącej edycji Międzynarodowego Konkursu „Mathématiques sans frontières” (Matematyka bez Granic) w Polsce uczestniczyło 21 049 uczniów (817 klas) z 375 szkół.

Klasa I Ha pod opieką p. Iwony Ziemnickiej zajęła 8 miejsce w województwie mazowieckim, 54 w kraju.

SMACZNEGO, DZIĘKUJĘ, POLECAM

Wpisz komentarz o: potrawach, posiłkach, wyrobach garmażeryjnych, ciastach, ciasteczkach ... wykreowanych przez uczniów naszej szkoły.

UWAGA EGZAMIN ZAWODOWY

materiały i przybory pomocnicze część pisemna - "NOWY EGZAMIN"

materiały i przybory pomocnicze część praktyczna - "NOWY EGZAMIN"

egzamin zawodowy „nowy” - czerwiec 2015

technikum klasy trzecie : 3Ga, 3Gb, 3Z
zasadnicza szkoła zawodowa klasy trzecie: 3Ka, 3Kb, 3C, 3PC
Część pisemna egzaminu: 22 czerwca 2015 godz.10.00 (60min)
2. Część praktyczna (wykonanie)
kwalifikacja T.04 Produkcja wyrobów cukierniczych (150 min)
751201 Cukiernik klasy -3C, 3PC/C
314403 Technik technologii żywności klasa -3Z,
zgodnie z imienna listą przekazaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
17.06.2015r. zmiany: godz. 8.00, 12.00, 16.00
18.06.2015r. zmiany: godz. 8.00, 12.00, 16.00
19.06.2015r. zmiany: godz. 8.00, 12.00, 16.00
kwalifikacja T.06 Sporządzanie potraw i napojów (120 min)
512001 Kucharz – klasy -3Ka, 3Kb
343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych -klasy - 3Ga, 3Gb zgodnie z imienna listą przekazaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
16.06.2015r. zmiany: godz. 8.00, 12.00, 16.00
17.06.2015r. zmiany: godz. 8.00, 12.00, 16.00
18.06.2015r. zmiany: godz. 8.00, 12.00, 16.00
19.06.2015r. zmiany: godz. 8.00, 12.00, 16.00
23.06.2015r. zmiany: godz. 8.00, 12.00, 16.00

Konkurs Geograficzny

W dniu 6.05.2015 w naszej szkole odbył się I etap konkursu geograficznego pt "Co Ziemianin o Ziemi wiedzieć powinien", w którym wzięło udział 17 osób.
Największą ilość punktów zdobyli Maciej z IGa, Anna i Jakub z 3Ha i Kamil z 1Ga.

W dniu 1.06.2015 został przeprowadzony II etap tego konkursu pt. "Mistrz mapy", którego zwycięzcami zostali Anna i Jakub z 3Ha.

II Szkolny Konkurs z Wiedzy o Unii Europejskiej

W dniu 02.06.2015 odbył się II Szkolny Konkurs z Wiedzy o Unii Europejskiej.
Tegorocznym laureatem jest Marcin z klasy 3 tga. Tak, jak poprzednio zwycięzca jedzie na wycieczkę do Brukseli. W dniach 11-15.09.2015 Marcin będzie zwiedzał Parlament Europejski oraz uczestniczył w rozmowach z europosłem p. Zbigniewem Kuźmiukiem.
Pan Z. Kuźmiuk jest pomysłodawcą i sponsorem wyjazdu.

Dodatkowe informacje