INFORMACJE DLA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU

  1. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie /od lekarza medycyny pracy/ należy złożyć do 24 sierpnia w sekretariacie szkoły. 
  2. BADANIA W SANEPIDZIE /poniższe informacje nie dotyczą uczniów technikum obsługi turystycznej/
    Na dzień 01 września 2015 r. musisz mieć aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.
    W tym celu wykonaj: 
  • badania na nosicielstwo (po 13 lipca udaj się bez skierowania do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu aby zapisać się na badania); 
  • kup Pracowniczą Książeczkę Zdrowia np. w sklepie przy ul. Traugutta (DRUKI); 
  • udaj się z książeczką i w/w badaniami do lekarza rejonowego i poproś o wpis potwierdzający ważność badań.

Bezpieczne wakacjeŻyczymy wszystkim dużo słońca, uśmiechu, udanego i bezpiecznego wypoczynku. Niech będzie to czas spotkań z ciekawymi ludźmi, interesujących podróży i odkrywania nowych, fascynujących miejsc. Obyście w kolejnym roku szkolnym wrócili z zapasem sił, gotowi do nauki oraz realizacji marzeń i planów.


Korzystając z wakacyjnych przyjemności, nie zapominajmy jednak o bezpieczeństwie własnym i bliskich! Zanim oddamy się wakacyjnej beztrosce, przypomnijmy sobie kilka podstawowych zasad:

Bezpieczna podróż

Bezpieczny rowerzysta

Odpoczynek nad wodą, w górach, lesie

„Świat bez barier” – język migowy w usługach turystycznych i hotelarskich

Innowacja programowo-metodyczno-organizacyjna realizowana w naszej szkole od 2014 r. jako dodatkowy przedmiot dla klas trzecich o profilu technik obsługi turystycznej i technik hotelarstwa w ilości jednej godziny tygodniowo.
Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia z zakresu komunikacji niewerbalnej, gramatyki twarzy, savoir-vivre wobec głuchych, sposobów nawiązania kontaktu, znaków daktylograficznych, polskiego alfabetu palcowego, znaków ideograficznych oraz znaków związanych z zawodem. Celem innowacji jest kształcenie umiejętności zgodnych z potrzebami rynku pracy, rozwijanie specyficznych kompetencji komunikacyjnych potrzebnych w środowisku pracy, uwrażliwienie na problemy osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły. Uczniowie korzystają z autorskich skryptów, prezentacji oraz filmów dydaktycznych. Zaplanowane są także ćwiczenia praktyczne z grupą wolontariuszy z Polskiego Związku Głuchych oraz ze SOSW dla dzieci głuchych i niedosłyszących w Radomiu.
Chcielibyśmy, aby „miganie” stało się równie powszechne, co nauka języków obcych.

"Matematyka Bez Granic"

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Mathématiques sans frontières” (Matematyka bez Granic) jest konkursem bezpłatnym, interdyscyplinarnym, uczestniczą w nim całe klasy, które tego samego dnia w prawie 30 krajach świata rozwiązują te same zestawy zadań matematycznych o charakterze aplikacyjnym (częściowo w językach obcych).

Celem konkursu „Matematyka bez Granic” jest zbliżenie między krajami i miastami Unii Europejskiej, szkołami publicznymi i niepublicznymi, matematyką i językami obcymi. Konkurs ten ma za zadanie zwiększenie zainteresowania matematyką poprzez pokazanie jej zastosowań w życiu codziennym. Pozwala on na wykorzystanie własnej inicjatywy w rozwiązywaniu zadań oraz na rozwijanie twórczej aktywności uczniów. Ponadto wyrabia on umiejętność pracy w zespole i zachęca do nauki języków obcych. Daje on również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz porównanie jej z wiedzą swoich rówieśników z Europy oraz zachęca do pokonywania barier językowych w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami z krajów Unii Europejskiej.

W bieżącej edycji Międzynarodowego Konkursu „Mathématiques sans frontières” (Matematyka bez Granic) w Polsce uczestniczyło 21 049 uczniów (817 klas) z 375 szkół.

Klasa I Ha pod opieką p. Iwony Ziemnickiej zajęła 8 miejsce w województwie mazowieckim, 54 w kraju.

SMACZNEGO, DZIĘKUJĘ, POLECAM

Wpisz komentarz o: potrawach, posiłkach, wyrobach garmażeryjnych, ciastach, ciasteczkach ... wykreowanych przez uczniów naszej szkoły.

Zdrowie żywienie inwestycja na całe życie

15.04.2015 w ramach projektu "Zdrowie żywienie inwestycja na całe życie" uczniowie z klasy IV ZA pod opieką Agnieszki Krawczyk przygotowywali potrawy kulinarne z dziećmi z PSP 25.

      

Kurs barmański z MONIN

                 

Wycieczka dydaktyczna do laboratorium sensorycznego

16.06.2015 uczniowie z kl.II kb pod opieką A. Krawczyk uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do laboratorium sensorycznego mieszczącego się w Katedrze Towaroznawstwa i Nauk o Jakości na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu.
Uczniowie mieli możliwość zobaczyć nowe laboratorium sensoryczne i jego wyposażenie.
W czasie spotkania z panią doktor - pracownikiem Katedry Towaroznawstwa i Nauk o Jakości, uczniowie poszerzyli swoje wiadomości dotyczące analizy sensorycznej oraz jej metod. Uczniowie mieli również możliwość sprawdzenia swojej wrażliwości sensorycznej w zakresie zmysłu smaku - prób na daltonizm smakowy przy odpowiednich stanowiskach roboczych wyposażonych w komputery.

Dodatkowe informacje